Awers e-dowoduDowód osobisty to dokument, który potwierdza twoją tożsamość – pozwala potwierdzić nasze dane osobowe w banku czy urzędzie, więc jego zaginięcie może być dotkliwe. Zwłaszcza zagranicą, gdy jest jedynym dokumentem potwierdzającym naszą tożsamość i służy jako dokument do podróży. Dowód osobisty pozwala podróżować do krajów Unii Europejskiej i OECD bez paszportu.

Ten kawałek plastiku z chipem musi posiadać każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce. Może go zresztą posiadać osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Dane z dowodu są też niezbędne podczas procesu wnioskowania o pożyczkę.

Dowód osobisty – czym jest i co zawiera?

Dowody osobiste wydawane od 1.03.2015 roku do 4.03.2019 roku zawierały dane:

 • imię lub imiona i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imiona twoich rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres zameldowania,
 • płeć,
 • zdjęcie,
 • numer PESEL,
 • obywatelstwo.

Spośród powyższych informacji, w nowym e-dowodzie nie ma już adresu zameldowania. W zamian mamy specjalny mikrochip, który może być wykorzystywany do pewnych operacji i komunikacji z urzędami i nie tylko.

W dowodzie tożsamości zawarte są również informacje na temat dokumentu jak:

 • seria i numer,
 • data wydania,
 • data ważności,
 • organ wydający.

Każdy dowód osobisty wydany dla osoby powyżej 5 roku życia jest ważny 10 lat od daty wydania. Dla dzieci poniżej 5-ciu lat dowód osobisty jest ważny – 5 lat.

Dowód osobisty okazujemy również przy zawieraniu różnych umów, m. in. przy zaciąganiu pożyczki. Istnieje więc ryzyko, że gdy dowód zgubimy może on trafić w niepowołane ręce, a na nasze nazwisko ktoś zaciągnie niepożądane zobowiązania bez naszego udziału. Co zrobić by tak się nie stało? Po pierwsze pilnować swojego dowodu osobistego. Jednak gdy zorientujemy się, że utraciliśmy dowód osobisty powinniśmy o tym fakcie poinformować odpowiednie instytucje, w przypadku kradzieży – najpierw policję.

Jak postępować gdy utracimy dowód osobisty?

Gdy spostrzeżemy, że zgubiliśmy dowód osobisty należy niezwłocznie o tym fakcie zawiadomić organ gminy bądź instytucje konsularną. Do polskiego konsulat zwracamy się, gdy jesteśmy za granicą i utracimy dowód osobisty bądź ulegnie on uszkodzeniu. Konsulat możemy zawiadomić: osobiście, listownie lub faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni dowód osobisty.

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego może zgłosić każdy, kto zgubił lub został mu skradziony lub uległ uszkodzeniu posiadany przez niego dowód. W przypadku osób, które nie mają zdolności do czynności prawnych (dzieci do 13 roku życia) lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13-18 roku życia) w ich imieniu wniosek utraty dowodu osobistego składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Utrata dowodu tożsamości na terytorium Polski

Gdy dowód osobisty zaginie nam podczas pobytu w Polsce, mamy 3 drogi do zgłoszenia zguby:

 • w urzędzie, należy zanieść formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu – należy go pobrać, uzupełnić i wydrukować w domu lub wypełnić w dowolnym urzędzie, w przypadku gdy zgłaszasz uszkodzenie dowodu należy wziąć uszkodzony dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, np. paszport, jeśli posiadasz,
 • przez internet, przez platformę ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny, w tym przypadku należy wejść na stronę (ePUAP). Później powinieneś wybrać przycisk „Załatw sprawę”. Następnie zalogować się na swoje konto na platformie ePUAP, wybrać urząd, który wydał dowód osobisty i wypełnić formularz, który należy podpisać – bezpiecznym podpisem elektronicznym i wysłać do urzędu. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu osobistego należy uszkodzony dowód zanieść do urzędu albo wysłać pocztą,
 • w polskim konsulacie, należy zanieść formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu – należy go pobrać, uzupełnić i wydrukować w domu lub wypełnić w najbliższym polskim konsulacie.

Ile trwa unieważnienie dowodu tożsamości?

Unieważnienie dowodu tożsamości trwa różnie w zależności od drogi złożenia wniosku. Na przykład:

 • w urzędzie następuje od razu po złożeniu formularza urzędnik unieważnia twój dowód osobisty. Ty natomiast otrzymujesz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu osobistego, które jest ważne nie dłużej niż 2 miesiące bądź wydania nowego dowodu,
 • przez internet, od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni twój dowód osobisty. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy zaznaczyć to w formularzu. Zaświadczenie można odebrać w urzędzie, pocztą lub przez internet,
 • w polskim konsulacie, jest to najdłuższa droga, konsul, który otrzymał zgłoszenie przekazuje informacje do urzędu w którym dowód został wydany. Urząd, gdy otrzyma informacje od razu go unieważni. Otrzymasz zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

wniosek o nadanie PESEL - dowodu, banknotyNiezależnie od wybranego sposobu unieważnienia dokumentu usługa ta jest bezpłatna. Sam też przez platformę ePUAP możesz sprawdzić czy twój dowód tożsamości lub dowód kogoś innego, który był wydany w Polsce, został unieważniony. System pozwala nam się przekonać czy twój zagubiony dowód jest w wykazie unieważnionych dowodów czy też sprawdzić czy ktoś nie posługuje się unieważnionym dowodem.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 poz. 212).

Dowód osobisty to podstawa w aplikowaniu o pożyczki online i o wszelkie produkty finansowe. Zapraszamy do czytania porad w naszym dziale z artykułami – poradami pożyczkowymi. Już niebawem kolejne wskazówki dotyczące tego, jak nie zagubić się w finansowo-urzędowym świecie.

4.4/5 - (14 votes)