Kiedy nasza firma nie jest rentowna lub pojawiają się problemy z płynnością finansową, możemy pomyśleć o zawieszeniu działalności gospodarczej. Z takiego rozwiązania korzystają przede wszystkim podmioty działające w ramach jednoosobowych firm, czyli mikroprzedsiębiorstw. Jak przebiega proces zawieszania działalności gospodarczej? Jakie dokumenty są wymagane oraz na ile czasu można zawiesić działalność gospodarczą? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej.

Jak zawiesić działalność gospodarczą przez Internet? Wniosek online 2022

Bizneswoman i dokumenty księgowe - segregatoryOd 2021 roku wniosek o zawieszenie działalności można złożyć online. Jest to jeden z najłatwiejszych sposobów i nie wymaga dotarcia do urzędu, a formalności są sprowadzone do minimum. Aby rozpocząć procedurę, należy wejść na stronę systemu CEIDG (Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej)www.prod.ceidg,gov.pl.

Potrzebny nam będzie NIP firmy oraz wszystkie dane, które umożliwiają systemowi Twoją identyfikację. Niezbędnie będzie również potwierdzenie tożsamości. W tym celu należy złożyć podpis elektroniczny, zalogować się do bankowości elektronicznej lub mieć założony na platformie Profil Zaufany.

Zakładanie Profilu Zaufanego

Żeby założyć Profil Zaufany, należy:

 • wejść na stronę i dokonaj rejestracji,
 • złożyć wniosek, wypełniając formularz i potwierdzić swoją tożsamość poprzez identyfikacją bankową online lub w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku w wybranym urzędzie, odpowiadającym lokalizacji naszej działalności gospodarczej.

Jeśli nie zdecydujemy się użyć Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej ani podpisu elektronicznego w celu potwierdzenia tożsamości, powinieneś w przeciągu 7 dni od złożenia internetowo wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej udać się osobiście do urzędu gminy. Tam będzie można potwierdzić swoją tożsamość i tym samym potwierdzić chęć tymczasowego zamknięcia firmy.

Na ile można zawiesić działalność gospodarczą?

Przepisy regulują czas na jaki może być zawieszona nasza działalność. Mówi o tym art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i określa ten okres na od 30 dni do 24 miesięcy. W drodze wyjątku można zawiesić działalność na okres jedynie 28 dni, jedynie w lutym. To jedyny miesiąc, który nie liczy sobie wymienionych 30 dni.

Niewznowienie działalności po upływie 24 miesięcy skutkuje całkowitym zamknięciem działalności.

Przedłużenie okresu zawieszenia

Zawieszenie działalności gospodarczej można przedłużyć. Aby to zrobić, muszą być spełnione warunki:

 • działalność musi być prowadzona przez minimum 6 miesięcy, a pod opieką osoby prowadzącej działalność pozostaje dziecko, które nie ukończyło 6. roku życia. Wówczas możliwe jest przedłużenie okresu zawieszenia do 3 lat,
 • do 6 lat istnieje możliwość przedłużenia zawieszenia działalności gospodarczej, jeśli prowadzona ona była tak jak w pierwszym przypadku, przez co najmniej 6 miesięcy, a także wtedy, gdy pod opieką podmiotu wnioskującego o przedłużenie zawieszenia znajduje się dziecko, z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18.

Zawieszenie firmy wstecz

Od 2018 roku możliwe jest zawieszenie firmy z datą wsteczną. Dane podane w aktualizacji wpisu do CEIDG muszą jednak być zgodne ze stanem faktycznym. Nie trzeba już w każdym razie zgłaszać chęci zawieszenia przed faktem. Aktualizacja wpisu w CEIDG powoduje wysłanie informacji do Urzędu Skarbowego, zmianę wpisu w REGON oraz zmianę zgłoszenia płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

finea banner faktoring-750x200

Do kiedy zgłosić zmianę?

Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku zawieszenia działalności, są Państwo zobowiązani do poinformowania o tym fakcie ZUS-u w ciągu 7 dni od faktycznej daty wstrzymania funkcjonowania firmy. Z tego można wnioskować, że należy dokonać zmiany w CEIDG najpóźniej w ciągu tygodnia. Więcej szczegółów opisujemy w dalszej części artykułu.

Przeczytaj też: Nieewidencjonowana działalność gospodarcza 2022 – jak zgłosić? Limit przychodu, rachunki i faktury

Co się dzieje z VAT-em?

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej, podatnik VAT jest zwolniony ze składania JPK_7V za okresy, w których nie prowadził firmy. Istnieją od tego pewne wyjątki dotyczące chociażby przedsiębiorców, którzy:

 • dokonali wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub
 • importu usług lub towarów, w przypadku których są podatnikami lub
 • w trakcie okresu zawieszenia skorzystali z prawa do zbywania środków trwałych i po dokonaniu transakcji muszą zapłacić podatek od towarów i usług, czyli VAT.

Ponadto, należy pamiętać, że jeżeli działalność została wstrzymana od 3. stycznia 2021 roku do 3 marca 2021 roku, konieczne będzie złożenie JPK_7V za styczeń, jak i marzec. Wyłączone są tylko pełne okresy rozliczeniowe.

Co z odliczeniami VAT-u dla zakupów sprzed zawieszenia? Możliwe jest ich dokonanie. Będzie się ono również wiązało z koniecznością aktualizacji pliku JPK.

Przeczytaj też: Kto nie powinien zakładać własnej firmy? 5 kroków podczas planowania działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS i pracownicy

Szukając sposobów na to, jak zawiesić działalność, większość osób ma na celu odzyskanie płynności finansowej oraz uniknięcie wysokich kosztów, związanych z opłacaniem składek. Składka zdrowotna ZUS jest opłacana za cały miesiąc i od momentu wpłaty za ostatni miesiąc, następuje okres 30 dni, kiedy to ubezpieczenie zdrowotne może być wykorzystywane przez podmiot.

Po upływie 30 dni od ostatniej składki, obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wygasa. Składki na ubezpieczenie społeczne zapłacimy proporcjonalnie. We wniosku CEIDG-1 musimy zaznaczyć odpowiednią rubrykę o ubezpieczeniach. Jeśli tego nie zrobimy, mamy 7 dni od daty zawieszenia, aby udać się do ZUS i samodzielnie wyrejestrować:

 • płatnika składek,
 • osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • członków rodziny ubezpieczonego,
 • osób współpracujących oraz członków rodziny osób współpracujących.

Zamknięcie na pewien czas nierentownej działalności może być jedyną drogą przed narastaniem bieżących długów. Pamiętajmy, że przeszłe rachunki i zobowiązania finansowe należy opłacić, nawet rozkładając płatności na raty. Zawieszenie działalności pozwala odzyskać płynność finansową, a także pozwala na zrewidowanie niedziałających metod prowadzenia jednoosobowego biznesu.

Wonga banner - 750

Przeczytaj też: Formy opodatkowania działalności gospodarczej 2022 – zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa

Czego nie wolno robić przy zawieszeniu działalności?

Gdy wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej został zatwierdzony, podmiot nie może:

 • wykonywać pracy określonej w ramach zawieszonej działalności (i określonych w niej kodów PKD). Dotyczy to sprzedaży towarów i usług oraz świadczenia usług.
 • osiągać przychodów z zawieszonej działalności. UWAGA! Można dokonywać płatności i przyjmować zapłatę, ale za wszystkie przeszłe zdarzenia, takie jak sprzedaż towarów i usług, oraz odliczanie VAT, które to zdarzenia nastąpiły przed złożeniem wniosku o zawieszenie działalności,
 • wliczać amortyzacji do kosztów uzyskania przychodu.

Wolno natomiast uczestniczyć w bieżących postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących zawieszonej działalności, a także:

 • wykonywać czynności, mające na celu zabezpieczenie źródła przychodów (firmę), gdy nie można zerwać umowy (na przykład za rachunki za gaz),
 • regulować tych płatności na bieżąco. Ponadto, podmiot, którego działalność gospodarcza została zawieszona, podlega kontroli skarbowej.

Szukasz odpowiedniej firmy finansowania dla swojej firmy? Pomyśl nad którąś z poniższych opcji:

Więcej informacji, a z pewnością te najbardziej aktualne na temat zawieszenia działalności znajdą Państwo w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

3.5/5 - (13 votes)