Jak co roku, miliony polskich dzieci rozpoczyna nowy rok szkolny. Dalsza edukacja w wyższej, a nawet i w tej powtarzanej klasie to spore wydatki. Dlatego partia rządząca przyszła z pomocą i uchwaliła poprzez swoją większość sejmową program jednorazowego wsparcia dla uczniów – program Dobry Start. Na czym polega, jak wnioskować i na co można wydać 300 złotych potocznie zwane wyprawką 300+? O tym dowiedzą się Państwo z poniższego artykułu.

Wyprawka 300 plus – czym jest program Dobry Start 2022?

Wyprawka szkolna uczeń„Wyprawka 300+” to świadczenie, które podobnie jak program Rodzina 500+ jest przyznawane niezależnie od dochodu. Stanowi ono 300 zł wypłacane raz do roku na każde dziecko. Celem świadczenia jest sfinansowanie zakupów związanych z powrotem dzieci do szkoły. Z powodzeniem jest on wypłacany już od września 2018 (wprowadzony został tuż przed wyborami samorządowymi).

Program kosztuje 1,4 mld złotych i korzysta z niego 4,6 mln dzieci wychowujących się w 3,4 mln rodzin. Jest on znaczącym wsparciem dla wielu rodzin. Koszt podręczników, zeszytów, nowych długopisów, ołówków, farb i wielu innych produktów, które można by ułożyć w długą listę przekracza nierzadko 300, a nawet 500 zł. Im starsze dziecko, a podręczniki czy ilość przedmiotów większa, tym wyższe są wydatki. Zwłaszcza rodzice kilkorga dzieci odczuwają wydatki wrześniowe dosyć wyraźnie w swoim budżecie.

Jakie dzieci mogą skorzystać ze świadczenia?

Pieniądze z programu Dobry Start przysługują tylko dzieciom uczącym się w:

  • szkole podstawowej,
  • szkole ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoła zawodowa, szkoły artystyczne czy sportowe),
  • specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkolno-wychowawczych czy rewalidacyjno-wychowawczych.

Ze świadczenia mogą korzystać osoby w wieku do 20 lat lub do 24 lat, jeżeli są niepełnosprawne (w stopniu znacznym lub umiarkowanym).

Przeczytaj też: Tanie podręczniki – gdzie ich szukać i jak oszczędzić na ich zakupie? Używane czy nowe?

Jak złożyć wniosek o wyprawkę? 300 plus przez internet i tradycyjnie

Nasza państwowa administracja jak i politycy przyzwyczaili Polaków do tego, że istnieje wiele sposobów na złożenie wniosków o świadczenia. Wniosek o przyznanie środków w ramach programu Dobry Start można złożyć w ten sposób co w przypadku programu 500+ oraz na co najmniej 2 inne sposoby. Każdy rodzic może to uczynić zarówno w urzędzie lub punkcie gminnym albo poprzez internet:

  • poprzez portal informacyjno-usługowy Emp@tiahttps://empatia.mpips.gov.pl,
  • poprzez bankowość elektroniczną
  • poprzez portal PUE ZUS,
  • w formie papierowej od 1.08 każdego roku bezpośrednio w urzędzie – urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce wyznaczonej (jak np. w przypadku rodzin zastępczych w powiatowym centrum pomocy rodzinie),
  • poprzez pocztę.

Wzór wniosku SDS-1 w PDF

Wniosek SDS-1 ustalenie o ustalenie prawa do świadczenia dobry startMatka, ojciec lub opiekun prawny dziecka wypełnia druk oznaczony sygnaturą SDS-1, który nosi nazwę „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start” – pod tym linkiem znajdą Państwo aktualny wzór wniosku w PDF. Liczy on aż 9 stron. Jest jednak prosty w wypełnieniu. Od razu uprzedzamy, że 2 strony to same pouczenia i oświadczenia, a część informacji powiela się, ponieważ druk jest przygotowany do złożenia w imieniu aż 5-ciorga dzieci.

Główne i najważniejsze pola do wypełnienia to przede wszystkim dane wnioskującego rodzica, dane dziecka, rodzaj i adres szkoły, do której uczęszcza. Na ostatniej stronie podaje się numer konta bankowego do wypłaty świadczenia.

Kiedy można wnioskować i kiedy wpłyną pieniądze?

Wniosek można składać już na początku wakacji, czyli od 1. lipca – drogą online. Wypełniony ręcznie można składać od 1. sierpnia. Pieniądze przychodzą na konto rodzica nawet w ciągu 2 miesięcy. Warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku i nie czekać na początek roku szkolnego. Mogą się Państwo mocno zdziwić, jeżeli środki wpłyną dopiero pod koniec października lub na początku listopada.

napis 300 plus - w formie 3DWniosek SDS-1 można przesyłać aż do 30. listopada. Uczynienie tego w późniejszym terminie będzie skutkowało utratą prawa do świadczenia w tym roku. O dacie złożenia wniosku w formie papierowej decyduje stempel pocztowy.

Przeczytaj też: Karta Dużej Rodziny 2022 – zasady zniżek i lista partnerów – jak złożyć wniosek?

Moje dziecko uczęszcza do przedszkola lub zerówki – czy otrzymam na nie świadczenie?

Pieniądze w ramach świadczenia mogą otrzymać jedynie rodzice dzieci, które chodzą do normalnej szkoły. Ani przedszkolaki ani dzieci, które chodzą do zerówki nie dostaną tychże środków.

Przeczytaj też: Świadczenie wychowawcze – co to jest? Ile wynosi? Jak wypełnić wniosek? Wzór

Jestem studentem, mam 19 lat – czy otrzymam świadczenie?

Niestety nie. Studenci są wyjęci spod zapisów tej ustawy. Jedynie osoby ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi lub z orzeczeniem niepełnosprawności, mające więcej lat mogą otrzymać tę pomoc. Pytanie jest o tyle zasadne, że w wieku 19 lat już większość maturzystów idzie na studia, a dla normalnych osób świadczenie przysługuje do 20. roku życia. Jednakże ograniczeniem, które trzeba w tym miejscu zastosować, jest fakt uczęszczania do szkoły lub też nie. Cezura wiekowa – 20 lat – jest tu wyższa ze względu na uczniów techników.

Powyższe informacje były pomocne? Podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

4.4/5 - (17 votes)