Zasady działania polityki monetarnej w Polsce doświadczają obecnie istotnej zmiany. Zastąpienie dotychczasowego wskaźnika, WIBOR-u, przez nowy – WIRON, to decyzja, która będzie miała szerokie reperkusje dla sektora finansowego, a w szczególności dla rynku kredytowego. Kiedy to nastąpi? Czy nowy wskaźnik zostanie zastosowany do starych umów kredytów hipotecznych? Jakie jest notowanie WIRON w marcu 2023? W dniu 29.02.2024 WIRON® wynosił 4,231%.

WIRON® – Warsaw Interest Rate Overnight – nowym zmiennym wskaźnikiem dla kredytów

WIRON, czyli Warsaw Interest Rate Overnight, jest wskaźnikiem referencyjnym zaprojektowanym jako następca wskaźnika WIBOR. Jego głównym celem jest zapewnienie większej stabilności, co jest wymagane przez nowe przepisy Unii Europejskiej. WIRON jest obliczany wyłącznie na podstawie rzeczywistych transakcji depozytowych, co odróżnia go od WIBORu, który w dużej mierze opiera się na przewidywaniach, a nie na rzeczywiście przeprowadzonych transakcjach.

napis hipoteka domek i rozrzucone banknoty

Aktualne notowanie WIRON – marzec 2023

Aktualne notowania wskaźnika WIRON można znaleźć na stronie GPW Benchmark – https://gpwbenchmark.pl/wartosci_i_statystyki.

W dniu 29.02.2024 WIRON® wynosił 4,231%.

Zmiana z WIBOR na WIRON

Zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego, trzy banki – BNP Paribas, ING oraz Millenium Bank, przygotowują się do szerokiego wdrożenia wskaźnika WIRON od 1. lipca 2023 roku. Termin obowiązkowego wdrożenia przez wszystkie banki ustalono na 1 stycznia 2024 roku.

Oznacza to, że zarówno WIBOR jak i WIRON będą używane równolegle do obliczania stopy procentowej do końca 2023 roku. Umowy kredytowe dla dużych przedsiębiorstw już są negocjowane zgodnie z nowymi zasadami.

Zasady obliczania nowego wskaźnika WIRON

W przeciwieństwie do WIBOR, który opierał się na prognozach, WIRON jest obliczany wyłącznie na podstawie rzeczywistych transakcji depozytowych realizowanych przez instytucje finansowe i duże przedsiębiorstwa.

Gdzie znajdę notowania WIRON?

Notowania WIRON są publikowane codziennie o 12:25 na stronie internetowej jego administratora, GPW Benchmark.

Wpływ zmiany wskaźnika na kredyty hipoteczne

Wprowadzenie WIRON przyniesie istotne zmiany, ponieważ jego wartość jest obecnie niższa niż wartość WIBORu. W efekcie, oczekuje się, że przyczyni się to do obniżenia rat kredytowych.

Wartości WIRON i WIBOR będą miały bezpośredni wpływ na kredyty o zmiennym oprocentowaniu. Przykładowo, dla kredytu w kwocie 400 000 zł, marżą 1,8% i okresem kredytowania 30 lat, zmiana wskaźnika z WIBOR na WIRON może skutkować zmniejszeniem raty z 2725 zł do 2410 zł.

Przeczytaj też: Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego? TOP 9 sprawdzonych sposobów

Wonga banner - 750

Potencjalne korzyści i wyzwania związane z WIRON – jakie zmiany dla kredytobiorców?

Jednym z głównych celów wprowadzenia WIRON jest obniżenie oprocentowania zobowiązań dla kredytobiorców. Klienci banków mogą zatem liczyć na potencjalnie niższe raty kredytowe. Ale na tym korzyści się nie kończą – wprowadzenie nowego wskaźnika ma również przynieść większą stabilność i przewidywalność w kształtowaniu stóp procentowych.

Zmiana modelu umów kredytowych może jednak utrudnić konsumentom uzyskanie korzystnych wyroków w sporach z bankami. Jak przypominał premier polskiego rządu, wprowadzenie WIRON nie oznacza, że znikną wszystkie problemy związane z oprocentowaniem kredytów.

Jak banki adaptują się do WIRON?

Od momentu wprowadzenia Mapy Drogowej, banki przystąpiły do intensywnych prac adaptacyjnych. Wdrożenie nowego wskaźnika wymaga dostosowania nie tylko systemów informatycznych, ale także procedur wewnętrznych i szablonów umów.

Zmiana z WIBOR na WIRON jest jednak wyzwaniem dla banków, które muszą dostosować swoje systemy informatyczne i procedury wewnętrzne do nowego wskaźnika. To proces wymagający czasu, ale przewiduje się, że do końca 2024 roku wszystkie instytucje finansowe będą gotowe na pełne wdrożenie WIRON.

WIBOR a kredyty hipoteczne: wpływ różnych wskaźników

Wskaźniki WIBOR 3M, 6M i 12M jak na razie odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu kosztów kredytów hipotecznych w Polsce. Wskaźniki te są używane do ustalania oprocentowania kredytów zmiennych. Każdy z nich odnosi się do okresu, na jaki jest przyznawany kredyt – 3, 6 lub 12 miesięcy.

WIBOR 3M: najpopularniejszy wskaźnik

WIBOR 3M to wskaźnik najczęściej stosowany w kredytach hipotecznych. Oznacza to, że stopa procentowa kredytu jest aktualizowana co 3 miesiące, co przekłada się na kwartalne zmiany w wysokości raty kredytu. Wybór tego wskaźnika wiąże się z najniższym ryzykiem, ale również potencjalnie niższym zyskiem.

WIBOR 6M i 12M: długoterminowe opcje

Wskaźniki WIBOR 6M i 12M są rzadziej wybierane, ale pozwalają na bardziej przewidywalne koszty kredytu hipotecznego. Oprocentowanie jest aktualizowane co 6 lub 12 miesięcy, co oznacza mniejszą liczbę zmian w wysokości raty kredytu. To może być korzystne dla kredytobiorców, którzy preferują stabilność kosztów kredytu.

Przeczytaj też: Wynajmować czy kupić mieszkanie na kredyt w 2023 roku? Wady i zalety obu rozwiązań

Nowy wskaźnik WIRON od 2023 roku – podsumowanie

Wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego, WIRON, zwiastuje ważne zmiany dla polskiego sektora finansowego. Wpływ na kredyty jest jednym z najważniejszych aspektów tych zmian. Pomimo wielu wyzwań, przede wszystkim technologicznych, banki, przedsiębiorstwa i kredytobiorcy powoli przygotowują się do przyszłych zmian.

WIRON, zastępując WIBOR, ma na celu stworzenie bardziej stabilnej i transparentnej platformy dla oprocentowania kredytów i innych transakcji finansowych. Czas pokaże, jak skutecznie sektor finansowy zaadaptuje się do tych zmian i jakie korzyści przyniosą one wszystkim uczestnikom rynku.

Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na dalsze informacje i obserwować, jak szybko i sprawnie przebiega proces implementacji nowego wskaźnika. Jedno jest pewne – era WIBOR-u dobiega końca, a na horyzoncie pojawia się nowa, nieznana jeszcze dobrze rzeczywistość z WIRON-em.

4.4/5 - (5 votes)