Windykatorzy i komornicy to dwie profesje, które zajmują się odzyskiwaniem zadłużenia. Obie osoby różnią się jednak od siebie a komornicy i windykatorzy mają inną postać prawną, działają w inny sposób i odzyskują zadłużenia, stosując inne metody. W dalszym ciągu jednak panuje przekonanie o równości tych dwóch osób, a wielu dłużników nie widzi różnicy pomiędzy windykatorami i komornikami. W tym tekście przedstawimy sylwetki obu tych profesji i podpowiadamy kim konkretnie są, co mogą, a czego nie wolno im robić.

Kim są windykatorzy?

Windykatorzy to osoby prywatne — pracownicy danej firmy zatrudniani w niej i pracujący w dziale windykacji. Są to osoby, których zadaniem jest upominanie się o zadłużenie, przypominanie o nim osobom zalegającym z opłatami czy przyjmowanie zaległości i obsługa bieżąca długów.

dziadek skarbonka zimno windkacja - zapisujący spadekWindykatorzy od strony prawnej są osobami fizycznymi, nie posiadają szczególnych czy większych uprawnień niż inne osoby prywatne. Ich głównym celem jest odzyskiwanie opóźnionych płatności dla banków czy firm prywatnych np. pożyczkowych.

Rola windykacji w biznesie

Obecnie każda duża firma posiada swój dział windykacji a jeśli nie, zleca windykacje wyspecjalizowanym firmom windykacyjnym. Są to firmy, które zatrudniają jedynie windykatorów i zarabiają na odzyskaniu zadłużenia.

 • Otrzymują one zlecenie np. od operatorów telefonicznych czy firm pozabankowych na odzyskanie długu w zamian za prowizje,
 • Mogą też odkupować długi dłużników firm za ułamek ich wartości, a następnie zabraniają na odzyskaniu całego nominalnego zadłużenia.

Co windykatorzy mogą, a czego im nie wolno?

Windykatorom jako pracownikom prywatnym firm nie można tyle samo co komornikom. Posiadają oni jednak sporo możliwości odzyskania zadłużenia w sposób legalny i taki, który mogłaby wykorzystać osoba prywatna.

 1. Windykatorom wolno kontaktować się za nami przy pomocy telefonów, sms-ów czy e-mail – mogą też osobiście przychodzić pod nasz adres zamieszkania,
 2. Mogą prosić nas o uregulowanie zadłużenia lub nawet wywierać presję — w granicach prawa,
 3. Windykatorzy mogą przyjmować od nas środki, które zalegamy danej firmie lub uzgadniać z nami szczegóły sprawy.

Często to właśnie z windykatorem będziemy mogli ustalić nowy harmonogram spłat lub nawet podpisać aneks czy ugodę. Należy jednak zawsze dokładnie sprawdzić jej zapisy.

Ograniczenia działania windykatorów – czy mogą wejść do mieszkania?

Windykatorom nie wolno robić kilku rzeczy. Nie mogą oni wchodzić na naszą posesję czy do mieszkania bez naszej zgody i pozwolenia. Nie mogą też zajmować naszego mienia siłowo ani zajmować kont bankowych. Kolejnymi rzeczami, których nie mogą robić windykatorzy to informowanie o naszych kwestiach finansowych i zadłużeniu sąsiadów czy osób postronnych. Mogą oni jedynie przekazać im prośbę do nas o skontaktowanie się. Z całą pewnością windykatorzy nie mogą wprowadzać w błąd lub zastraszać osób zalegających z płatnościami.

Reagowanie na działania windykatorów

W razie gdy nie zgadzamy się lub obawiamy działań windykatorów, istnieje kilka sposobów, na jakie możemy zareagować:

 • możemy złożyć skargę na działania windykatora do danej firmy windykacyjnej czy banku, z ramienia którego próbuje odzyskać zadłużenie od nas,
 • możemy również powiadomić policję w sytuacjach kiedy bezpośrednio obawiamy się o bezpieczeństwo lub gdy łamane jest prawo,
 • możemy zrobić to też gdy mamy podejrzenie, iż windykator łamie prawo. Możemy zrobić to też gdy mamy podejrzenie, iż windykator łamie prawo np. narusza mir domowy lub nęka nas kontaktem wykraczającym poza standardowe granice kontaktowania się.

Zadania komornika sądowego w procesie odzyskiwania długu

Komornicy sądowi to druga profesja zajmująca się odzyskiwaniem długów. Są to funkcjonariusze publiczni działający przy sądzie rejonowym prowadzący swoje kancelarie komornicze. Aby zostać komornikiem, należy ukończyć studia prawnicze oraz spełnić wiele wymagań np. co do wieku, egzaminów, aplikacji czy innych elementów związanych z wykształceniem prawniczym.

Komornicy działają jedynie z uwagi na dostarczone im sądowe wyroki nakazujące zwrot środków np. bankowi czy firmie windykacyjnej. Tylko osoba, która uzyska taki wyrok i przedstawi go komornikowi, może zwrócić się do niego o pomoc w odzyskaniu długów.

Komornicy wykorzystywani są w sytuacjach, kiedy wszystkie inne wcześniejsze sposoby polubowne lub windykacyjne odzyskania zadłużenia nie powiodły się i w odniesieniu do dłużnika zapadł wyrok sądowy. Są to osoby, które posiadają szczególne prawa pomagające im odzyskiwać należności wierzyciela.

Zadaniem komornika jest odzyskanie zadłużenia od dłużnika z jego majątku w sposób zdecydowany a często nawet siłowy.

Przeczytaj też: Firmy antywindykacyjne – oddłużeniowe – jak działają? Opinie

Uprawnienia komorników sądowych

Zakres narzędzi, jakie mają do dyspozycji, komornicy sądowi jest bardzo szeroki. Komornicy mogą przede wszystkim kontaktować się z nami, rozmawiać czy polubownie próbować odzyskać zadłużenie.

Komornikowi możemy zatem wpłacać pieniądze na poczet długu i ustalać z nimi kwestie spłaty zadłużenia. Komornicy — co wyróżnia ich na tle windykatorów, mają jednak wiele przywieli, zarezerwowanych jedynie dla nich.

 • Mogą zajmować środki na rachunkach bankowych, nadpłaty podatków czy ruchomości i nieruchomości dłużnika –
 • Następnie mogą je licytować i spieniężać, tym samym odzyskując należności dla wierzycieli
 • Komornicy mogą również bez naszej zgody — siłowo wejść na teren naszej posesji w celu realizowania egzekucji komorniczej i zajmowania cennych przedmiotów.

Przeczytaj też: Konta bankowe bez komornika 2023 i systemu Ognivo – komornik a Revolut

Granice uprawnień komorników sądowych

Komornikom, pomimo ich uprzywilejowanej pozycji, nie wolno robić również wielu rzeczy. Z pewnością nie wolno pozostawić im dłużnika bez środków do życia. Przy zakładaniu rachunku bankowego muszą oni pozostawić na nim miesięcznie sumę ok. 2000 złotych. Jest to kwota wolna od zajęcia komorniczego i tylko powyżej tej sumy mogą dokonywać zajęcia na koncie.

Komornicy nie mogą zajmować także i zabierać podstawowych przedmiotów dłużnika, które służą do jego podstawowej egzystencji np. ubrań czy elementów użytkowych mieszania. Komornicy nie mogą również łamać prawa oraz w dowolny sposób zabierać rzeczy dłużnikom.

Przeczytaj też: Ustawa antylichwiarska 2023 – od kiedy obowiązują konkretne przepisy? Założenia, maksymalne koszty pozaodsetkowe

Możliwości sprzeciwienia się działaniom komornika

Jeśli naszym zdaniem komornik działa niezgodnie z prawem, mamy również kilka możliwości sprzeciwienia się temu. Z pewnością możemy złożyć skargę do sądu na czynności komornika, jeśli naszym zdaniem nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jeśli naszym zdaniem komornik działa też niezgodnie z prawem czynnie, a dana czynność jest przestępstwem, możemy poprosić o pomoc policję, aby ta zatrzymała ewentualne dokonywane przestępstwo.

Przeczytaj teżDarmowy wzór ostatecznego wezwania do zapłaty w DOCX – edytowalny – co powinien zawierać?

4.5/5 - (4 votes)