Długi alimentacyjne w Polsce dotyczą ponad 300 tysięcy rodziców. Łączna kwota zobowiązań wynosi ponad 13,5 mld złotych. Niepłacenie alimentów to najczęstsza forma przemocy ekonomicznej. Średni dług alimentacyjny wynosi obecnie około 4o ooo złotych na osobę zobowiązaną do ich płacenia. Dowiedz się, co grozi za niepłacenie alimentów, kiedy idzie się do więzienia? Poniżej przedstawiamy wszystkie informacje, które mamy nadzieję, że przekonają Państwa do płacenia na rzecz swoich dzieci.

Więzienie za alimenty w 2023 roku

Więzienie za alimenty - dłużnik alimentacyjny za kratamiW latach 2017 – 2018 w kwestii alimentów wprowadzono istotne zmiany prawne uniemożliwiające uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów. Wcześniej wystarczyło płacić np. raz na dwa miesiące np. 50 zł, aby uniknąć oskarżenia o uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się uporczywie od ich płacenia, obecnie może za długi alimentacyjne pójść do więzienia.

Procedura karna zostaje uruchomiona po złożeniu wniosku na policję lub do prokuratury rejonowej, o pociągnięcie dłużnika alimentacyjnego do odpowiedzialności karnej, za powstanie co najmniej 3 miesięcznej zaległości w płaceniu alimentów.

Co grozi za niepłacenie na dziecko?

Alimenciarzowi grożą sankcje w postaci:

  • grzywny,
  • dozoru elektronicznego,
  • ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Przepisy przewidują karę do 1 roku więzienia lub nawet do 2 lat, w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny naraża osobę uprawnioną na trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Kara bezwzględnego więzienia może być odbywana w różnych zakładach, w tym w zakładach półotwartych.

Przeczytaj też: Alimenty 2022 – na dziecko, na żonę, na rodziców – jak napisać wniosek lub pozew?

Wyroki za alimenty – odsiadka i ograniczenie wolności – jak uniknąć kary?

alimenty - dokumenty, pozew - banknoty 100-złotoweNajczęściej stosowaną przez sądy sankcją w stosunku do dłużników alimentacyjnych jest kara ograniczenia wolności. Stanowi ona tańszą formą dla wymiaru sprawiedliwości, daje bowiem możliwość terminowego regulowania alimentów poprzez odpracowywanie długów, czyli zarobkowanie, generując przez to mniejsze koszty. Właśnie dlatego dłużników alimentacyjnych często umieszcza się w takich zakładach, w których można pracować.

Odbywanie kary przez alimenciarza nie zwalnia go z obowiązku płacenia na alimentowanego. Podobnie jak sam pobyt w więzieniu nie powoduje umorzenia zaległości alimentacyjnej.

Dzięki wspomnianym wyżej nowelizacjom liczba płacących alimenty wzrosła o 100%. Bat na alimenciarzy, jak widać, zadziałał prawidłowo. Dodatkowym działaniem jeszcze bardziej poprawiającym sytuację może być rejestr dłużników alimentacyjnych. Jednym słowem, obecne ustawodawstwo i sprawność organów sprawiedliwości pokazuje, że jedynym sposobem na uniknięcie kary za niepłacenie alimentów jest po prostu rozpoczęcie ich płacenia.

Przeczytaj też: Fundusz alimentacyjny – kryterium dochodowe, dokumenty, ustawa – wniosek PDF

Publiczny rejestr dłużników alimentacyjnych w Internecie

W celu zwiększenia efektywności w egzekwowaniu należnych alimentów podejmowane są różne działania mobilizujące w stosunku do „niesolidnych” rodziców.  Jednym z nich jest wprowadzenie publicznego rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych (z listą imion i nazwisk). Rejestr będzie prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości w systemie internetowym. Będzie on jawny i ogólnodostępny. Rejestr alimenciarzy będzie zawierał szczegółowe informacje dotyczące danego dłużnika i całą jego historią procesową.

Dziecko na ławce z książką i pełne radości z powodu egzekucji alimentów

Radosne dziecko cieszy się ze skutecznie ściągniętych alimentów i może realizować się poprzez lekturę.

Parę lat temu zrezygnowano z dość skutecznego przepisu umożliwiającego zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu, jednak Trybunał Konstytucyjny uznał go jako niezgodny z Konstytucją.

Przeczytaj też: Zasiłek pogrzebowy 2022 z ZUS i KRUS – dla kogo, ile wynosi, jaki wniosek złożyć?

Współodpowiedzialność pracodawcy dłużnika alimentacyjnego

Duża liczba dłużników alimentacyjnych pracuje na czarno, co dodatkowo utrudnia ściąganie należności. Słone kary grożą od grudnia 2020 roku pracodawcom zatrudniającym alimenciarzy bez rejestracji. Zdyscyplinuje to dodatkowo zarówno dłużników jak i ich pracodawców. Pracodawca płacący alimenciarzowi bez umowy naraża się na karę w wysokości od 1500 zł do 45 000 złotych.

Długi alimentacyjne – pytania i odpowiedzi

Poniżej umieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane w Google pytania osób uchylających się od płacenia alimentów. Mamy nadzieję, że wszelkie Państwa wątpliwości zostaną tym samym rozwiane.

ViaSMS - 750x200 banner - pierwsza pożyczka gratis

Czy dług alimentacyjny można sprzedać firmie windykacyjnej?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24. lutego 2011 roku III CZP 134/10, wierzytelności dotyczącą zapłaty świadczeń alimentacyjnych nie mogą być przedmiotem cesji. Sąd powołuje się na znany i podzielany szeroko w piśmiennictwie pogląd o nieprzenoszalności praw alimentacyjnych.

Przeczytaj też: Pożyczki z zabezpieczeniem spłaty – z poręczycielem – jaka umowa?

Czy policja poszukuje uchylających się od płacenia alimentów?

Takie działania policji są zgodne z obowiązującymi obecnie przepisami. Poszukiwania policji są zwykle inicjowane przez komornika sądowego w celu ustalenia źródeł dochodu i majątku alimenciarza. Poszukiwani alimenciarze często trafiają na strony internetowe Policji i gazet lokalnych. Coraz więcej alimenciarzy staje przed sądem.

Przeczytaj też: Kiedy komornik wchodzi na konto?

Ilu jest dłużników alimentacyjnych w 2022 roku?

Statystyki informują, że w Polsce znajduje około 1 milion dzieci pozbawionych pomocy ze strony jednego z rodziców. Według danych z listopada 2020 roku liczba alimenciarzy w Polsce wynosi 274 tysięcy i są to w 96% ojcowie.

Przedawnienie zaległych długów alimentacyjnych

Należne alimenty mogą ulec zgodnie z art. 137 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedawnieniu już po 3 latach od momentu, w którym stały się wymagalne. Istnieją jednak możliwości, aby domagać się zaległych świadczeń nawet po 10 latach.

Trzyletni bieg terminu przedawnienia jest przerywany każdą czynnością mającą na celu wyegzekwowanie należności. Wystarczającą czynnością jest wystąpienie z wnioskiem o komorniczą egzekucję zaległych kwot, przed upływem wspomnianych wyżej 3 lat. Komornik jest wtedy zobowiązany do ciągłego wznawiania czynności egzekucyjnych.

Zaległe alimenty za pełnoletnie dziecko – jaka szansa na umorzenie?

W przypadku jednak, gdy ten okres trzyletni upłynął, zastosowanie ma jeszcze art. 121 kodeksu cywilnego, w myśl którego bieg przedawnienia alimentów biegnie dopiero od dnia, w którym dziecko ukończy 18 lat i staje się osobą pełnoletnią. Przepis objaśnia, że do ukończenia 18. roku życia dziecko ciągle jeszcze podlega władzy/opiece rodzicielskiej. Z tego powodu bieg przedawnienia nie może się rozpocząć.

Przedawnienie nie biegnie także zgodnie z art. 124 § 2 kodeksu cywilnego, gdy zasądzone świadczenie jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Dziecko z chwilą ukończenia 18 lat także może żądać uregulowania należnych alimentów za wszystkie lata kiedy nie były one płacone.

Powyższe informacje były pomocne? Podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

3.9/5 - (15 votes)