Nareszcie nadszedł rok 2021, a wraz z nim coraz większa ilość emerytów i rencistów pyta o wysokość waloryzacji ich świadczeń. Aktualizacja wartości rent i emerytur co do zasady następuje w marcu – w 2021 roku przelicznik wyniesie 4,16%. Określona została także emerytura minimalna – wyniesie 1250 zł brutto. Poniżej wyjaśniamy zasady waloryzacji emerytur oraz sytuację polskich seniorów w roku 2021 oraz umieszczamy tabelę prognozowanej waloryzacji.

Emerytury i renty w roku 2023 – co ulegnie zmianie?

Babcia ze zwaloryzowaną emeryturą - banknotyDla emerytów ważny jest pierwszy kwartał 2021 roku. W marcu nastąpi bowiem waloryzacja świadczeń i co za tym idzie pierwsza wypłata wypłata w wyższej kwocie. Ustalona zostanie także kwota emerytury minimalnej.

Z kolei w maju emerytów ucieszy wypłata 13. emerytury, pod warunkiem, że to oddzielnie uchwalane świadczenie zostanie jednak wypłacone. Na listopad planowana jest z kolei wypłata po raz pierwszy 14. emerytury (zasady i tabela).

Waloryzacja emerytur w 2021 roku

W 2020 roku emeryci otrzymali podwyżkę w wysokości 3,24% wartości swojej emerytury. Była to tzw. waloryzacja procentowa. Ponadto obowiązujące przepisy stanowiły, że podwyżka nie mogła być niższa niż:

 • 70 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, dotyczyło to także rent rodzinnych,
 • 52,50 zł dla rent z częściową niezdolnością do pracy.

Waloryzacja emerytur w 2021 r. będzie na poziomie 4,16%. Oznacza to, że im wyższa emerytura, tym kwota podwyżki będzie wyższa. Podwyżki najniższych świadczeń w 2021 roku nie będą niższe niż 70 zł brutto. Ta kwotowa podwyżka dotyczyć będzie wszystkich świadczeń o wysokości do 2200 zł.

Pozostali, czyli:

 • emeryci i renciści ZUS, KRUS,
 • otrzymujący zasiłki, świadczenia emerytalne oraz renty socjalne,

otrzymają podwyżki według wskaźnika procentowego.

Podwyżka najniższej emerytury

Przewiduje się, że w marcu 2021 najniższa emerytura wzrośnie z 1200 do 1300 złotych miesięcznie.

Ogólna sytuacja emerytów przedstawia się następująco:

 • około 60% emerytur jest poniżej 2400 zł,
 • 10% otrzymuje emerytury minimalne, czyli na poziomie 1200 zł,
 • 40% emerytek otrzymuje kwoty poniżej 1800 zł.

Wonga banner - 750

Przeczytaj też: Zasiłek pogrzebowy 2022 z ZUS i KRUS – dla kogo, ile wynosi, jaki wniosek złożyć?

Tabela waloryzacji netto – brutto

W poniższej tabeli prezentujemy, jaka będzie wysokość emerytur według przelicznika zaproponowanego przez rząd:

Emerytura brutto lub na rękę w roku 2020
Emerytura po waloryzacji 4,16%:
1200 zł
1249,92 zł
1300 zł
1354,08 zł
1400 zł
1458,24 zł
1500 zł
1562,40 zł
1600 zł
1666,56 zł
1700 zł
1770,72 zł
1800 zł
1874,88 zł
1900 zł
1979,04 zł
2000 zł
2083,20 zł
2200 zł
2291,52 zł
2400 zł
2499,84 zł
2600 zł
2708,16 zł
2800 zł
2916,48 zł
3000 zł
3124,80 zł
3500 zł
3645,60 zł
4000 zł
4166,40 zł

Minimalna emerytura 2022 – kto jest uprawniony?

W 2021 r. do emerytury minimalnej uprawnione będą następujące osoby:

 • zakwalifikowane według lat pracy
  20 lat kobiety,
  25  lat – mężczyźni oraz wiek odpowiednio 60 i 65 lat,
 • otrzymujące emeryturę matczyną – uprawnione do niej są matki, które urodziły minimum czworo dzieci.

Przeczytaj też: Płaca minimalna 2022 – brutto i netto – ile wyniesie?

13stka i 14stka dla emerytów

Jeżeli finanse państwowe i polityka dalszego zadłużania się państwa będzie kontynuowana, w maju będzie wypłacona 13. emerytura w wysokości minimalnej emerytury dla wszystkich emerytów i rencistów, a także 14. emerytura w różnej wysokości w listopadzie. W pełnej wysokości czternastki będą przysługiwać osobom, pobierającym świadczenie mniej więcej do wysokości 2900 zł brutto. Emeryci otrzymujący powyżej 4200 zł brutto dodatku nie otrzymają. Zasady przyznawania i tabela wysokości 14-stki znajduje się w tym artykule: 14. emerytura 2022 – dla kogo, ile wyniesie i kiedy wypłata? Tabela

Provident - banner - Super prosta okazjaPodsumowując należy dodać, że te jednorazowe świadczenia otrzymają także osoby pobierające:

 • emerytury pomostowe,
 • świadczenia przedemerytalne,
 • renty socjalne,
 • strukturalne,
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • świadczenia rodzicielskie oraz
 • inwalidzi wojenni i wojskowi.

Rocznik 1953 – szansa na wyższe emerytury do 11. stycznia

Zgodnie z nowym prawem, osoby urodzone w 1953 r. , które są obecnie na wcześniejszej emeryturze i jeszcze nie składały wniosku o jej przeliczenie na powszechną,  mają na to czas do 11. stycznia 2021 roku.

Takich wniosków o przeliczenia emerytury nie muszą składać wszyscy ci, którym ZUS już wcześniej wyliczył emeryturę, z uwzględnieniem wcześniej wypłaconych świadczeń. Według ZUS przeliczenie świadczeń obejmie ok. 150,5 tys. osób w skali kraju.

Przeczytaj też: Pożyczki dla emerytów i rencistów – kredyt – ranking

Waloryzacja emerytur mundurowych w 2021 roku

Emerytury górników, nauczycieli, kolejarzy, prokuratorów, sędziów i służb mundurowych obsługiwane są przez branżowe systemy emerytalne. Emerytury mundurowe stanowią wydzielony system i są finansowane przez budżet państwa. Obecnie na taką emeryturę można przejść po 25 latach służby, niezależnie od wieku, otrzymując 60 procent podstawy wymiaru. Następnie taka emerytura rośnie o 3 procent za każdy dodatkowy rok służby do poziomu 75% pensji. Raz ustanowione świadczenie podlega tej samej waloryzacji procentowej lub kwotowej, co emerytury powszechne.

Przeczytaj też: Jak odkładać pieniądze na emeryturę? Sposoby na oszczędzanie

Kiedy odejść na emeryturę?

medic centre banner seniorkaPZU czasami doradza, aby wstrzymać swoje przejście na emeryturę lub wybrać dogodniejszy na to czas. Na pewno są miesiące, w których przejście na emeryturę jest korzystniejsze. Przykładowo dla urodzonych po 1949 roku bardziej opłacalne jest odejście na emeryturę w III kwartale danego roku.

Na wysokość świadczenia emerytalnego istotny wpływ ma waloryzacja gromadzonych składek. Taka waloryzacja odbywa się raz w roku i dodatkowo co kwartał. Specjalnym ku temu miesiącem jest czerwiec, kiedy  stosuje się waloryzację roczną. Pracownicy, którzy odchodzą na emeryturę w okresie styczeń – maj lub lipiec – grudzień mają składki waloryzowane zarówno rocznie jak i kwartalnie. Może to oznaczać w czerwcu stratę na poziomie nawet do 100 zł w stosunku do lipca.

Opłaca się pracować np. rok dłużej powyżej 60 lat dla kobiet i rok dłużej powyżej 65. roku życia dla mężczyzn.  Dla emerytur na poziomie od 2 do 3 tysięcy złotych, dodatkowy rok pracy może oznaczać wyższą emeryturę średnio o 300 złotych miesięcznie.

Powyższe informacje były pomocne? Podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

3.7/5 - (11 votes)