Przeczytaj też:

Do ruchomych dóbr materialnych towarów używanych, według art. 120 ust.1 pkt. 4 ustawy o VAT należą samochody osobowe. Mając na celu dalszą sprzedaż auta, podatnik może skorzystać ze specjalnej procedury rozliczania podatku od towarów i usług, jaką jest VAT marża za sprowadzony samochód z obszaru Unii Europejskiej.

Uwaga! VAT marża za auto z Unii Europejskiej nie dotyczy nowych aut, jedynie używanych, których kupno zakłada dalszą odsprzedaż, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatek dla aut z UE – ile wynosi marża?

Używane zachodnie samochody sprowadzane z UEPrzepisy jasno określają wysokość marży za auta sprowadzone z Unii Europejskiej. Zatem, opodatkowaniu podlega marża, która jest różnicą między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia. Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik ma otrzymać lub otrzymał od:

  • osób trzecich,
  • poprzez dotacje, subwencje, granty i dopłaty w sposób bezpośredni związany z tą dostawą,
  • cła i podatki oraz należności o takim samym charakterze,
  • koszty dodatkowe, na które składają się: koszty transportu towaru, ubezpieczenie towaru, koszty opakowania i zabezpieczenia na czas transportu, prowizje, a także wszystkie inne koszty, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art.29 a ust. 7 ustawy o podatku VAT.

Przez kwotę nabycia rozumie się natomiast wszystkie elementy wynagrodzenia, otrzymane od dostawcy towaru dla podatnika (art.120 ust. 1 pkt. 5).

Przeczytaj też: Porównywarka ofert OC AC – kalkulator składek ubezpieczenia samochodu przez Internet

Marża za używany samochód z UE – czy skorzystasz, gdy kupisz za granicą?

Procedura marży dotyczy wyłącznie tych towarów używanych, które zostały nabyte na jasno określonych warunkach, o których mowa poniżej. Skorzystanie z procedury VAT za zakup samochodu, w przypadku kupna auta za granicą zakłada, że musi być kupione od osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej, niemającej osobowości prawnej i niebędącej podatnikiem, zgodnie z art. 15 i niebędącej podatnikiem od wartości dodanej, a dodatkowo od:

  1. Podatników, o których mowa w art 15, jeżeli dostawa towarów podlega zwolnieniom podatkowym (art.43 ust.1 pkt 2 i art. 113 ).
  2. Podatników, gdy dostawa tychże towarów była zgodna z ust. 4 i ust. 5.
  3. Podatników od wartości dodanej, ale tylko gdy dostawa tych towarów była zwolniona z podatku na zasadach, które są regulowane przez art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113.
  4. Podatników od wartości dodanej, w przypadku, gdy dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach, które są zgodne z regulacją ust. 4 i ust. 5, ponadto, nabywca posiada wszystkie dokumenty, które potwierdzają nabycie towarów, o których mowa, zgodnie z tymi zasadami.

Przeczytaj też: Formy opodatkowania działalności gospodarczej 2021 – zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa

credit agricole leasing samochody osobowe banner

Przeczytaj też: Jak przygotować auto do zimy? 6 porad i wskazówek o co zadbać jesienią

Podatek od wartości dodanej – co to jest?

Artykuł 2 pkt. 11 ustawy o VAT mówi o tym, że podatek od wartości dodanej to podatek od wartości netto nakładany na terytorium państwa należącego do Unii Europejskiej, z wyłączeniem podatków od towarów i usług nakładanych przez tą ustawę.

Wobec tego, podatnikami podatku od wartości dodanej są przedsiębiorcy z innych krajów wspólnoty europejskiej. Dlatego też marża za używany samochód z UE może być stosowana, także wówczas, gdy zakupu dokonamy za granicą.

Uwaga! Wspólny system podatku od wartości dodanej dla każdego kraju członkowskiego opiera się na Dyrektywie Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2008 roku.

Przeczytaj też: Formy opodatkowania działalności gospodarczej 2023 – zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa

VAT za zakup samochodu – dla kogo zwolnienie z podatku?

Artykuł 113(1) ustawy o VAT mówi, że:

  • Podatnik jest zwolniony z podatku za sprzedaż, gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000, z zaznaczeniem, że do wartości sprzedaży nie zalicza się kwota podatku.

Natomiast art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT mówi:

  • zwolnienie od podatku dotyczy dostawy towarów wykorzystywanych tylko i wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dostawcy tych towarów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego.

Przeczytaj też: Zaliczka a zadatek – podobieństwa i różnice. Co lepsze? Co podlega zwrotowi, a co przepada?

Podatek dla aut z UE niestraszny dla przedsiębiorców

Mimo niestabilnej sytuacji związanej z pandemią i trudnościami na granicach, auta używane są cały czas pożądane. Kraj, z którego najczęściej przyjeżdżają używane samochody, to Niemcy i Belgia. Dużym zainteresowaniem w Polsce cieszą się nie tylko osobówki, ale również auta dostawcze i minibusy, które są często niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przeczytaj też: Samochód z silnikiem elektrycznym czy spalinowym – argumenty za i przeciw

 

4.6/5 - (9 votes)