Zbliża się czas ostatecznego terminu na rozliczenie roczne z urzędem skarbowym. Dlatego postanowiliśmy opisać ulgę odsetkową, z której mogą skorzystać podatnicy spłacający kredyt hipoteczny zaciągnięty w określonych latach. Dzięki niej mogą zmniejszyć podstawę opodatkowania o wartość odsetek od kredytu np. na zakup domu. Ulga przysługuje w ramach tak zwanych praw nabytych i po spełnieniu określonych prawem wymagań, mogą z niej skorzystać osoby spłacające kredyt hipoteczny. W jaki sposób ująć ulgę odsetkową w rocznym rozliczeniu podatkowym i komu ona przysługuje? Jakie są limity i potrzebne dokumenty poza deklaracją PIT-2K?

Ulga odsetkowa – czym jest i kogo dotyczy?

Przepisy odnoszące się do ulgi odsetkowej regulował art.26b w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku. Obecnie przepis ten został uchylony, a prawo do odliczenia ulgi posiadają podatnicy na podstawie prawa nabytego, nie dłużej jednak niż do roku 2027. Ulga odsetkowa umożliwia odliczenie odsetek od kredytu mieszkaniowego lub też hipotecznego budowlanego.

drzwi urzędu skarbowego - pieniądze należność podatkowaUlga dotyczy osób, które spłacają wymieniony wyżej kredyt i w związku z tym ponoszą koszty odsetek. Odsetki te są przedmiotem odliczenia podatkowego. Można ją odliczyć od dochodu bądź też przychodu, który podatnik uzyskał w danym roku podatkowym.

Istotne jest, że odliczyć można jedynie odsetki, które zostały opłacone, a nie te należne do zapłaty. Istnieje również limit kwoty możliwej do odliczenia.

Kto może skorzystać z możliwości odliczenia ulgi odsetkowej?

Ulga odsetkowa przysługuje osobom, które zaciągnęły i spłacają kredyt hipoteczny, bądź refinansowany. Dodatkowo, kredyt ten udzielony został na finansowanie inwestycji związanej z potrzebami mieszkaniowymi, takimi jak:

 • budowa mieszkalnego budynku,
 • zakup budynku lub lokalu mieszkalnego np. od dewelopera,
 • wniesienie do spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego lub budowlanego celem nabycia prawa do budynku mieszkalnego lub lokalu w tym budynku,
 • rozbudowa lub nadbudowa budynku, czy pomieszczenia na cele mieszkalne.

Co więcej, ulga odsetkowa przysługuje osobom, które zaciągnęły kredyt na spłatę kredytu mieszkaniowego lub na kredyt, który został zaciągnięty na spłatę kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Przeczytaj też: Ulga na dziecko 2022 – ile wynosi? Limit dochodów, co po rozwodzie?

Do kiedy można skorzystać?

Możliwość odliczenia kosztów spłaty odsetek od kredytu przysługuje do momentu upływu terminu na spłatę tego kredytu. Termin określa umowa, a maksymalny czas, w jakim można korzystać z tego prawa, upływa 31 grudnia 2027 roku.

Do odliczenia ulgi odsetkowej uprawnieni są podatnicy, którzy podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, którzy w okresie pomiędzy 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2006 r. wzięli kredyt związany z potrzebami mieszkaniowymi.

Przeczytaj też: Ulga rehabilitacyjna 2022 dla niepełnosprawnych – kwota i warunki – zmiany w przyznawaniu

Ulga odsetkowa – jak ją obliczyć?

Jak obliczyć ulgę odsetkową? To pytanie zadaje sobie wielu podatników. Wzór natomiast jest prosty. Odliczanie odsetek od kredytu hipotecznego w ramach ulgi odsetkowej liczy się na podstawie:

 • ilorazu limitu na rok zakończenia inwestycji, który należy
 • przemnożyć przez kwoty odsetek wraz z wysokością zaciągniętego kredytu.

Ulga odsetkowa odliczana od dochodu lub przychodu obejmuje odsetki tudzież ich część, która nie przekracza określonych w ustawie podatkowej limitów.

Przeczytaj też: Ulga na Internet 2022 – komu przysługuje? Ile zwrotu? Kalkulator

Dokumenty wymagane do odliczenia ulgi odsetkowej – deklaracja PIT-2K

Podatnik, który chce odliczyć ulgę odsetkową od dochodu w danym roku podatkowym, zobowiązany jest do przedłożenia odpowiednich dokumentów do właściwego urzędu skarbowego. Niezbędne będzie w tym wypadku złożenie dokumentów postaci deklaracji PIT-2K – jest to załącznik, który składa się w pierwszym roku, w którym podatnik korzysta z ulgi. Odnosi się to więc do sytuacji, gdy ulga po raz pierwszy odliczana jest od dochodu lub przychodu.

W kolejnych latach składa się już tylko załącznik PIT-D. Załącznik dołączany jest do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Podatnik musi złożyć też dokument potwierdzający wysokość odsetek i termin, w którym zostały zapłacone – wystawiany za każdy rok korzystania z ulgi przez podmiot, który udzielał pożyczki bądź kredytu (np. bank).

Banner Twisto - bonus 50 złotych na start

Przeczytaj też: Ulga dla klasy średniej – czym jest, dla kogo i kiedy zrezygnować? Wniosek

Jakie warunki należy spełnić, by odliczyć ulgę odsetkową?

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi podatkowej, musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze musi on podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Dotyczy to kredytów zaciągniętych w okresie od 1. stycznia 2002 roku do 31. grudnia 2006 roku i udzielonych przez bank bądź spółdzielczą kasę oszczędnościową. O tym, czy kredyt hipoteczny można odliczyć od podatku, decyduje również to, czy odsetki zostały już zapłacone.

W tym wypadku ich wysokość oraz termin spłaty musi zostać udokumentowany przez organ udzielający kredytu bądź pożyczki. Co więcej, odsetki odliczane w ramach ulgi podatkowej nie mogą być wcześniej zaliczone do kosztów podatkowych. Nie mogą być również zwrócone podatnikowi w żadnej innej formie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zwrot zwiększył podstawę obliczenia podatku.

Przeczytaj też: Rozłożenie na raty należności podatkowej – wniosek – jak uzasadnić i się odwołać?

Jakie odsetki nie podlegają odliczeniu?

Odsetek kredytowych nie można uwzględnić w zeznaniu podatkowym w kilku przypadkach. Odnosi się to przede wszystkim do sytuacji, gdy odsetki nie zostały zapłacone lub zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Dotyczy to również sytuacji, w której wysokość i termin ich spłaty nie został w żaden sposób udokumentowany np. przez bank, który jest podmiotem udzielającym kredytu.

PIT36 - formularze PIT-D, PIT/O, PIT/M - ulgi podatkoweZ ulgi odsetkowej nie można skorzystać również wówczas, gdy zapłacone odsetki zostały podatnikowi zwrócone niezależnie od formy, w jakiej nastąpił zwrot. Podatnicy nie mogą odliczyć także odsetek od kredytów, które zostały udzielone przez:

 • Krajowy Fundusz Mieszkalny,
 • kasy mieszkaniowe lub
 • udzielonych w ramach usuwania skutków powodzi.

Prawo do odliczenia ulgi odsetkowej nie obejmuje też odsetek, które:

 • objęte zostały wykupem ze środków pochodzących z budżetu państwa lub
 • wykorzystywanych do nabycia gruntów lub praw wieczystych do użytkowania gruntu.
4.3/5 - (3 votes)