W styczniu 2021 ma ruszyć dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców pokrzywdzonych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Mowa o instrumencie w ramach Tarczy Finansowej dla mikrofirm – PFR 2.0. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z rządowej pomocy muszą spełniać określone warunki. Wszystko zależne będzie od spadku poziomu przychodów, jak w poprzedniej wersji tarczy oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Tarcza finansowa PFR 2.0 - 35 mld złotych - 26.11

Źródło: Twitter Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Tarcza Finansowa – kto teraz może liczyć na wsparcie?

Prowadzący jednoosobowe działalności, nie zatrudniający pracowników, czyli będący na tak zwanym samozatrudnieniu, nie będą mogli skorzystać z pomocy rządowej. Żeby dostać wsparcie, trzeba:

 • znaleźć się w liście działalności z określonym kodem PKD oraz
 • spełniać kryterium spadku dochodów.

Wśród firm w których będzie możliwe otrzymanie pomocy znajdą się mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy oraz duże. Biuro rachunkowe będzie w stanie wspomóc przedsiębiorców w skompletowaniu niezbędnych dokumentów.

Pomoc dla samozatrudnionych – kiedy bezzwrotna?

Mikroprzedsiębiorstwo ubiegające się o pomoc powinno wykazać zatrudnienie na poziomie od 1 do 9 pracowników. Kolejnym kryterium jest zadeklarowany w 2019 roku obrót lub suma bilansowa w wysokości do 2 milionów euro. Wysokość wsparcia będzie zależeć od spadku obrotów minimum o 30% oraz ilości zatrudnionych pracowników.

monevia banner - tańsze tankowanie

Wybierz faktoring w Monevii! Nie czekaj aż klient opłaci fakturę!

Subwencja może być pomocą bezzwrotną w przypadku, gdy firma utrzyma się na rynku oraz nie zmieni ilości zatrudnionych pracowników przez kolejny rok. Pomoc może opiewać na kwotę nawet 324 tysięcy złotych.

Pomoc dla małych i średnich firm

Pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) jest też adresowana do większych podmiotów. W przypadku przedsiębiorstw określanych ustawowo jako małe i średnie, zatrudnienie musi się kształtować do 249 pracowników. Suma bilansowa w takiej firmie nie może przekroczyć 43 milionów euro, a obrót w 2019 roku nie może być wyższy niż 50 milionów euro.

Firmy będą miały możliwość dofinansowania kosztów stałych, które nie były w stanie pokryć przychodami z subwencji w kwocie 70% straty, za okres pomiędzy 1.11.2020 a 30.04.2021. Wysokość dotacji będzie zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto, a maksymalnie będzie mogła wynieść 3,5 miliona złotych.

Podobnie jak w przypadku mikrofirm, trzeba wykazać spadek obrotów o 30%. Pomoc będzie bezzwrotna w przypadku prowadzenia działalności oraz rozliczania środków na zasadzie finansowania 70% straty.

Jakie kody PKD?

Branże które mogą skorzystać z subwencji są ściśle określone, to jest (klasyfikacja wg kodów PKD):

Inteligentny Inwestor 21 wieku - banner

Kup 4-tomowy bestseller Tradera21 – „Inteligentny inwestor XXI wieku” sprzedany już prawie w 25 tysiącach egzemplarzy! Praktyczna wiedza o akcjach, metalach szlachetnych, w tym o złocie, srebrze, walutach a także o budowie portfela inwestycyjnego.

 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z – Działalność muzeów
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Kody PKD objęte pomocą w nowym roku

Na początku roku 2021 dodano dodatkowych 7 branż, które po konsultacjach społecznych uznano za godne uzyskania pomocy:

 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przeczytaj też: Firma a koronawirus – 7 rad dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa pracy

Jakie są zasady wykorzystania środków z subwencji?

Subwencje może wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, może to być między innymi wynagrodzenie pracowników. Nie można jednak przedpłacić kredytów czy leasingów, co w przypadku przedsiębiorców posiłkujących się nimi byłoby bardzo wygodne. Oczywiście nie można też powierzyć tej kwoty właścicielom lub podmiotom powiązanym z właścicielami. Nie można również za środki z subwencji przejąć innego przedsiębiorstwa.

Mimo wyśrubowanych kryteriów warto skorzystać ze wsparcia tym bardziej, przedsiębiorca nie musi sobie radzić z tym sam. Sporządzenie dokumentacji może powierzyć biurze rachunkowemu. W związku z pandemią wirusa mnóstwo przedsiębiorstw znalazło się pod kreską. Dlatego wszelka forma pomocy może być dla nich na wagę złota.

Szukasz odpowiedniej firmy finansowania dla swojej firmy? Pomyśl nad którąś z poniższych opcji:

4.6/5 - (7 votes)