Wciąż formalnie obowiązuje w Polsce stan epidemii, a to oznacza, że pomoc dla samozatrudnionych w postaci świadczenia postojowego jest wciąż możliwa do otrzymania. Mowa o 2080 zł (80% płacy minimalnej) lub 1300 zł (50% płacy minimalnej) przeznaczonych dla małych, średnich oraz mikrofirm. Można otrzymać je pod warunkiem, że udowodni się poniesienie straty w wysokości min. 15% spadku przychodów. Jak wnioskować o te pieniądze i kiedy można otrzymać świadczenie 3 razy?

Świadczenie postojowe - tarcza antykryzysowa logoWirus SARS-CoV-2 wydaje się znikać ze świadomości Polaków proporcjonalnie do ilości znoszonych obostrzeń przeciwpidemicznych. Wciąż jednak istnieją firmy, które odczuwają lub dopiero zaczynają odczuwać skutki lockdown’u.

Uwaga! Jeżeli jesteś zleceniobiorcą lub wykonawcą na umowie o dzieło i trafiłeś na ten artykuł, nie znajdziesz tu informacji o postojowym dla siebie. Przejdź do artykułu Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i wykonawców – kliknij tutaj.

Czym jest świadczenie postojowe z powodu koronawirusa?

Świadczenie postojowe jest adresowane do przedsiębiorstw, które zaliczyły “przestój w następstwie COVID-19”. Dokładniej mowa o “osobach prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą” (czyli jednoosobową) w myśl definicji z ustawy Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 r. Świadczenie zostało uchwalone przez Sejm RP jeszcze w tarczy antykryzysowej 1.0.

Obecnie, gdy toczą się prace nad 4-tą wersją tarczy, pewne warunki oczywiście zdążyły ulec zmianie. W związku z tym informujemy o stanie prawnym, aktualnym na dzień 15.05.2020 r., czyli od wejścia ostatnich zmian w tarczy 3.0.

Wniosek RSP-D do ZUS

Wniosek RSP-D składamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze pojawiają się na kontach firm już w ciągu 7 dni. A po 2 – 3 dniach od złożenia wniosku, przedsiębiorca powinien otrzymać potwierdzenie jego pomyślnego przetworzenia lub informację o błędach (przy złożeniu go online poprzez Platformę Usług Elektronicznych – PUE ZUS). Ewentualnie, może do nas zadzwonić pracownik ZUS-u z informacją o konieczności naniesienia poprawek.

Zupełnie inaczej wypłata pieniędzy wygląda w przypadku pożyczek 5000 zł z tarczy antykryzysowej dla mikroprzedsiębiorców. Zwłaszcza w Warszawie, o której pisaliśmy w kontekście strasznych opóźnień stołecznego urzędu pracy. Nasza redakcyjna koleżanka wciąż po 6 tygodniach od złożenia wniosku nie otrzymała pieniędzy.

Wniosek RSP-D - na PUE ZUS

Tak wygląda wniosek RSP-D składany online na stronie ZUS. Swoją tożsamość potwierdzamy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Ten ostatni możemy w łatwy i szybki sposób założyć poprzez bankowość elektroniczną. Po zalogowaniu nawet nie trzeba ręcznie wpisywać naszych danych. Są one zaciągane wraz z naszym firmowym numerem konta do wniosku.

Inne formy złożenia wniosku o postojowe

Wniosek możemy złożyć również na inne sposoby:

  • poprzez PUE ZUS, ale za pośrednictwem strony gov.pl,
  • wysyłając go pocztą – odradzamy tę formę ze względu na różne niedomagania Poczty Polskiej – po prostu lepiej nie ryzykować długim czasem dostarczania wniosku i cieszyć się pieniędzmi wcześniej,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na listy lub bezpośrednio u pracownika, jeżeli do tego czasu zostanie uruchomiona bezpośrednia obsługa w naszym oddziale.

Promocyjny banner firmy Smartney - test pożyczki na 60 dni

Kiedy można ubiegać się o świadczenie?

O pieniądze mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły działalność przed 1. kwietnia 2020 r. i nie zawiesiły jej przed 31.01.2020 r. Warunkiem jest co najmniej 15% spadek przychodów (czyli kwoty netto bez podatku VAT), w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku, w stosunku do jeszcze poprzedniego miesiąca.

Przykładowo, przedsiębiorca składający wniosek pierwszy raz w czerwcu 2020:

  • w maju zanotował przychód rzędu 8000 zł netto podczas, gdy
  • w kwietniu było to 10000 zł netto, co oznacza, że
  • doświadczył spadku o 20%. Jego firma kwalifikuje się do otrzymania świadczenia.

Ważne! Jeżeli doświadczyłeś analogicznej sytuacji, ale spadek odnotowałeś w kwietniu w stosunku do marca, powinieneś był złożyć wniosek w maju. Wniosek można złożyć jedynie w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zanotowany był spadek. Później możliwość uzyskania finansowania może nam przepaść!

2080 czy 1300 zł – ile i dla kogo

Jak wspomnieliśmy we wstępie, istnieją dwie wysokości świadczenia – 2080 i 1300 zł. Niższa kwota jest przeznaczona dla osób, które rozliczają się kartą podatkową i są zwolnienie z VAT-u. 2080 zł, czyli 80% płacy minimalnej, jest wypłacane VAT-owcom płacącym podatek dochodowy według skali podatkowej albo podatek liniowy.

Świadczenia w obu wysokościach przysługują:

  • mieszkańcom Polski, będącym jednocześnie obywatelami RP lub osobami z prawem czasowego lub stałego pobytu,
  • osobom nie posiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych – czyli przedsiębiorcy zatrudnieni dodatkowo na umowę o pracę nie otrzymują postojowego. Uwaga! Obecnie jest to niemożliwe, ale tarcza antykryzysowa 4.0 ma wprowadzić postojowe również dla tych osób. Przepis o możliwości łączenia umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy agencyjnej z działalnością występuje przynajmniej w projekcie. Oczywiście będzie to miało miejsce bez działania wstecz. Będą Państwo musieli udowodnić, że min. 15% spadek wystąpił po uchwaleniu nowego prawa.
Wniosek o postojowe - pole porównania przychodów

Dla wniosku składanego w maju pole porównania przychodów wyglądało następująco. Należało wykazać stratę min. 20% w kwietniu w stosunku do marca. Obecnie w czerwcu we wniosku RSP-D i RSP-DK trzeba będzie podać kwoty przychodu kwietniową i majową.

Postojowe po raz 2-gi i 3-ci – warunki i informacje o wniosku RSP-DK

Postojowe może być wypłacone 3 razy, nie jest możliwe otrzymanie go po raz czwarty. Czy za każdym razem musi dojść do kolejnego spadku? Nie, w drugim i trzecim miesiącu (gdy składamy już inny wniosek – RSP-DK) nie może dojść jedynie do “poprawy sytuacji materialnej przedsiębiorcy”. Na stronie ZUS-u, znajdujemy poniższe enigmatyczne stwierdzenie:

Sam musisz ocenić czy Twoja sytuacja materialna uległa poprawie czy też nie. Porównaj swoją obecną sytuację do tej sprzed złożenia wniosku o pierwsze świadczenie. W oświadczeniu nie musisz wykazywać spadku przychodów o kolejne 15%, ale Twoja sytuacja materialna powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Źródło wraz z instrukcją wypełniania: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Nie wyjaśnia to w 100% czy chodzi o dyskwalifikację jedynie poprzez wzrost przychodów – nawet o 50 zł netto w kolejnym miesiącu. Czy może mowa o poprawie sytuacji materialnej w postaci nagłego wzbogacenia się z innego źródła – jak spadek, wynajęcie nieruchomości i uzyskanie korzyści z tego tytułu.

Dla bezpieczeństwa należy jednak przyjąć logiczne założenie, że przychód w kolejnym miesiącu nie powinien być wyższy. Osoba samozatrudniona, której pracodawca-kontrahent obniżył czasowo pensję o 20% i która utrzyma się na danym poziomie przez jeszcze 2 miesiące, może być spokojna, że świadczenie postojowe “wykorzysta w pełni”.

Uwaga! Starając się o drugie i trzecie świadczenie, składamy inny wniosek, jest to druk RSP-DK, który również można złożyć zarówno przez internet, jak i bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto sprawdzić, czy nasz oddział ZUS obsługuje już interesantów bezpośrednio, czy też wciąż wnioski pisemne należy wrzucać do specjalnej skrzynki.

Spadek o 15% w 1. – ten sam poziom przychodów w 2. – i nieznaczny wzrost w 3. miesiącu

Odbieramy liczne sygnały od przedsiębiorców, którzy zastanawiają się, czy mają składać wniosek o postojowe w drugim lub trzecim miesiącu. Wątpliwość pojawia się, gdy odnotowali oni niewielki wzrost przychodów w stosunku do 1. miesiąca pobierania świadczenia. Jednakże wciąż są na początku lub w połowie drogi do odbudowania przychodów sprzed ogłoszenia epidemii. Potencjalna odpowiedzialność karna sprawia, że samozatrudnieni szukają informacji na ten temat także w naszym serwisie. Rozważaną sytuację lepiej wyjaśni poniższa tabela:

MiesiącKwota przychoduSpadek / brak zmian / wzrost?Pobierane świadczenie?
Marzec20000 zł netto
Kwiecień10000 zł netto-50%tak
Maj10000 zł nettobrak zmiantak
Czerwiec14000 zł netto+40% (choć w stosunku do marca jednak -30%)??? – ale raczej tak

 

Eksperci wypowiadający się anonimowo wskazują, że można skłaniać się ku interpretacji, że miesiącem i przychodem odniesienia jest kwota z miesiąca, w którym nie odnotowaliśmy jeszcze spadku. W związku z tym, ewentualny wzrost przychodu i dochodu nie powoduje “poprawy sytuacji materialnej przedsiębiorcy” w stosunku do sytuacji sprzed spadków.

W powyższym przykładzie jest to marzec 2020. Oczywiście, wielu przedsiębiorców już w marcu odnotowało minimum 15% spadek. Wielu doznało tej sytuacji jednak później i w lipcu zastanawia się, czy będzie mogła znowu pobrać postojowe. To samo pytanie mogło się pojawić u nich miesiąc wcześniej, ponieważ np. w maju mogli odnotować nieco wyższy przychód.

Wonga - pożyczka za darmo - do 3000 zł na 30 dni - banner - Piotr Fronczewski

Termin składania wniosku

Wnioski o świadczenie można składać w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Jeżeli po zniesieniu wszystkich obostrzeń, epidemia zacznie wygasać i rząd ogłosi jej zakończenie, będziemy mieli jeszcze 3 miesiące na to, by dostrzec, że nasze przychody spadły i przydałaby się nam dodatkowa gotówka.

Większość wniosków o pierwsze świadczenie postojowe została już z pewnością złożona i teraz urzędnicy muszą się jedynie uporać z wnioskami RSP-DK – czyli tymi o kolejne kwoty. Choć oczywiście są firmy, które dostają rykoszetem i dopiero teraz spadły im przychody z powodu wygaśnięcia kontraktów lub braku nowych.

Dodajmy, że zarówno pierwszy jak i drugi lub trzeci wniosek najlepiej jest złożyć, jak tylko otrzymamy od księgowa rozliczy nasz ostatni miesiąc. Wtedy otrzymamy pewność co do rzeczywistego spadku oraz ograniczymy ryzyko błędu. Nawet niewielka różnica w ostatecznej kwocie zarobionych przez nas pieniędzy mogłaby przecież narazić nas na odpowiedzialność karną.

Czy można złożyć wniosek o świadczenie postojowe wstecz?

Niestety nie można. To pytanie zadają sobie osoby, które z różnych – tylko im wiadomych przyczyn zwlekały ze złożeniem wniosku mimo że obniżenie przychodów wystąpiło już dawno. W tej sytuacji znajdują się np. osoby ze spadkiem w marcu w stosunku do lutego. Przepisy jasno stanowią, że można wnioskować o świadczenie najpóźniej w miesiącu następującym po wpadnięciu w dołek. Dopiero drugi spadek w wysokości 15% zaliczony jeszcze do 3 miesięcy po wygaszeniu stanu epidemii będzie uprawniał do otrzymania wsparcia.