Tak zwana tarcza antykryzysowa 1.0 wprowadziła instrument pomocowy w postaci pożyczki do 5000 złotych dla mikroprzedsiębiorców na bieżące wydatki firmowe. Pieniądze są wypłacane z Funduszu Pracy, a za obsługę wniosków odpowiadają powiatowe urzędy pracy. Początkowo rozwiązanie było mało powszechne, ponieważ nie obejmowało samozatrudnionych. Warunki zmieniła wersja ustawy 2.0 i teraz bezzwrotną pod pewnymi warunkami pożyczkę dla firmy może otrzymać prawie każdy mikroprzedsiębiorca. Zainteresowanie produktem jest jednak tak wielkie, że niektórzy już prawie miesiąc czekają na rozpatrzenie wniosku. Wśród tych osób jest nasza redakcyjna koleżanka, która złożyła wniosek w Warszawie. [Aktualizacja] Wniosek został rozpatrzony i zaakceptowany po 7 tygodniach! Szczegóły poniżej. [Aktualizacja listopad 2020] Rząd zapowiedział wprowadzenie pożyczki 5000 złotych po raz kolejny – informacje będą aktualizowane.

5 tysięcy bezzwrotnej pożyczki dla JDG-ów – listopad 2020

Zapowiedzi z października nt. wsparcia dla firm nabrały konkretnych kształtów po wspomnianych przez premiera Morawieckiego konsultacjach z przedsiębiorcami. Została zapowiedziana także reaktywacja jednorazowych pożyczek dla przedsiębiorców. Oto zdjęcie z komunikatem z konferencji prasowej z 6.11.2020 r.:

10 działań antykryzysowych dla firm - tarcza listopad 2020

Sprawdź zasady nowej Tarczy Finansowej dla mikrofirm PFR 2.0 – szczegóły! Polski Fundusz Rozwoju wspiera także małe i średnie podmioty!

Kto może wnioskować o pożyczkę z tarczy w dobie koronawirusa?

Art.7.1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) mikroprzedsiębiorca –przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2milionów euro;

5000 zł pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy - tarcza antykryzysowaPieniądze może otrzymać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność przed 1. marca 2020. Definicję mikroprzedsiębiorcy znajdujemy w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, który powyżej zacytowaliśmy. Żeby móc ubiegać się o 5000 zł, trzeba spełnić 2 warunki:

  • mieć obrót do 2 milionów euro rocznie,
  • ilość zatrudnianych – do 9 osób lub być samozatrudnionym.

Mikroprzedsiębiorcą jest wciąż osoba, której np. obrót przekroczył 2 miliony euro, ale spełniała łącznie 2 wymogi w roku poprzednim.

Dodatkowo można spojrzeć na to od strony formy dokumentacji firmowej, jaką prowadzimy. Jeżeli rozliczamy się na podstawie księgi przychodów i rozchodów – jest duże prawdopodobieństwo, że spełniamy warunek.

Dowiedz się też: Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, którzy zaliczyli przestój w związku z COVID-19?

Mikropożyczka do 5000 zł – zasady

Pożyczkę do 5000 zł wprowadzono na podstawie art. 15zzd ust. 1 ustawy Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wnioskować można od 1 do 5000 złotych na okres 12 miesięcy. Przy czym rozpoczęcie spłaty odbywa się po 3-miesięcznej karencji. Jeżeli utrzymamy działalność od udzielenia pożyczki do momentu rozpoczęcia spłaty (czyli przez 3 miesiące), podlegamy umorzeniu, o czym piszemy dalej.

monevia banner - tańsze tankowanie

Wybierz faktoring w Monevii! Nie czekaj aż klient opłaci fakturę!

Otrzymane pieniądze zostaną oprocentowane według stałej w skali roku stawki 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Można je przeznaczyć jedynie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, tj.:

  • czynszu za lokal,
  • kosztu eksploatacji samochodu – tj. rat kredytu, leasingu, napraw,
  • zakupu wyposażenia i towarów do odsprzedaży,
  • zakupu materiałów dezynfekujących i ochronnych wykorzystywanych w miejscu pracy,
  • wydatków na wynagrodzenia pracownicze,
  • kosztów marketingowych, itd.

Aby uchronić się od ewentualnych niekorzystnych dla nas interpretacji podczas kontroli podatkowej, najbezpieczniej będzie wydać pożyczkę na koszty, które ponosiliśmy jeszcze przed nadejściem epidemii koronawirusa.

Warunki umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczka była od początku bezzwrotna łącznie z odsetkami – po spełnieniu odpowiednich warunków. Według pierwszej uchwalonej tarczy z umorzenia miały skorzystać jedynie firmy, które zatrudniają 1-9 osób i nie zakończą działalności przez 6 miesięcy i utrzymanie etatów pracowników.

Obecnie obowiązująca ustawa zakłada jednak, że pożyczkę może otrzymać każdy mikroprzedsiębiorca, także zatrudniający tylko sam siebie. Wystarczy nie zamykać (w tym także nie zawieszać) swojej jednoosobowej działalności gospodarczej przez 3 miesiące po otrzymaniu pożyczki, by została ona umorzona. Dzięki temu jest to swego rodzaju pożyczka za darmo, a nawet pomoc publiczna (umorzenie będzie kwalifikowane jako pomoc de minimis).

Brak konieczności składania wniosku o umorzenie

UWAGA! Zmiana z Tarczy 4.0! Pożyczka ulega już umorzeniu automatycznie.Urzędy same sprawdzą, czy przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w okresie 3 miesięcy od otrzymania pożyczki. Przedsiębiorcy nie muszą już szukać w internecie wzoru kolejnego wniosku w pdf czy przeszukiwać systemu PUE ZUS. Minimalizm i zdrowy rozsądek zwyciężyły nad biurokracją.

Wcześniej w celu uzyskania umorzenia trzeba było złożyć „Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki” załączone w dokumentacji. Ale prawdopodobnie nikt nie zdążył jeszcze tego uczynić, ponieważ tarcza 1.0 weszła w życie 1.04.2020 r. Według pierwotnych założeń trzeba było to uczynić w terminie 14 dni od spełnienia powyższego warunku. Jest to termin wiążący, jeżeli się w nim nie zmieścimy, pieniądze będziemy musieli spłacić.

Składanie wniosku – dokumenty i 2 sposoby

profil zaufany logowanie - bank - gov.pl

Logowanie poprzez Profil Zaufany do zasobów rządowego portalu. Możliwe jest wybranie weryfikacji tożsamości poprzez bank.

Istnieją w zasadzie 2 sposoby na złożenie wniosku o pożyczkę, którego nazwa skrótowa to PSZ-PKDG:

  • drogą tradycyjną poprzez ręczne wypełnienie formularza ściągniętego ze strony: praca.gov.pl; wniosek wrzucamy do specjalnie przygotowanej skrzynki przed urzędem, ponieważ bezpośrednia obsługa interesantów została zawieszona,
  • drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza w przeglądarce i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufany ePUAP.

Co jeśli nie mam Profilu Zaufanego? Nic straconego. Nie musimy fizycznie udawać się do placówki publicznej ani banku, by potwierdzić swoją tożsamość. Teraz jest to możliwe poprzez zalogowanie się w banku, w którym mamy konto osobiste lub firmowe.

Wniosek PSZ-PKDG - praca.gov.plDlaczego najlepiej złożyć wniosek elektronicznie? Jak informują urzędy, wniosek złożony metodą tradycyjną, podlega 48-godzinnej kwarantannie, co dodatkowo opóźnia moment, w którym otrzymamy pieniądze.

Na stronie praca.gov.pl klikamy w opcję widoczną na stronie głównej „Tarcza antykryzysowa”. Następnie spośród kilku różnych dostępnych metod wsparcia wybieramy oznaczony na żółto wniosek PSZ-PKDG (ilustracja obok). Na nowo otwartej podstronie naszym oczom ukaże się strona, z której możemy pobrać wniosek do wydruku lub rozpoczynamy wypełnianie go online.

UWAGA! Nie podpisujemy umowy zarówno, gdy mamy zamiar złożyć wniosek zdalnie przez internet, jak i w formie drukowanej. Stanowi ona jedynie wzór, który będzie wiążący w chwili pozytywnego rozpatrzenia. Wypełniając wniosek online, załączamy pdf z umową w odpowiednim miejscu. Oczywiście, mógłby on być od razu załączony do wniosku, ale taka jest już ta procedura.

Czekasz na fakturę i potrzebujesz finansowania dla swojej firmy? Dowiedz się więcej i skorzystaj z rankingu ofert faktoringowych online dla firm.

Zatory w rozpatrywaniu wniosków i wypłacaniu pożyczek w Warszawie

Panel praca.gov.pl - brak odpowiedzi na wniosek od 19 dni

Wciąż brak jest odpowiedzi na wniosek z 26.04. Do 15.05. było to 19 dni. Na ilu się skończy?

W Polsce mamy kilka milionów przedsiębiorców, którzy odpowiadają za 67% PKB. Nic dziwnego, że w wielu miejscach doszło do zatorów w związku z rozpatrywaniem wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy. W powiatach podwarszawskich lub podwrocławskich wnioskujący otrzymali gotówkę już 3-4 dni po złożeniu wniosku. Natomiast w większych miastach Polski doszło do zatorów w obsłudze. Jego ofiarą padła również nasza redakcyjna koleżanka, której status wniosku nie zmienił się od momentu jego złożenia 26. kwietnia 2020. Od tego czasu minęło już 19 dni.

Sprawdziliśmy stronę urzędu pracy w Warszawie. Dokładnie dziś, bo 15. maja pojawił się na niej komunikat, z którego dowiadujemy się, że w stolicy wpłynęło już 100 tysięcy wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19:

Każdego dnia spływa do Urzędu ok. 3 – 4 tys. nowych wniosków. Skala zadania nałożonego na samorząd wielokrotnie przekracza dotychczasowe możliwości urzędu pracy, który nadal musi m.in. prowadzić rejestrację i obsługę bezrobotnych, pośrednictwo pracy, wydawanie dokumentów związanych z pracą dla cudzoziemców. Ilość wniosków składanych w Warszawie jest od 2 do 5 razy większa niż w innych dużych miastach wojewódzkich, co wynika z faktu, iż w Warszawie ponad 400 tysięcy firm jest uprawnionych do pomocy.

Nie zapominajmy też, że wnioski o pożyczkę dla przedsiębiorców to tylko jedna z form pomocy, którą rozpatrują pracownicy PUP-ów, a przecież urząd ma różne zadania. Nadszedł moment, w którym pracownicy urzędów pracy są według niektórych w końcu realnie potrzebni, ale niestety rąk do pracy wśród nich brakuje. Dlatego Prezydent Miasta st. Warszawy zdecydował właśnie o oddelegowaniu 90 pracowników z innych urzędów oraz o rekrutacji 60 nowych osób do pomocy przy rozpatrywaniu wniosków. Miejmy nadzieję, że urząd przy ul. Grochowskiej 171b szybko upora się z prawdziwym tsunami wniosków.

Aktualizacja 22.05.2020 – dalszy brak wypłaty pożyczki z urzędu pracy

Dokładnie tydzień po opublikowaniu tego tekstu, pragniemy poinformować, że stan ponad 90% wniosków warszawskich firm jest wciąż na etapie – brak odpowiedzi. Z pewnością wciąż dotyczy to osób, które aplikowały 26.04.2020 r. Dokładnie tydzień temu rozpoczęło wzajemne obrzucanie się oskarżeniami pomiędzy prezydentem Rafałem Trzaskowskim a rządem. Każda ze stron poprzez sprzyjające media wini drugą za zaistniałą sytuację z wnioskami. Jednak jak się okazuje, liczby przemawiają na niekorzyść prezydenta stolicy. Mimo kilkukrotnie niższej liczby przedsiębiorców w miastach takich jak Poznań, Katowice, Wrocław czy nawet Łódź, ilość rozpatrzonych wniosków przez urzędy pracy w tych miastach jest nawet 10- i 15-krotnie wyższa.

Dane Ministerstwa o ilości przeprocesowanych wniosków o pożyczkę 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców

Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ilości przeprocesowanych wniosków o pożyczkę 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców wyrażonej w procentach. Stan na 15.05.2020 r.

Aktualizacja 12.06.2020 – zaakceptowany wniosek o pożyczkę 5000 zł w Warszawie po 7 tygodniach

W końcu możemy oznajmić Państwu, że wniosek naszej redakcyjnej koleżanki o pożyczkę 5000 zł w Warszawie złożony przez praca.gov.pl został rozpatrzony po równo 7 tygodniach. Inni członkowie teamu rozliczający się jako B2B albo czekają nadal, albo składali wnioski w innych urzędach pracy, a dokładnie w Krakowie i Grójcu. Oni otrzymali finansowanie znacznie wcześniej. Dodajmy jednak, że znajomi przedsiębiorcy z Warszawy, którzy złożyli wniosek nawet i na początku maja nie tylko otrzymali pozytywną decyzję, ale też i już wypłacono im pieniądze. Czas oczekiwania wyniósł jednak też parę tygodni – a dokładniej 5-6.

Najczęściej zadawane pytania

Mikropożyczka a spółka cywilna

Przedsiębiorcy prowadzący jednocześnie spółkę, mogą także otrzymać tę pożyczkę. Z tym, że powiatowe urzędy pracy wyjaśniają – wniosku o finansowanie nie może złożyć spółka, a jedynie wspólnik spółki. Posiadając osobno swoją działalność, nie mogą złożyć wniosku 2 razy.

Działalność gospodarcza i dodatkowy tytuł ubezpieczenia

Osoba pracująca na etacie i będąca jednocześnie przedsiębiorcą ma prawo do mikropożyczki. To samo dotyczy przedsiębiorców pobierających jednocześnie emerytury. Jedynie w przypadku świadczenia postojowego dla przedsiębiorców, niemożliwe jest pobieranie pieniędzy  w przypadku posiadania innego tytułu do ubezpieczenia społecznego.

Zawieszona działalność a mikropożyczka

Żeby wnioskować o pożyczkę należy posiadać aktywną działalność. Jeżeli zawiesiliśmy swoją JDG po 1. marca 2020, ale odwiesiliśmy ją przed złożeniem wniosku, nie oznacza to, że nie otrzymamy finansowania.

W jakim czasie muszę wydać pieniądze z pożyczki?

Czas, w którym należy wykorzystać pożyczkę nie jest określony w wymaganiach ustawy. To, jak została wydana może być oczywiście przedmiotem kontroli przy najbliższej okazji. Jeżeli nie mieliśmy co najmniej 5000 zł miesięcznych kosztów, chyba najrozsądniej będzie te wydatki rozłożyć w czasie, np. na okres 2 lub 3 miesięcy aż do momentu, w którym będziemy wnioskować o jej umorzenie. Przedsiębiorcy na forach internetowych wymieniają się różnymi radami w tym zakresie.

Pożyczka 5000 zł z powodu koronawirusa a komornik

Komornik sądowy nie ma prawa zająć środków, które pochodzą z mikropożyczki, które Sejm RP uchwalił w tarczy antykryzysowej. Dotyczy to także świadczenia postojowego.

Czy będę mógł zaksięgować faktury kosztowe opłacone z pożyczki?

Przedsiębiorcy będący czytelnikami naszego serwisu zastanawiają się, czy będzie można potocznie mówiąc „wrzucić w koszty faktury” opłacone z mikropożyczki w przypadku jej umorzenia. Pojawiła się w tej kwestii pewna wątpliwość, którą rozwiązało Ministerstwo Finansów. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że pożyczka umorzona nie stanowi przychodu. Jest pomocą de minimis, zwolnioną z opodatkowania. Wyjątkiem jest tylko fakt przeznaczenia środków na zakup środków trwałych, lecz to może być niemożliwe do zrealizowania, ponieważ za środki trwałe uznaje się nabycie składników majątku za kwotę powyżej 10 tys. złotych, a ich przewidywany okres użytkowania wyniesie dłużej niż 1 rok.

Ponadto, wydanie środków z pożyczki/dotacji/pomocy de minimis na ubezpieczenie społeczne w ZUS przez przedsiębiorcę też nie zwolni go z możliwości odliczenia wydanej kwoty przy obliczaniu dochodu.

4.1/5 - (12 votes)