Świadczenie wychowawcze 500+ to wprowadzona przez większość sejmową konkretna forma pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie 500 plus wynosi 500 zł miesięcznie i jest wypłacane od 1. lipca 2019 roku na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. Czy istnieją jakiekolwiek dodatkowe wymagania? Jak wypełnić wniosek i skąd go pobrać? Na wstępie odpowiemy – czy świadczenie wychowawcze to to samo co 500 plus? Tak, jest to ten sam program.

Świadczenie wychowawcze w 2022 roku – czy trzeba składać wniosek?

Rolą świadczenia wychowawczego jest częściowe finansowanie wydatków związanych z wychowywaniem dzieci i opieką nad nimi. Pomoc należna jest matce, ojcu, faktycznemu lub prawnemu opiekunowi dziecka do ukończenia 18 lat życia.

Dziewczynka - ucząca się przy biurku dzięki świadczeniuZgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 1. lipca 2019 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w 2021 roku będzie obowiązywał docelowy roczny okres otrzymywania świadczenia. Kolejny okres wypłat świadczenia został zawarty w przedziale czasowym od 1 czerwca 2021 roku do dnia 31. maja roku następnego.

W 2021 roku wniosek o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus można składać:

 • drogą elektroniczną – od 1 lutego,
 • w formie papierowej – od 1 kwietnia.

Powyższe terminy dotyczą także składania wniosków o świadczenie Wyprawka 300 plus – „Dobry Start”.

Druk (wzór) wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, aktualizacja – 29.06.2021

Wniosek o ustalenie świadczenia wychowawczego - podgląd pdf-aWniosek o świadczenie wychowawcze można pobrać pod następującym linkiem. Poniżej zamieszczamy również odnośnik do załącznika:

Wszystkie aktualne wnioski i ewentualne dodatkowe dokumenty będą publikowane w tym miejscu: https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze.

Świadczenie wychowawcze na dziecko w rodzinie zastępczej

Na dziecko w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego zgodnie z ustawą również przysługuje dodatek wychowawczy w kwocie 500 zł miesięcznie, do ukończenia przez nie 18 lat.

Świadczenie wychowawcze dla cudzoziemców przebywających na terytorium Polski

Świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje także dzieciom cudzoziemców przebywających na terytorium Polski i spełniających następujące kryteria, tj.:

 • mającym zezwolenia na pobyt czasowy,
 • zamieszkującym z członkami swoich rodzin na terytorium Polski,
 • oraz, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Przeczytaj też: Pożyczki na 500 plus i alimenty 2022 – najtańsze oferty

Terminy wypłat świadczenia

Termin wypłaty 500 plus jest zależny od momentu złożenia wniosku. Obrazuje to poniższa tabelka.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami
Wypłata świadczenia
do 30 kwietnia 2021 r.
do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r.
do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.
do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.
do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.
do 31 października 2021 r.

W miesiącu, w którym dziecko kończy 18. rok życia przysługuje mu niepełne świadczenie wychowawcze, proporcjonalne do liczby dni miesiąca przed datą urodzin, zaokrąglone do 10 groszy w górę.

ViaSMS - 750x200 banner - pierwsza pożyczka gratis

Świadczenia, ulgi, zasiłki na dzieci w 2022 roku

Przyjście na świat dziecka i jego wychowanie związane są z mnóstwem wydatków. Rodzice nie są jednak pozostawieni sami sobie w procesie wychowania dzieci. Oto szczegółowa lista świadczeń, na które mogą rodziny liczyć w 2021 roku:

 • becikowe,
 • ulga podatkowa na dziecko,
 • zasiłek rodzinny,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • zasiłek wychowawczy,
 • Karta Dużej Rodziny,
 • dofinansowanie na opiekunkę do dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze,
 • refundacja kosztów opieki na dzieckiem – świadczenie pielęgnacyjne,
 • bon turystyczny,
 • kosiniakowe,
 • 500 zł na każde dziecko,
 • 300 plus dla ucznia.

Przeczytaj też: Alimenty 2022 – na dziecko, na żonę, na rodziców – jak napisać wniosek lub pozew o nie?

Zasiłki na dzieci w Europie – Niemcy, Belgia, Holandia, Grecja

Każde dziecko otrzymuje kilkaset zł w Niemczech (184 euro pierwsze i drugie dziecko), Belgii oraz Holandii i nieco mniej we Francji. Najmniej na dzieci w Europie płaci się w Grecji – 8,22 euro na pierwsze dziecko, na dwoje – 24,65 euro. W 20 państwach UE spośród 28, zasiłki na dzieci przyznawane są bez względu na dochody rodziców.

3.8/5 - (10 votes)