Epidemia koronawirusa i przymusowe zamknięcie Polaków w domach spowodowały brak możliwości wykonywania wielu umów cywilnoprawnych, ponieważ cały biznes uległ zamknięciu. Sejm i rząd pospieszyli jednak z rozwiązaniami bezpośredniego wsparcia osób w trudnej sytuacji. Uchwalono m.in. świadczenie postojowe – czyli bezpośrednią pomoc finansową. Otrzymali ją podczas I lockdownu nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby zatrudnione na umowie zlecenie lub umowie o dzieło. Czy za październik, listopad lub grudzień będą mogli liczyć na wsparcie finansowe? Odpowiadamy poniżej. Artykuł będzie jeszcze aktualizowany.

Świadczenie postojowe czy dopłaty do wynagrodzeń? Listopad 2020

Aktualizacja 6.11.2020 r.: Premier Morawiecki ogłosił, że postojowe wraca. Mowa o 2080 złotych lub 1300 złotych. Zarówno dla osób pracujących na umowach cywilno-prawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie, agencyjna), jak i dla przedsiębiorców. Wsparcie wejdzie w życie za sprawą tzw. tarczy antykryzysowej 6.0, która de facto musi zostać wprowadzona poprzez ustawę.

Podczas konferencji prasowej, minister nauki i edukacji zapowiedział refundację zakupu sprzętu do nauczania zdalnego. Mowa o bonach 500 złotych.

Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz jednoosobową działalność w jednej z powyższych branż? Dowiedz o się o postojowym dla firm z okazji kolejnych obostrzeń w gospodarce w październiku-listopadzie oraz nt. Tarczy Finansowej PFR 2.0 – kliknij tutaj po najświeższe informacje.

Oto w skrócie – propozycje premiera i rządu dla firm z piątkowej konferencji:

10 działań antykryzysowych dla firm - tarcza listopad 2020

Aktualizacja 3.11.2020 r.: Trwają rozmowy w rządzie na temat wprowadzenia pomocy dla osób, które stracą, straciły pracę lub będą miały w niej przestój, ale nie zostaną zwolnione. A może chodzi tylko o tę ostatnią opcję? Nie ma bowiem na razie mowy o żadnym postojowym. Kolejne obostrzenia na dzień dzisiejszy mają obowiązywać do 29. listopada. Nie ma więc na razie mowy o żadnym wsparciu w grudniu, a o październiku można definitywnie zapomnieć.

Jarosław Gowin mówi o tym, że rząd pracuje nad tym, by dofinansować kwotą około 2000 zł na osobę wynagrodzenia pracowników z branż ograniczonych obostrzeniami. Ze względu na wysokie koszty dla budżetu, pomoc będzie wypłacana jedynie pracownikom z niektórych branż: gastronomii, branży fitness i siłowni, handlu, hoteli i kultury.Wonga banner - 750

Pomoc ma być teraz w razie potrzeby przedłużana co miesiąc. Na wiosnę uchwalono możliwość korzystania z postojowego przez 3 miesiące pod rząd pod warunkiem braku zmiany sytuacji zleceniobiorcy.

Ustawa wciąż nie jest jeszcze gotowa, jednak zgodnie z zapowiedziami rządzących, przepisy uchwalone później będą działać wstecz:

 • od początku listopada dla gastronomii i branży fitness,
 • od 7-8.11 dla części handlu, hotelarstwa, kin, teatrów, itp.

Pierwsza pomoc dla wykonujących umowy cywilno-prawne

Wciąż są osoby, które nie skorzystały ze świadczenia, mimo że zostało ono wprowadzone już w ramach tzw. Pierwszej Tarczy Antykryzysowej. W związku z tym faktem oraz wielkim zainteresowaniem artykułu o świadczeniu postojowym z ZUS dla przedsiębiorców, postanowiliśmy opisać zasady przyznawania i wypełniania wniosków RSP-C i RSP-CK. W przeciwieństwie do samozatrudnionych, zleceniobiorcy i wykonawcy nie mają obowiązku zanotowania min. 15% spadku, by otrzymać wsparcie.

Czym jest świadczenie postojowe dla zleceniobiorców?

tarcza antykryzysowa świadczenie postojowe zleceniobiorcyŚwiadczenie postojowe jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicją z Kodeksu cywilnego (Tytuł XV – umowy o dzieło, Tytuł XXI – umowy zlecenie). Jest to wsparcie państwowe w wysokości do 2080 zł na miesiąc w związku z brakiem możliwości wykonania umowy w całości lub w części z powodu przestoju zatrudniającego nas przedsiębiorcy. Ustawodawca przyjął jako wyznacznik 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku. Taka sama kwota świadczenia postojowego przysługuje też przedsiębiorcom, rozliczającym się według skali podatkowej lub wg podatku liniowego.

Świadczenie dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne można otrzymać do 3 razy. Będzie ono wypłacane jeszcze nawet do 3 miesięcy po ustaniu stanu epidemii w Polsce. Przypominamy, że wciąż formalnie epidemia Sars-CoV-2 w Polsce trwa.

Kto jest uprawniony do wypłaty wsparcia?

Żeby otrzymać pieniądze, należy spełnić kilka warunków. A wśród nich należy wymienić:

 • wykonywanie umowy zawartej przed 1. kwietnia 2020 r.,
 • nie posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń niż umowa zlecenie, a przy umowie o dzieło w zasadzie żadnego, ponieważ umowy o dzieło nie są ozusowane,
 • bycie mieszkańcem Polski i obywatelem RP lub posiadanie czasowego lub stałego prawa pobytu.
 • konieczność braku możliwości wykonania choć części umowy zlecenie lub o dzieło w związku z przestojem z powodu koronawirusa.

Świadczenie postojowe może zostać wypłacone chociażby studentom, dorabiającym sobie od czasu do czasu. Emeryci i renciści zatrudnieni na umowie zlecenie lub o dzieło nie otrzymają świadczenia, ponieważ posiadają inny tytuł do ubezpieczenia, czyli emeryturę lub rentę.

Inteligentny Inwestor 21 wieku - banner

Kup 4-tomowy bestseller Tradera21 – „Inteligentny inwestor XXI wieku” sprzedany już prawie w 25 tysiącach egzemplarzy! Praktyczna wiedza o akcjach, metalach szlachetnych, w tym o złocie, srebrze, walutach a także o budowie portfela inwestycyjnego.

Komu przysługuje 2080 zł, a komu 1-1299,99 zł?

W zależności od wysokości zarobków widniejących na umowie, świadczenie może mieć różną wartość. 2080 zł przysługuje osobom, które w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku miały zarobić min. 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku, czyli min. 1300 zł, a jednak okazało się to niemożliwe. Osoby, których umowy opiewają na mniejszą kwotę mogą otrzymać jedynie wyrównanie do 1299,99 zł.

Do każdej umowy cywilnoprawnej należy złożyć oddzielny wniosek. Mogło w związku z tym dojść do następujących 2 sytuacji:

 • 1 osoba pracowała lub miała podpisane umowy na konkretne zlecenia u 2, a nawet czasem 3 lub 4 zleceniodawców. Jeżeli kwoty umów łącznie nie przekraczały kwoty 1300 zł i co najmniej jedna z umów nie opiewała na 1300 zł, wtedy w interesie danej osoby jest wnioskować o wyrównanie wartości odpowiadającym każdej z umów do maksymalnej kwoty 1299,99 zł,
 • 1 osoba pracowała u więcej niż 1 zleceniodawcy, ale chociaż jedna umowa opiewa na kwotę min. 1300 zł, wtedy dana osoba otrzymuje tylko 1 świadczenie w skali miesiąca w maksymalnej wysokości 2080 zł.

Procedura udzielania pomocy związku z przestojem w działalności

Obecnie formalnie obowiązują zapisy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 (zobacz ustawę!), która wprowadziła pewne zmiany w tym świadczeniu. Do tej pory to jedynie Państwa zleceniodawca lub zamawiający mógł złożyć wniosek (druk RSP-C za Państwa). Czynili to na nasz wniosek i jednocześnie przy własnym oświadczeniu, że doświadczyli przestoju.

Teraz wnioskowane będzie możliwe także samodzielnie. Mimo że tarcza 4.0 została uchwalone, to dopiero 24. lipca ma zostać uruchomiona ta możliwość. Jest to nowelizacja bardzo ważne z punktu widzenia chociażby osób rozliczających się na podstawie umów o dzieło. Luźny związek z zamawiającym niejednokrotnie sprawiał, że wykonawca nie mógł doprosić się o wysłanie wniosku o postojowe. Ten pierwszy obawiał się kontroli i nie zawsze widział bezpośrednią korzyść w pomaganiu swojemu kontrahentowi.

Zachęcamy do powracania do niniejszego artykułu, ponieważ będziemy informacje o procedurze wnioskowania na bieżąco.

Jak wnioskować o świadczenie?

Wniosek RSP-C jest teraz możliwy do złożenia tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Żeby go wysłać, należy zalogować się do swojego konta w ramach PUE ZUS. Posiada je każdy ubezpieczony, nawet jeżeli do tej pory się w nim nie logował. Kluczem do uzyskania dostępu jest odpowiednia weryfikacja, do wyboru:

 • profil zaufany/login.gov.pl (profil zaufany można założyć bez wizyty w żadnym punkcie urzędowym ani placówce bankowej – wystarczy zalogować się korzystając z dostępu online do naszego konta bankowego),
 • kwalifikowany podpis elektroniczny,
 • bankowość elektroniczna (prawie taka sama metoda, jak przez profil zaufany zakładany ad hoc, ale jednorazowa).
druk RSP-C - wniosek w PUE ZUS

Oto wygląd okienka, w którym wyszukujemy interesujący nas druk RSP-C. Docieramy tam poprzez ścieżkę Ubezpieczony/Płatnik -> Dokumenty i Wiadomości -> Utwórz nowy.

Instrukcja dla zleceniodawców i zamawiających – dotychczasowa procedura do 24.07

W samym wniosku składanym online przedsiębiorcy (ponieważ jak wspomnieliśmy, to oni wciąż prawie do końca lipca składają wniosek za zleceniobiorcę lub wykonawcę) mają już wprowadzone własne dane. Z listy swoich zleceniobiorców (prawy górny róg) wybierają odpowiednią osobę, w imieniu której chcą złożyć wniosek (sekcja II). Jej dane powinny zostać wczytane, wraz z numerem jej konta. Jeżeli wynagrodzenie jest przekazywane w gotówce, numer konta może nie być wprowadzony i dlatego konieczne będzie jego dodanie na tym kroku.

Następnie w sekcji III wprowadzają szczegółowe dane dotyczące konkretnej umowy:

 • datę jej zawarcia,
 • rodzaj umowy,
 • okres na jaki została zawarta,
 • informację czy umowa nie została w ogóle wykonana, czy w jakiejś części jednak tak.

Sekcja IV stanowi deklarację i potwierdzenie od zleceniodawcy, jaką kwotę pracownik by zarobił, a jaka została faktycznie wypłacona. Różnica pomiędzy dwiema cyframi posłuży ustaleniu przez ZUS wysokości należnego świadczenia.

Sekcja V to de facto wypełnienie w imieniu zleceniobiorcy/wykonawcy deklaracji nt. wysokości wszystkich jego przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku, na podstawie dostarczonej, pisemnej deklaracji do zleceniodawcy/zamawiającego.

Po sprawdzeniu wniosku, należy dodać obowiązkowo skan lub zdjęcie danej umowy cywilnoprawnej.

Postojowe dla zleceniobiorcy po raz 2gi i 3ci – wniosek RSP-CK

Żeby otrzymać świadczenie, należy oświadczyć, że nasza sytuacja materialna nie uległa zmianie na lepsze. Żeby otrzymać pieniądze, należy złożyć wniosek ponownie, tym razem jest to druk RSP-CK. Instrukcję jego składania w wersji .doc z obrazkami i wyjaśnieniami krok po kroku znajdą Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod tym adresem: RSP-CK – instrukcja – plik doc 650kb.

Uwaga! Wniosek o ponowne, drugie lub trzecie świadczenie postojowe wypełniany jest od samego początku przez zleceniobiorcę. Po 24. lipca wciąż będzie obowiązywała ta procedura, więc zapoznajcie się Państwo z instrukcją, do której link zamieściliśmy powyżej.

Powyższe informacje były pomocne? Podziel się nimi ze swoimi znajomymi:

3.9/5 - (12 votes)