Eksperci i specjaliści rynkowi są przekonani, że w świecie zachodnim, w którym społeczeństwo coraz bardziej się starzeje, kwestie związane ze srebrną gospodarką dotyczącą osób powyżej 65. roku życia nadal zajmują istotne miejsce. I to nawet po nadejściu pandemii Covid-19, która zachwiała również tym sektorem. Jakie perspektywy roztaczają eksperci dla branży senioralnej w perspektywie roku 2050? Czy powstał już fundusz inwestycyjny z ekspozycją na firmy z tej branży?

Srebrna gospodarka – rynek towarów i usług dla osób starszych w 2022

Emeryt rencista zaciągający pożyczkę online– Długowieczność – zauważa Massimo Massimilla, partner i szef inwestycji i strategii alternatywnych w Albermarle Asset Management – to temat, który dominuje od 50 lat i będzie zyskiwał na znaczeniu ze względu na wydłużanie się średniego wieku populacji.

Wystarczy przypomnieć, że według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2050 roku liczba osób powyżej 65 roku życia powinna osiągnąć 1,5 miliarda w porównaniu z 700 milionami osób żyjących obecnie. Europa znajduje się w centrum tej rewolucji, a srebrna gospodarka, czyli system produktów i usług zaprojektowanych z myślą o osobach powyżej 65. roku życia stał się już jednym z priorytetów.

– Nadal oczekujemy – wyjaśnia Lorenzo Biasio, analityk Credit Suisse specjalizujący się w opiece zdrowotnej – podwojenia się populacji seniorów na całym świecie do ponad dwóch miliardów osób w ciągu najbliższych 30 lat, co będzie miało poważne konsekwencje dla opieki zdrowotnej, nieruchomości i rynków konsumenckich. W tym samym czasie sektor finansowy będzie musiał odegrać ważną rolę w zaopatrywaniu rosnącej populacji seniorów poprzez rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej i ubezpieczeń na życie, a także zarządzanie aktywami i emeryturami.

Przeczytaj też: Pożyczka dla emeryta – kredyt dla rencistów bez ograniczeń wiekowych?

Fundusze inwestycyjne o profilu emeryckim – Albemarle Longevity Fund

Z obserwacji tych zjawisk wziął się pomysł na uruchomienie funduszu inwestycyjnego skoncentrowanego właśnie na tym temacie, Albemarle Longevity Fund, składającego się ze zdywersyfikowanego portfela akcji spółek europejskich, które oferują produkty lub usługi skierowane specjalnie do starszego segmentu populacji.

Zarządzający portfelem Albermarle Asset Management’s Longevity Fund wyjaśniają, że w funduszu reprezentowanych jest wiele sektorów, których zaletą jest między innymi niska korelacja z trendami na rynku akcji:

  • farmaceutyki,
  • sprzętu biomedycznego,
  • usług zdrowotnych, ale także
  • konsumpcja uznaniowa,
  • nieruchomości,
  • podróże i
  • turystyka.

Przeczytaj też: Branża odzieżowa a siła robocza w okresie pandemii Covid-19

Wśród firm zaangażowanych w gospodarkę senioralną znajdują się na przykład producenci i dystrybutorzy aparatów słuchowych, ale także domy opieki zdrowotnej, usługi opiekuńcze, firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne skoncentrowane na onkologii i neurologii i tak dalej.

Choć analitycy spodziewają się kontynuacji trendów związanych z gospodarką senioralną, czyli ze starszym segmentem populacji, to jednak pojawienie się pandemii spowodowało istotne konsekwencje także w tym obszarze.

Przeczytaj też: 13. emerytura 2022 – dla kogo i ile wynosi? Co z czternastką?

Konsekwencje pandemii dla gospodarki senioralnej

Babcia emerytka myjąca marchewkę - wydatki bieżące - kredytOczywiście, przynajmniej początkowo negatywnie odbiło się to na firmach posiadających sieć sklepów detalicznych, takich jak te, które sprzedają aparaty słuchowe. Firmy te musiały zamknąć swoje sklepy, ale po ich ponownym otwarciu mogły skorzystać z bardzo pozytywnego efektu „wiosny” związanego z chęcią zakupów.

Sektor opieki domowej dla osób starszych, ze względu na tragiczne wydarzenia, został również bardzo dotknięty przez pandemię, zwłaszcza w początkowej fazie. W bardziej ogólnym ujęciu Covid-19 doprowadził do wyższej śmiertelności w starszych grupach wiekowych, nie wspominając o tym, że dla wielu starszych osób obowiązek pozostawania w domu przez długi czas może mieć negatywne konsekwencje, w tym psychologiczne.

Przeczytaj też: 14. emerytura 2022 – dla kogo, ile wyniesie i kiedy wypłata? Tabela

Ogólnie wiadomo, że po roku od wybuchu pandemii nowy wirus jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, a tragiczna liczba ofiar śmiertelnych dotyczy starszych grup ludności. Nie zakłada się jednak, aby SARS-CoV-2 wykoleił długoterminowe trendy strukturalne w sercu srebrnej gospodarki, które nadal pozostają jednym z najważniejszych priorytetów.

Negatywne skutki są równoważone przez podstawowy problem, który pandemia wysunęła na pierwszy plan – pragnienie pozostania w dobrym zdrowiu. Krótko mówiąc, nastąpił silny wzrost zainteresowania zdrowiem, ze zwiększeniem znaczenia, na przykład, wczesnej diagnostyki, a co za tym idzie, większą koncentracją na firmach działających w tym sektorze. Nie tylko. Pandemia przyspiesza takie trendy jak telemedycyna i opieka domowa, zwracając uwagę całego świata na firmy, które do czasu powstania Covid-19 były mało znane.

Przeczytaj też: Pakiety medyczne dla firm, dla pracowników i indywidualne – ranking i opinie – oferty Luxmed

Wraz ze zwiększeniem się ilości szczepień oczekuje się, że wspomniany efekt „wiosny” może ujawnić się w sektorze podróży i wypoczynku, ponieważ nawet emeryci będą chcieli nadrobić stracony czas. Oczekuje się również, że seniorzy będą dążyć do realizacji nagromadzonego popytu na podróże spotęgowanego przez silną stopę oszczędności, która wystąpiła w czasie pandemii. Oczekuje się zatem ostrożnego powrotu do aktywności w zakresie wypoczynku, podróży i turystyki, gdy tylko będzie to bezpieczne.

3.7/5 - (4 votes)