Logo Smartney
Smartney - podgląd / zrzut ekranu
Weź pożyczkę

3.3/5 - (43 votes)

Oferta Smartney

Serwis należy do francuskiej grupy Oney Bank, posiadającej 35 lat doświadczenia, zebranego na 11 rynkach (7,6 mln klientów). W Polsce firma działa od 2019 roku i oferuje długoterminowe pożyczki na okres nawet 8 lat. Według stanu na dzień 9. sierpnia 2023 można pożyczyć na 6 – 96 miesięcy w kwotach 2000 – 60000 złotych. Limity pożyczanych kwot, jak i okres pożyczki stale się zmieniają w związku z rozwojem i dostosowywaniem pakietów do potrzeb klientów. W celu poznania aktualnej oferty, zachęcamy do odwiedzenia strony: www.smartney.pl. Firma oferuje standardowe oprocentowanie z RRSO już od 23,22% (60000 zł na 96 miesięcy – dane z dnia 21.06.2023).

Pierwsza pożyczka za darmo: Co jakiś czas wraca promocja „Test 60 dni” – ostatnio obowiązywała do 31.03.2022 r, a więc teraz jej nie ma. Promocja ta, gdy obowiązuje, jest ewenementem wśród pożyczek ratalnych. Często wraca ona do Smartney. Oznacza ona możliwość oddania całej kwoty pożyczki w ciągu 60 dni bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W praktyce daje nam to pożyczkę na 2 miesiące za darmo. Jednak czy rzeczywiście łatwo jest oddać tak szybko pożyczone 30-60 tysięcy złotych? Opcja jest atrakcyjna i godna rozważenia dla osób wnioskujących o małe kwoty lub potrzebujących pieniędzy na pewien okres czasu, mających pewność spłaty.

Sprawdzanie zdolności kredytowej i baz dłużników

Smartney jako odpowiedzialny podmiot, figurujący w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, bada zdolność kredytową swoich klientów. Czyni to na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia lub dodatkowo na podstawie weryfikacji historii konta bankowego (w przypadku wyboru weryfikacji poprzez usługę Kontomatik zamiast przelewu 1 grosz). Częścią badania zdolności kredytowej jest też weryfikacja wnioskującego w bazach dłużników. Osoby, które się w nich znajdują, nie będą miały szans na otrzymanie pożyczki z BIK czy KRD. Plusem w tej sytuacji jest jednak informacja zwrotna ze wskazaniem przez Smartney, w której bazie dokonano sprawdzenia.

Sprawdzane bazy dłużników: Biuro Informacji Kredytowej (BIK), BIG S. A., Krajowy Rejestr Długów (KRD), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S. A. (KBIG), CRIF Sp. z o. o.

Dodatkowe informacje

21 – 75 lat

mBank, Alior Bank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, PKO Bank Polski, Bank Millennium – a także wiele innych banków, ponieważ możliwa jest szybka wypłata pożyczki za pomocą DotPay i weryfikacja konta na 3 różne sposoby

Kontomatik lub przelew weryfikacyjny

Pon. – Pt. 08:00-21:00

Sob. – Ndz. 09:00-16:00

W wyjątkowych sytuacjach – zawieszenia spłaty raty kapitałowo-odsetkowej jednorazowo na 3 miesiące w trakcie trwania pożyczki.

WWW: www.smartney.pl

Tel. 22 528-88-88

Email: kontakt@smartney.pl

Kto może otrzymać pieniądze?

O pożyczkę ratalną w Smartney mogą się starać osoby, które spełnią kilka warunków:

 • są w wieku 23-70 lat,
 • nie figurują w bazach dłużników,
 • posiadają stałe zatrudnienie, gwarantujące zdolność do spłaty comiesięcznych rat,
 • posiadają rachunek w polskim banku.

Jak wnioskować o pożyczkę na raty? Formularz i logowanie

Składanie wniosku w Smartney nie różni się w żaden sposób od procedur stosowanych przez innych pożyczkodawców ratalnych. Wykonujemy następujące kroki:

 1. Wybór daty spłaty zobowiązania do harmonogramu - kalendarz w SmartneyNa suwakach należy wybrać interesującą nas kwotę i okres kredytowania i kliknąć w przycisk „Złóż wniosek”.
 2. Następnie zostaniemy poproszeni o dość unikalną w świecie pozabankowych pożyczek czynność – określenie dogodnego dla nas dnia spłaty zobowiązania (zdjęcie po prawej) i ponowne wciśnięcie „Złóż wniosek”.
 3. W kolejnym kroku należy wypełnić swoje podstawowe dane osobowe – tj. imię, nazwisko, nr PESEL, podać telefon komórkowy oraz adres e-mail. Trzeba zaznaczyć oświadczenie o zapoznaniu się z „Formularzem informacyjnym” dla wybranej przez Państwa kwoty i okresu spłaty, oświadczeniem PEP. Ponadto wymagana jest akceptacja „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną”, ich polityki prywatności pod nazwą „Dane Osobowe w Smartney” oraz wyrażenie zgody na wystąpienie do biur informacji gospodarczej i BIK.
  Uwaga! Nie trzeba godzić się na otrzymywanie od Smartney i ich partnerów wiadomości reklamowych. Brak udzielenia tej zgody nie ma wpływu na promocję „Test 60 dni” lub na ważność ewentualnego kodu rabatowego.
 4. W czwartym kroku wypełnia się dodatkowe dane takie jak seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania oraz dodatkowe dane nt. stanu cywilnego, liczby osób na utrzymaniu czy wykształcenia. Automatyczne podpowiedzi pomagają wybrać dotyczące nas odpowiedzi.
 5. Następnie czeka Państwa wybór metody weryfikacji tożsamości – poprzez a) Kontomatik (umożliwia wnioskowanie o najwyższe kwoty) i pożyczkę bez przelewu weryfikacyjnego, b) szybki transfer o wartości 1 zł poprzez Blue Media lub c) przelew własny o wartości 1 grosz (oba są zwracane w ciągu 3 dni na Państwa konto). Nie jest konieczne przedstawianie zaświadczeń o zatrudnieniu na tym etapie dla niższych kwot.
 6. W najszybszym możliwym czasie wydawana jest pozytywna decyzja kredytowa bądź jej odmowa. O losie swojego wniosku są Państwo informowani na swój adres e-mail i poprzez sms. Przed samą ostateczną akceptacją warunków przez użytkownika, może on otrzymać propozycję nawet większej niż wnioskowana lub mniejszej kwoty i okresu kredytowania.
 7. Po ustaleniu ostatecznych warunków kredytu konsumenckiego, harmonogramu spłaty, umowa ramowa i inne informacje są przesyłane drogą poczty elektronicznej. Są one też dostępne po zalogowaniu do własnego konta na www.smartney.pl. Można tam też podpiąć swoją kartę debetową do automatycznej spłaty zobowiązania co miesiąc i sprawdzić wszelkie aktualizacje.

Koszty przykładowej pożyczki

Kwota chwilówki
Okres
Całkowita kwota do spłaty
Koszt pożyczki
RRSO
5000 zł
12 miesięcy
6505,51 zł
1505,51 zł
65,46%

W przypadku pożyczek długoterminowych, zawsze badamy w naszym rankingu wysokość kosztów dla pożyczki w wysokości 5 tysięcy złotych na okres 12 miesięcy. W przypadku Smartney, całkowity koszt pożyczki wynosi dla tej kwoty 1505,51 zł (w tym odsetki 555,52 zł). Daje to RRSO na poziomie 65,46%, co jest już coraz gorszym wynikiem. Ale ciężko się temu dziwić po ostatniej serii podwyżek stóp procentowych. Wysokość comiesięcznej raty wynosi 541,96 zł (stan na dzień 9. sierpnia 2023). Płatności wnosi się zawsze do tego dnia miesiąca, w którym otrzymało się pieniądze.

Pożyczkodawca oferuje możliwość podpięcia karty debetowej do pożyczki. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba będzie pamiętać o wykonywaniu przelewu w celu spłaty raty. Mechanizm ten przypomina polecenie zapłaty, lecz bez konieczności jego ustalania przez nas. Istnieje jednak jedna rzecz, o której polecamy pamiętać (sic!) – dostateczna ilość pieniędzy na koncie w dniu pobrania raty.

Przykład reprezentatywny:

Kwota pożyczki: 21000,00 zł
Okres pożyczki: 72 miesiące
Odsetki: 114822,60 zł
Prowizja: 3990,00 zł
RRSO: 26,77%
Wysokość raty: 552,45 zł
Całkowita kwota do spłaty: 39812,60 zł
Kalkulacja na dzień 9.08.2023 r.

Brak spłaty w terminie i koszty przedłużenia pożyczki

Firma Smartney nie oferuje możliwości przedłużenia okresu spłaty lub zawieszenia rat w swojej standardowej ofercie. Wychodzi ona jednak naprzeciw swoim klientom i rozumie, gdy mają oni problemy ze spłatą rat. W przypadku problemów z uzbieraniem pieniędzy na kolejną ratę, zachęca się ich do kontaktu z działem windykacji pod adresem windykacja@smartney.pl.

Możliwe jest też skorzystanie z usługi karencji w spłacie kredytu, co oznacza opóźnienie rozpoczęcia spłaty zobowiązania. Wysokość opłaty wynosi 30% wartości raty i jest zaliczane do okresu kredytowania.

Osoby, które mimo problemów ze spłatą pożyczki nie poinformują firmy o swoich trudnościach, powinny liczyć się z negatywnymi konsekwencjami. Konkretne działania wyszczególnione są one w Rozdziale 6. umowy ramowej:

 • rozpoczęcie naliczania odsetek karnych od należności przeterminowanej,
 • kontakt telefoniczny ze strony działu windykacji,
 • wezwanie do niezwłocznej zapłaty należności,
 • sprzedaż wierzytelności podmiotowi trzeciemu lub rozpoczęcie tzw. windykacji terenowej,
 • przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez sąd i wyegzekwowania należności przez komornika sądowego,
 • wypowiedzenie umowy w trybie przewidzianym w umowie.

Odsetki karne, o których mowa powyżej składają się na:

 • odsetki za opóźnienie o wartości 24,5% na dzień. Są one naliczane według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej NBP i 5,5 pkt. procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki za zwłokę są liczone od kwoty pożyczki.

Smartney a COVID-19

Nie umożliwia co prawda każdemu klientowi skorzystania z wakacji kredytowych, jak czyni to np. Wonga. Ale otworzyła tę opcję przed wszystkimi, którzy stracili pracę lub główne źródło dochodu po 13.03.2020 r., a umowę zawarli przed tą datą, ale zakończenie kredytowania przypada najwcześniej na 14.09.2020 r. Zawieszenie spłaty jest bezpłatne i dotyczy raty kapitałowo-odsetkowej, a więc całej kwoty wpłacanej co miesiąc przez klienta. Okres ten nie jest traktowany jako okres kredytowania.

Oznacza to, że firma zastosowała się do zaleceń Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. W tym celu trzeba złożyć „Wniosek o zawieszenie wykonania umowy pożyczki” dostępny na stronie pożyczkodawcy.

Podmioty powiązane ze Smartney

Serwis działa pod firmą Smartney Sp. z o . o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255. Spółka jest bezpośrednim pożyczkodawcą i nie posiada dodatkowych pośredników, jak to ma miejsce w przypadku typowych pożyczek online.

Promocja w Smartney

Firma systematycznie organizuje oferty promocyjne dla zaciągniętych kredytów konsumenckich.

Obecnie trwająca akcja promocyjna to program kody rabatowe, które obniżą koszty prowizji zaciągniętego kredytu. Kody dostępne są dla pożyczek od 10 do 15 tys. zł.

Wzór wyliczenia prowizji z rabatem:

standardowa prowizja – (standardowa prowizja x procentowy rabat) = prowizja po rabacie

Zasady uczestnictwa w promocji:

Aby wziąć udział, należy:

 1. złożyć wniosek o kredyt konsumencki (10-15 tys. zł) online lub telefonicznie,
 2. w otrzymanej ofercie kredytowej wpisać kod rabatowy.

Udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny.

Smartney – nasza opinia

smartney.pl 300x250 banner 21,09 rrso zwrot darmowy 60 dniSmartney to silny i unikalny podmiot na rynku polskim. Podczas, gdy jedni oferują pakiety medyczne lub ubezpieczenia na życie jako bonus dla swoich klientów, ten pożyczkodawca stawia na przyciągnięcie klientów ich ulubioną formą marketingu – testowania. Oczywiście, o ile ciężko może być oddać kilkadziesiąt tysięcy w ciągu 60 dni (promocja „Test 60 dni”), by nie płacić odsetek, o tyle dla niektórych może to być pomocne rozwiązanie. Na uwagę zasługują jednak niskie koszty kredytowania i elastyczność oferty – na rynku brakuje obecnie ofert aż na 5 lat.

Możliwość ustawienia automatycznego spłacania zobowiązania jest wygodna, lecz istnieje niebezpieczeństwo, że zapomni się o pożyczce. W sytuacji opóźnienia, otrzymają Państwo przypomnienie o niemożliwości pobrania pieniędzy z konta w ustalonym dniu spłaty. Jednak osobiście wolelibyśmy uniknąć tego typu stresu.

Osoby, które potrzebują szybkiej wypłaty środków, docenią zapewne możliwość szybkiej wypłaty pożyczki poprzez DotPay. Jest to najszybszy deklarowany czas wypłaty (nawet w 30 minut po pozytywnej weryfikacji) wśród pożyczek pozabankowych online na raty.

Koszt pożyczenia 5000 złotych na 12 miesięcy nie jest najniższy na rynku (najlepsze oferty mają RRSO niższe niż 10%, tutaj mamy 65,46% – stan na dzień 13.10.2020 r.), ale za to produkty długoterminowe osiągają już większą konkurencyjność.

 • Wysoka rozpiętość kwotowa, jak i długości trwania pożyczki.

 • Liczne rabaty zarówno dla stałych klientów (możliwość otrzymania rabatu, który wpisujemy we wniosku), jak i nowych (powtarzająca się promocja „Test pożyczki za darmo przez 60 dni„).

 • Udogodnienia w postaci długo pracującego działu BOK i możliwości wygodnej spłaty rat poprzez podpięcie karty debetowej.

 • Solidna weryfikacja zdolności kredytowej klientów, zwłaszcza dla wyższych kwot – niektórzy klienci z góry skazani są na odmowę.

 • Brak zaufania do 18- 22-latków, nawet tych, którzy posiadają umowę o pracę i stabilne dochody.

 • RRSO dla produktów poniżej 24 miesięcy znacznie odbiega od najlepszych firm pożyczkowych, choć zmniejsza się proprocjonalnie do kilkunastu procentów dla pożyczek na 50-60 miesięcy.

Smartney – nasza opinia

smartney.pl 300x250 banner 21,09 rrso zwrot darmowy 60 dniSmartney to silny i unikalny podmiot na rynku polskim. Podczas, gdy jedni oferują pakiety medyczne lub ubezpieczenia na życie jako bonus dla swoich klientów, ten pożyczkodawca stawia na przyciągnięcie klientów ich ulubioną formą marketingu – testowania. Oczywiście, o ile ciężko może być oddać kilkadziesiąt tysięcy w ciągu 60 dni (promocja „Test 60 dni”), by nie płacić odsetek, o tyle dla niektórych może to być pomocne rozwiązanie. Na uwagę zasługują jednak niskie koszty kredytowania i elastyczność oferty – na rynku brakuje obecnie ofert aż na 5 lat.

Możliwość ustawienia automatycznego spłacania zobowiązania jest wygodna, lecz istnieje niebezpieczeństwo, że zapomni się o pożyczce. W sytuacji opóźnienia, otrzymają Państwo przypomnienie o niemożliwości pobrania pieniędzy z konta w ustalonym dniu spłaty. Jednak osobiście wolelibyśmy uniknąć tego typu stresu.

Osoby, które potrzebują szybkiej wypłaty środków, docenią zapewne możliwość szybkiej wypłaty pożyczki poprzez DotPay. Jest to najszybszy deklarowany czas wypłaty (nawet w 30 minut po pozytywnej weryfikacji) wśród pożyczek pozabankowych online na raty.

Koszt pożyczenia 5000 złotych na 12 miesięcy nie jest najniższy na rynku (najlepsze oferty mają RRSO niższe niż 10%, tutaj mamy 65,46% – stan na dzień 13.10.2020 r.), ale za to produkty długoterminowe osiągają już większą konkurencyjność.

 • Wysoka rozpiętość kwotowa, jak i długości trwania pożyczki.

 • Liczne rabaty zarówno dla stałych klientów (możliwość otrzymania rabatu, który wpisujemy we wniosku), jak i nowych (powtarzająca się promocja „Test pożyczki za darmo przez 60 dni„).

 • Udogodnienia w postaci długo pracującego działu BOK i możliwości wygodnej spłaty rat poprzez podpięcie karty debetowej.

 • Solidna weryfikacja zdolności kredytowej klientów, zwłaszcza dla wyższych kwot – niektórzy klienci z góry skazani są na odmowę.

 • Brak zaufania do 18- 22-latków, nawet tych, którzy posiadają umowę o pracę i stabilne dochody.

 • RRSO dla produktów poniżej 24 miesięcy znacznie odbiega od najlepszych firm pożyczkowych, choć zmniejsza się proprocjonalnie do kilkunastu procentów dla pożyczek na 50-60 miesięcy.

Smartney – nasza opinia

smartney.pl 300x250 banner 21,09 rrso zwrot darmowy 60 dniSmartney to silny i unikalny podmiot na rynku polskim. Podczas, gdy jedni oferują pakiety medyczne lub ubezpieczenia na życie jako bonus dla swoich klientów, ten pożyczkodawca stawia na przyciągnięcie klientów ich ulubioną formą marketingu – testowania. Oczywiście, o ile ciężko może być oddać kilkadziesiąt tysięcy w ciągu 60 dni (promocja „Test 60 dni”), by nie płacić odsetek, o tyle dla niektórych może to być pomocne rozwiązanie. Na uwagę zasługują jednak niskie koszty kredytowania i elastyczność oferty – na rynku brakuje obecnie ofert aż na 5 lat.

Możliwość ustawienia automatycznego spłacania zobowiązania jest wygodna, lecz istnieje niebezpieczeństwo, że zapomni się o pożyczce. W sytuacji opóźnienia, otrzymają Państwo przypomnienie o niemożliwości pobrania pieniędzy z konta w ustalonym dniu spłaty. Jednak osobiście wolelibyśmy uniknąć tego typu stresu.

Osoby, które potrzebują szybkiej wypłaty środków, docenią zapewne możliwość szybkiej wypłaty pożyczki poprzez DotPay. Jest to najszybszy deklarowany czas wypłaty (nawet w 30 minut po pozytywnej weryfikacji) wśród pożyczek pozabankowych online na raty.

Koszt pożyczenia 5000 złotych na 12 miesięcy nie jest najniższy na rynku (najlepsze oferty mają RRSO niższe niż 10%, tutaj mamy 65,46% – stan na dzień 13.10.2020 r.), ale za to produkty długoterminowe osiągają już większą konkurencyjność.

 • Wysoka rozpiętość kwotowa, jak i długości trwania pożyczki.

 • Liczne rabaty zarówno dla stałych klientów (możliwość otrzymania rabatu, który wpisujemy we wniosku), jak i nowych (powtarzająca się promocja „Test pożyczki za darmo przez 60 dni„).

 • Udogodnienia w postaci długo pracującego działu BOK i możliwości wygodnej spłaty rat poprzez podpięcie karty debetowej.

 • Solidna weryfikacja zdolności kredytowej klientów, zwłaszcza dla wyższych kwot – niektórzy klienci z góry skazani są na odmowę.

 • Brak zaufania do 18- 22-latków, nawet tych, którzy posiadają umowę o pracę i stabilne dochody.

 • RRSO dla produktów poniżej 24 miesięcy znacznie odbiega od najlepszych firm pożyczkowych, choć zmniejsza się proprocjonalnie do kilkunastu procentów dla pożyczek na 50-60 miesięcy.

Smartney – nasza opinia

smartney.pl 300x250 banner 21,09 rrso zwrot darmowy 60 dniSmartney to silny i unikalny podmiot na rynku polskim. Podczas, gdy jedni oferują pakiety medyczne lub ubezpieczenia na życie jako bonus dla swoich klientów, ten pożyczkodawca stawia na przyciągnięcie klientów ich ulubioną formą marketingu – testowania. Oczywiście, o ile ciężko może być oddać kilkadziesiąt tysięcy w ciągu 60 dni (promocja „Test 60 dni”), by nie płacić odsetek, o tyle dla niektórych może to być pomocne rozwiązanie. Na uwagę zasługują jednak niskie koszty kredytowania i elastyczność oferty – na rynku brakuje obecnie ofert aż na 5 lat.

Możliwość ustawienia automatycznego spłacania zobowiązania jest wygodna, lecz istnieje niebezpieczeństwo, że zapomni się o pożyczce. W sytuacji opóźnienia, otrzymają Państwo przypomnienie o niemożliwości pobrania pieniędzy z konta w ustalonym dniu spłaty. Jednak osobiście wolelibyśmy uniknąć tego typu stresu.

Osoby, które potrzebują szybkiej wypłaty środków, docenią zapewne możliwość szybkiej wypłaty pożyczki poprzez DotPay. Jest to najszybszy deklarowany czas wypłaty (nawet w 30 minut po pozytywnej weryfikacji) wśród pożyczek pozabankowych online na raty.

Koszt pożyczenia 5000 złotych na 12 miesięcy nie jest najniższy na rynku (najlepsze oferty mają RRSO niższe niż 10%, tutaj mamy 65,46% – stan na dzień 13.10.2020 r.), ale za to produkty długoterminowe osiągają już większą konkurencyjność.

 • Wysoka rozpiętość kwotowa, jak i długości trwania pożyczki.

 • Liczne rabaty zarówno dla stałych klientów (możliwość otrzymania rabatu, który wpisujemy we wniosku), jak i nowych (powtarzająca się promocja „Test pożyczki za darmo przez 60 dni„).

 • Udogodnienia w postaci długo pracującego działu BOK i możliwości wygodnej spłaty rat poprzez podpięcie karty debetowej.

 • Solidna weryfikacja zdolności kredytowej klientów, zwłaszcza dla wyższych kwot – niektórzy klienci z góry skazani są na odmowę.

 • Brak zaufania do 18- 22-latków, nawet tych, którzy posiadają umowę o pracę i stabilne dochody.

 • RRSO dla produktów poniżej 24 miesięcy znacznie odbiega od najlepszych firm pożyczkowych, choć zmniejsza się proprocjonalnie do kilkunastu procentów dla pożyczek na 50-60 miesięcy.