Twarda waluta to pieniądz łatwo wymienialny na inne waluty, emitowany przez kraje silne ekonomicznie i stabilne politycznie. Waluta taka jest szeroko akceptowana przez system płatności międzynarodowych. Waluty miękkie charakteryzują się dokładnie przeciwnymi cechami – są podatne na wszelkie zmiany na rynkach walutowych oraz niepewnej sytuacji w kraju będącym emitentem danej waluty.

Twarda waluta a ekonomia w 2023 roku

Twarda waluta w ekonomii oznacza silną walutę narodową, która nie jest skrępowana kontrolą oraz jest łatwo i wszędzie wymienialna na inne waluty.

Waluty twarde i miękkie - dolar i złotyTwarde waluty cieszące się zaufaniem inwestorów i biznesu to:

  • amerykański dolar (USD), mający status „reserve currency” – z tego powodu używany jest powszechnie w transakcjach międzynarodowych i do podawania cen kruszców takich jak złoto inwestycyjne,
  • europejskie euro (EUR),
  • japoński yen (JPY),
  • angielski funt (GBP),
  • frank szwajcarski (CHF),
  • dolar kanadyjski (CAD),
  • dolar australijski (AUD).

Wymienione wyżej waluty cieszą się zaufaniem inwestorów i biznesu, ponieważ ogólnie mówiąc, są odporne na dramatyczne wzrosty lub spadki notowań.  Oczekuje się, że wartość twardej waluty pozostanie stabilna przez pewien okres czasu i będzie płynna w wymianie międzynarodowej (in the forex or foreign exchange market).

Źródło siły największych walut

Siła danej waluty bazuje na takich wskaźnikach jak produkt narodowy brutto (GDP) i zatrudnienie. Wartość amerykańskiego dolara jest odbiciem tych wskaźników i plasuje się na pierwszym miejscu w świecie. Chiny i Indie zajmowały w 2019 roku odpowiednio drugie i siódme miejsce pod względem GDP w świecie, ale ani chiński yuan, czy indyjski rupia nie pretendują do miana twardej waluty.

Kluczową rolę ma także do wypełnienia bank centralny i jego polityka ustalania kursu waluty narodowej. Niższy kurs waluty narodowej wspomaga krajowych eksporterów i konkurencyjność ich towarów, jako tańszych rośnie. W ostatnich latach Chiny były oskarżane o manipulacje kursami, w celach deflacji cen i umocnienia swojej pozycji na rynkach światowych.

Wyraźna przewaga, jeśli chodzi o politykę walutową, jest po stronie dojrzałych demokracji z transparentnym systemem prawnym.

Funkcjonowanie walut miękkich

Waluta miękka to taka, która często podlega ostrym fluktuacjom, polegającym głównie na spadku wartości, w rezultacie politycznej i ekonomicznej niepewności, która ma miejsce w danym państwie. Na skutek tych procesów, międzynarodowy dealer walutowy będzie unikał takiego rynku.

Deprecjacja waluty narodowej może być także rezultatem nadmiernego drukowania dodatkowych pieniędzy lub utratą zaufania do niej, jako źródła bogactwa. Ludzie nie oczekują, że waluta miękka będzie zachowywała swoją wartość przez czas porównywalny z USD, czy EURO. Większość światowych walut to jednak waluty miękkie.

Często rządy krajów rozwijających się ustalają nierealistycznie wysokie kursy swoich walut narodowych w stosunku do dolara amerykańskiego, co zupełnie nie przekłada się na siłę takiej waluty. Z walutą miękką nieodłącznie związane są brak płynności i podatność na zmiany w gospodarce światowej.

Internetowy Kantor banerZe zrozumiałych względów waluty miękkie nie są gromadzone przez banki centralne w formie rezerw finansowych, jak to ma miejsce w przypadku USD, EUR, czy JPY.

Uderzającym przykładem niestabilnej (miękkiej) waluty był argentyński peso, który w 2015 roku stracił 34,6% swojej wartości w stosunku do dolara amerykańskiego, stając się wysoce nieatrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów. Podobne zjawiska wystąpiły w Zimbabwe i Wenezueli. W obu tych krajach wystąpił zarówno brak stabilności politycznej, jak i hiperinflacja.

Co wpływa na kurs waluty?

Wartość kursu waluty zarówno twardej, jak i miękkiej zależy od kilku czynników:

Ile jest walut na świecie?

Według danych pochodzących ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), na świecie istnieje 180 walut.

Przeczytaj też: Wymiana walut online – ranking kantorów internetowych 2021 – opinie

Bezpieczne waluty na trudne czasy

Za bezpieczne uznaje się waluty tych państw, które mają konkurencyjną gospodarkę, stabilną sytuację polityczną i płynny rynek walutowy, nadwyżkę w wymianie z zagranicą i znaczne inwestycje zagraniczne.

Pieniądz jest środkiem, na który można wymienić towar lub usługę. Wartość waluty narodowej powinna być ściśle związaną z realnym produktem społecznym, wtedy pieniądz staje się skutecznym narzędziem w dyspozycji rządu.

Pieniądz pełni funkcje ekonomiczne i społeczne. Funkcja zachowawcza pieniądza kształtuje pragnienia, sposób myślenia, styl życia i konsumpcji całej populacji. Pracodawca poprzez funkcję motywacyjną zarobków może pobudzać pracowników do aktywniejszej pracy.

W jakiej walucie oszczędzać i trzymać swoje pieniądze w 2021 roku?

Dolar i maseczka antywirusowa na kryzys z Covid-19Waluty obce możemy trzymać w skarpecie, na koncie w banku. Niektórym zdarza się także zainwestować w akcje lub obligacje innych państw. Kiedy waluta danego kraju staje się zbyt miękka, obywatele zaczynają gromadzić dolary i inne bezpieczne waluty w celu ochrony swojego stanu posiadania. Obecny kryzys spowodowany koronawirusem może przyczynić się do powrotu wojen walutowych. Nie jest możliwym do przewidzenia w jakim stopniu gospodarki poszczególnych krajów zostaną dotknięte obecnym kryzysem.

Czy trzymać pieniądze w euro lub w dolarach?

Pierwszy kwartał 2020 kończy się mocnymi perturbacjami na rynku walut. Znacznemu osłabieniu uległ polski złoty, zyskują waluty twarde, takie jak euro, dolar czy frank szwajcarski. Rozsądnym jest zatem stwierdzenie, że opłacałoby się teraz mieć zapas tych walut.

Jak tylko „koronakryzys” ustąpi mniej lub bardziej, warto przyjąć zasadę, że wszelką nadwyżkę pieniędzy dzielimy pół na pół. Mam tu na myśli, że należy połowę oszczędności trzymać w złotówkach, połowę w euro. Dzięki temu, jeżeli to nasza waluta się osłabi, straty z tego wynikające będziemy mogli sobie odbić na silniejszym dolarze lub naszej unijnej walucie.

Miejmy nadzieję, że dług publiczny nie wzrośnie powyżej 50% względem Produktu Krajowego Brutto (PKB), bo wtedy zagrożone będą finanse państwa polskiego i możemy stracić wszyscy. Ale do tego jeszcze trochę nam brakuje i gwarantem prowadzenia autonomicznej polityki monetarnej przez NBP jest obecnie to, że Polska posiada własną walutę – polskiego złotego.

Przeczytaj też: Wprowadzenie euro w Polsce – wady i zalety – do kiedy musimy to zrobić?

Czy Polacy ufają złotemu?

Polski złoty jest stosunkowo stabilny, choć jak wiadomo nie należy do walut twardych. Cały marzec jest jednak dla niego równią pochyłą, jeżeli chodzi o wartość, co jest naturalnym procesem rynkowym. Trzeba jasno stwierdzić Polacy większość swoich oszczędności przechowują w polskich złotych. Dane Narodowego Banku Polskiego podają, że na rachunkach bankowych w euro, dolarach i funtach posiadamy ponad 70 mld złotych (Cykliczne materiały analityczne NBP).

Pomimo, że Polacy ufają rodzimej walucie, to jednak zaufanie to nie jest powszechne. Badania TNS Polska podają, że około 44% Polaków uważa złotego za walutę, w której warto trzymać swoje oszczędności. Zaufanie do innych walut kształtuje się następująco: euro (15%), dolar amerykański (6%), funt brytyjski oraz frank szwajcarski (4%), reszta nie ma zdania.

Prywatne oszczędności leżące na kontach bankowych w Polsce są w pełni gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.  Zaufanie Polaków do naszej waluty może być podważone przez spadek wartości nabywczej złotego, spowodowany obecnym kryzysem związanym z epidemią wirusa. Pewne ryzyko zawsze istnieje. Przykładem jest tu Cypr, gdzie tamtejszy rząd kilka lat temu odebrał swoim najbogatszym obywatelom 10% ich pieniędzy z rachunków bankowych. Dotychczasowe prognozy dla naszej gospodarki i dynamika wzrostu PKB nie budziły obaw, ale sytuacja uległa diametralnej zmianie.

Informacje zawarte w powyższym artykule nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Ani też nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

3.9/5 - (9 votes)