W przypadku zbliżającego się widma problemów z terminową spłatą rat kredytu, warto zapoznać się z pojęciem restrukturyzacji kredytu. Jest to zmiana warunków kredytowania, która umożliwia klientowi uniknięcie konsekwencji wynikających z braku spłaty zobowiązania w wyznaczonym terminie. Dzięki restrukturyzacji zadłużenia klient zyskuje przestrzeń do poprawy swojej sytuacji finansowej. Jakie możliwości zmian mamy w zakresie restrukturyzacji i jak skorzystać z takiej opcji?

Restrukturyzacja kredytu – co to jest?

W związku z sukcesywnym podnoszeniem stóp procentowych, kredytobiorcy stanęli przed problemem znacznego podwyższenia rat kredytów. Istnieje kilka opcji, które nawet w przypadku trudności finansowych pozwalają dłużnikowi uniknąć kłopotów związanych z nieterminową spłatą zobowiązań. Jednym z takich rozwiązań jest restrukturyzacja kredytu. Najprościej ujmując, jest to zmiana warunków kredytowania.

Zapisy umowne mogą zostać zmienione za zgodą banku i na wniosek kredytobiorcy, np. w przypadku konieczności dostosowania sposobu finansowania do aktualnej sytuacji dłużnika. Opcje zmian są różne i najczęściej obejmują:

 • wydłużenie okresu kredytowania czy też
 • modyfikację sposobu zabezpieczenia zobowiązania.

podpisanie umowy kredytu hipotecznego - biurko, domek i kalkulatorWprowadzenie tych zmian ma na celu zniwelowanie ryzyka nieterminowych spłat i popadnięcia w zadłużenie oraz ułatwienie poprawy sytuacji finansowej kredytobiorcy. Niespodziewane sytuacje, które wpływają na finanse dłużnika, mogą spotkać każdego. Nagła utrata pracy czy poważna choroba mogą znacznie pogorszyć sytuację finansową kredytobiorcy i właśnie w takich sytuacjach skorzystanie z restrukturyzacji staje się zasadne. To jednak nie wszystko.

O modyfikację warunków kredytowania można wnioskować również wówczas, gdy chcemy jak najszybciej wyjść z kredytu i tym samym zaoszczędzić na odsetkach. Jest to możliwe przy opcji zmiany harmonogramu spłaty w postaci skrócenia okresu kredytowania. Dzięki krótszemu okresowi kredytowania można poczynić znaczne oszczędności na odsetkach.

Restrukturyzacja kredytu – na czym polega i jakie są opcje?

W ramach restrukturyzacji kredytu można skorzystać z opcji proponowanych przez bank. Jak wcześniej wspomniano, jest ich kilka i obejmują najczęściej wydłużenie lub skrócenie okresu kredytowania czy ustanowienie zabezpieczenia zobowiązania. To jednak nie wszystko. Kredytobiorca podczas składania wniosku może skorzystać również z innych opcji, czyli:

 • modyfikacji oprocentowania,
 • przewalutowania kredytu,
 • wakacji kredytowych,
 • zmiany rat malejących na stałe czy też
 • karencji w spłacie.

Czym są poszczególne opcje?

Wydłużenie lub skrócenie okresu kredytowania, czyli modyfikacja harmonogramu spłat

Wydłużenie okresu kredytowania to jedna z najczęściej wykorzystywanych opcji przy problemach finansowych. Rozłożenie pozostałego do spłaty zobowiązania na większą ilość rat obniża ich wysokość. Jest to opcja dobra dla osób, które na stałe chcą obniżyć wysokość rat np. ze względu na obniżenie zarobków. Przy wyborze tej opcji należy mieć jednocześnie świadomość, że wydłużenie okresu spłaty zwiększy finalnie całkowity koszt kredytu.

Przez zwiększenie ilości rat dłużej bowiem będziemy musieli spłacać odsetki od kapitału. Drugą opcją, wybieraną przez klientów, którzy jak najszybciej chcą wyjść z zadłużenia, jest skrócenie okresu kredytowania i tym samym zmniejszenie ilości rat. Wysokość rat zwiększy się, jednak można dzięki temu sporo zyskać, gdyż krócej korzystamy z pożyczonego kapitału i krócej spłacamy odsetki od niego.

Zmiana oprocentowania na niższe

Obniżenie oprocentowania kredytu możliwe jest poprzez obniżenie marży banku. Chociaż nie jest to najpopularniejsza metoda restrukturyzacji, w zasadzie każdy może negocjować obniżenie wartości marży. Kluczowy jest jednak fakt czy bank przychyli się do naszego wniosku. Negocjacje takie muszą być poparte konkretnymi argumentami. O możliwość obniżenia kosztów kredytu w ten sposób mogą ubiegać się przede wszystkim osoby, które mają nienaganną historię dotychczasowych spłat i nigdy nie spóźnili się z regulowaniem rat.

Bank może przychylić się do wniosku o czasowe obniżenie marży szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. Ma to na celu zmniejszenie obciążenia finansowego spowodowanego podnoszeniem stóp procentowych.

Twisto banner 750x200px z brunetką- 45 dni na spłatę
Przeczytaj teżMarża kredytu hipotecznego – od czego zależy, ile wynosi i jak ją obliczyć?

Wakacje kredytowe

Jednym z najpopularniejszych obecnie rozwiązań restrukturyzacji jest decyzja o wakacjach kredytowych. W czasie ich trwania następuje zawieszenie spłaty rat zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej. Należy jednocześnie pamiętać, że w żadnym wypadku nie oznacza to ich umorzenia, a zaległe raty trzeba będzie uregulować w późniejszym okresie.

Może to więc oznaczać albo podwyższenie rat ze względu na doliczenie odroczonych rat albo wydłużenie okresu kredytowania poprzez przesunięcie harmonogramu spłat.

Ustanowienie zabezpieczenia kredytu

Jedną z opcji może być ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci hipoteki. W przypadku, gdy bank przychyli się do wniosku, możliwe jest zmniejszenie spłacanych co miesiąc rat.

Przewalutowanie kredytu

Przewalutowanie kredytu to decyzja, która powinna być poprzedzona szczegółową analizą i oceną ryzyka. Większość kredytobiorców może upatrywać w tej formie restrukturyzacji okazji do ustanowienia korzystniejszych warunków spłaty kredytu. Wiąże się to jednak z ryzykiem walutowym, które wynika ze zmian kursów walutowych.

Przeczytaj też: Program Pierwsze Mieszkanie 2023 – kto może skorzystać? Banki, zasady dla konta mieszkaniowego i kredytu 2%

Przejście z rat malejących na raty stałe

Wielu kredytobiorców ze względu na dobrą sytuację finansową podczas zaciągania kredytu decyduje się na raty malejące (czym się różnią od stałych? Sprawdź). W praktyce oznacza to wyższy poziom rat w początkowym okresie spłacania kredytu. Jest to opcja, dzięki której można dużo zaoszczędzić na odsetkach.

Jednocześnie jednak raty z początku harmonogramu spłat mają dużą wysokość. Jeżeli zmianie ulegnie nasza sytuacja finansowa, możemy wnioskować o zmianę rat malejących na stałe, które dla takiego samego zobowiązania będą na niższym poziomie.

Przeczytaj teżJak obniżyć ratę kredytu hipotecznego? TOP 9 sprawdzonych sposobów

Karencja w spłacie kredytu

Karencja w spłacie kredytu jest podobną opcją do wakacji kredytowych. Jest jednak jedna zasadnicza różnica. Zawieszeniu w tym wypadku nie ulega cała rata, a jedynie jej część kapitałowa. Pomimo znacznego obniżenia wysokości rat, nadal trzeba spłacać odsetki.

Odroczona do spłaty część kapitałowa, po zakończeniu okresu karencji zostaje doliczona do pozostałej części kapitału, przez co kolejne raty będą wyższe.

Wonga banner - 750

Kiedy można złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu?

Wniosek o restrukturyzację warto złożyć jeszcze zanim popadniemy w poważne problemy ze spłatą. W przypadku zaległości lub nieterminowej spłaty, bank uznając nas za nierzetelnych klientów, z dużym prawdopodobieństwem odmówi przychylenia się do wniosku. To z kolei wiąże się z ryzykiem w popadnięcie w jeszcze większe problemy finansowe.

W związku z tym, wniosek taki warto złożyć już w momencie, gdy pojawi się widmo nieterminowej spłaty. W przypadku nagłych zdarzeń takich jak utrata źródła dochodów, czy choroba wyłączająca nas z zarobkowania, dobrze jest niezwłocznie przeanalizować sytuację i ocenić, czy będziemy w stanie w dalszym ciągu nieprzerwanie spłacać raty.

O restrukturyzację mogą wnioskować również klienci banku, którzy chcą wcześniej spłacić kredyt. W takim wypadku opcją jest skrócenie okresu kredytowania.

Co musi zawierać wniosek o restrukturyzację kredytu i ile czasu trwa proces decyzyjny?

Wniosek o restrukturyzację powinien zawierać nie tylko wszystkie dane niezbędne do identyfikacji umowy kredytowej, ale również odpowiednią argumentację. Jako powód składania wniosku można wskazać przykładowo pogorszenie sytuacji finansowej, które jest wypadkową utraty pracy bądź znacznego pogorszenia stanu zdrowia.

Oprócz samej argumentacji, na jej poparcie we wniosku należy umieścić również dokumenty, potwierdzające zaistniały stan rzeczy. Potwierdzeniem może być np. orzeczenie lekarskie czy też aktualny wyciąg z konta ukazujący obniżenie poziomu dochodów.

Przeczytaj też: Przedłużenie terminu spłaty pożyczki – czy to wciąż możliwe?

Skąd pobrać wniosek o restrukturyzację?

Sam wzór wniosku jest dostępny na stronie banku, z produktów finansowych, którego korzystamy. We wniosku tym muszą się koniecznie znaleźć informacje umożliwiające identyfikację konkretnej umowy kredytowej. Są to:

 • dane osobowe kredytobiorcy,
 • adres zamieszkania,
 • numer umowy i data jej zawarcia,
 • dane nieruchomości kredytowanej i stajowiącej zabezpieczenie.

Ponadto, wniosek musi zawierać informacje o wybranej przez nas opcji restrukturyzacji np. przewalutowaniu kredytu oraz podpis kredytobiorcy. Sporządzony zgodnie z wytycznymi wniosek należy osobiście dostarczyć do banku lub wysłać pocztą. Co do terminu rozpatrzenia, na decyzję banku przyjdzie nam czekać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.

Przeczytaj teżHipoteka kaucyjna – co to jest? Czym różni się od hipoteki zwykłej?

Restrukturyzacja kredytu – jakie są jej koszty?

Restrukturyzacja kredytu wiąże się z pewnymi kosztami. Nie można przytoczyć tutaj uniwersalnych i konkretnych kwot, gdyż z jednej strony wszystko zależy od polityki danego banku, a z drugiej strony od opcji zmiany warunków kredytowania, na jaką zdecydował się klient. O ile samo złożenie wniosku jest zazwyczaj wolne od kosztów, o tyle musimy liczyć się z możliwością ustanowienia przez bank opłat za wykonanie aneksu do umowy.

Inne koszty, które poniesie kredytobiorca w związku z restrukturyzacją to przede wszystkim dłużej spłacane odsetki np. w przypadku wydłużenia okresu kredytowania. Wszystkie opcje, które wymagają wydłużenia okresu kredytowania, wpływają na zwiększenie całkowitego kosztu kredytu. Należy jeszcze raz podkreślić, że to ile w praktyce klienta będzie kosztować restrukturyzacja, zależeć będzie od wybranego sposobu zmiany warunków umowy.

5/5 - (2 votes)