Wiele osób bacznie śledzi wiadomości z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pandemia koronawirusa spowodowała duże wahania kursów niektórych akcji w ciągu ostatniego roku. Dlatego niektórzy szczęśliwcy, którzy wybrali odpowiedni moment mogli cieszyć się zyskiem sięgającym nawet kilkuset procent w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Tak było chociażby z akcjami KGHM, których kurs w stosunkowo krótkim czasie zdołał wzrosnąć około pięciokrotnie. Nie osiągnie wzrostów i nie zrealizuje zysków inwestor, który nie zna nawet podstawowych pojęć giełdowych. Poprzedzają one w poniższym artykule krótki opis instrumentów pochodnych, jakimi są kontrakty terminowe futures oraz opcje. Na samym końcu opisujemy pokrótce jak przejść od teorii do praktyki i rozpocząć odpowiedzialną przygodę z inwestowaniem.

Podstawowe pojęcia giełdowe – dla początkującego inwestora – skróty i slang

Widząc rosnące słupki niektórych giełdowych wyjadaczy, wielu osobom nasuwa się pytanie co trzeba zrobić, żeby zacząć inwestować na giełdzie? „Gra na giełdzie” to zdolność przewidywania, wybierania właściwych aktywów na podstawie pogłębionych i licznych lektur. To, co charakteryzuje każdego mądrego inwestora, to umiejętność realizacji zysku – czyli sprzedaży aktywa i spieniężenia go na powrót. To być może jeden z najważniejszych terminów giełdowych.

Inwestowanie na giełdzie - wyniki spółek i kursy akcji aktywów w telefonieNie będzie w stanie przebrnąć przez serwisy giełdowe osoba nieposiadająca umiejętności posługiwania się językiem czy określeniami panującymi w środowisku inwestorów. Oto zestaw podstawowych pojęć i zwrotów, z którymi możemy się spotkać jako gracze/inwestorzy giełdowy:

 • Analiza fundamentalna spółki – ocena opłacalności inwestycji w spółkę, opierająca się na badaniu sprawozdania finansowego i bieżącej sytuacji spółki czy branży, w której działa.
 • Analiza techniczna – ocena sytuacji spółki i dalszego ruchu jej kursu na podstawie analizy wykresów z cenami historycznymi, wielkości obrotów czy innych wskaźników technicznych.
 • Animator rynku – podmiot działający na rynku, który poprzez ciągłe zgłaszanie zleceń kupna i sprzedaży, ma za zadanie upłynniać ruch na danej spółce.
 • Balon – spółka, której kurs akcji w ostatnim czasie regularnie rośnie i nie jest to do końca uzasadniony wzrost. Balony pojawiają się często na chwilowo popularnych spółkach lub są spowodowane wyłącznie nadzieją inwestorów, oderwaną od rzeczywistej sytuacji spółki.
 • Bessa – długoterminowy trend spadkowy na giełdzie. Jego symbolem jest niedźwiedź.
 • Być zatankowanym – posiadać akcje danej spółki (często określenie to używane jest przez graczy, którzy kupili po znacznie wyższej cenie, niż jest obecnie).
 • Ciąć straty – sprzedaż akcji ze stratą (kurs akcji jest mniejszy niż przy zakupie) w celu uniknięcia dalszego spadku kursu i jeszcze większych strat.
 • Day trading – zawieranie transakcji kupna i sprzedaży akcji w ramach jednej sesji giełdowej.
 • Dywidenda – część zysku netto danej spółki, która zostanie przeznaczona na jedną akcję posiadaną przez inwestora.
 • Gaszenie popytu – dokonywanie sprzedaży akcji za każdym razem, gdy ich kurs zaczyna rosnąć.
 • Groszówki – spółki, których akcje notowane są poniżej 1 zł za akcję.
 • Hossa – długoterminowy trend wzrostowy na giełdzie. Jego symbolem jest byk.
 • Kapitalizacja – bieżąca wartość spółki wyrażana w złotówkach. Kapitalizację uzyskujemy poprzez pomnożenie aktualnej ceny akcji przez liczbę akcji spółki.
 • KNFKomisja Nadzoru Finansowego, czyli organ sprawujący kontrolę nad działaniami na polskiej giełdzie papierów wartościowych.
 • Konie – potoczne określenie na kontrakty terminowe.
 • Leszcze (wyleszczyć) – niedoświadczeni inwestorzy indywidualni, którzy najczęściej stopniowo (i bezpowrotnie) tracą swój kapitał inwestycyjny.
 • Naganiacz – zachęcanie innych graczy do kupna konkretnej spółki lub spółek, w celu zwiększenia wolumenu obrotu i wzrostu kursu. Często chodzi o spółki bardzo ryzykowne lub mało płynne, dzięki czemu naganiacze mogą pozbyć się zalegających im akcji.
 • Powrót do bazy – sytuacja, w której w krótkim odstępie czasu kurs najpierw rośnie lub spada, by powrócić po czasie do początkowego poziomu.
 • Rajd św. Mikołaja – okres intensywnych wzrostów na giełdzie przypadających na grudzień. Wynika często z chęci poprawy rocznych wyników funduszy i graczy instytucjonalnych, którzy przejawiają dużą aktywność na rynku w tym okresie.
 • Silne ręce – określenie na akcje, które są w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych (np. funduszy inwestycyjnych).
 • Spadające noże – określenie na spółki, których kurs drastycznie spada. Mówi się, żeby nie kupować takich spółek, bo nigdy nie wiadomo, gdzie jest dno tego ruchu.
 • Spread – różnica pomiędzy najwyższą ofertą kupna akcji a najniższą ceną sprzedaży akcji.
 • Ticker – 3-znakowy skrót spółki emitującej akcje.
 • Ulica – drobni inwestorzy indywidualni, najczęściej dysponującymi niewielkimi środkami na inwestycje.
 • Widłowy – kim jest widłowy na giełdzie? Jest to potoczne określenie osoby będącej Przewodniczącym Sesji Giełdowej, która w przypadku bardzo dużego zainteresowania konkretną spółką, może czasowo zawiesić obrót jej akcjami.
 • Wodospad – gwałtowny spadek kursu akcji, wywołany słabym raportem finansowym, bardzo negatywnym komunikatem spółki lub paniką na rynku w związku z istotnym światowym wydarzeniem.
 • Zwała – gwałtowny spadek kursu danych akcji. Często jest konsekwencją pompowania balonika lub bardzo negatywnego komunikatu związanego ze spółką.

Przeczytaj też: Czy warto inwestować w złoto i czy można je kupić anonimowo? 5 ważnych faktów

Rynek instrumentów pochodnych – czy początkujący inwestor powinien nim handlować?

Rynek instrumentów pochodnych to segment giełdy papierów wartościowych, na którym zawierane są kontrakty o określonym terminie realizacji. Chodzi tu głównie o kontrakty terminowe i opcje. Aby zrozumieć rynek kontraktów terminowych, należy zrozumieć, czym on jest.

Przeczytaj też: Kapitalizacja odsetek – czym jest procent składany? Wzór i przełożenie na zysk

Kontrakty terminowe – futures

W skrócie kontrakt futures jest kontraktem kupna/sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Strony zawierają umowę, na mocy której w określonym terminie jedna z nich zakupi towary po uzgodnionej wcześniej cenie, a druga je sprzeda. Jeśli do określonego czasu cena wzrośnie, wygrywa kupujący, jeśli spadnie, wygrywa sprzedający. Oznacza to, że zysk z takich kontraktów opiera się na umiejętności przewidywania, jak zmieni się cena i na szczęśliwym zbiegu okoliczności.

Jeśli sprawa dotyczy papierów wartościowych, w większości przypadków nikt niczego nie sprzedaje po wygaśnięciu kontraktu. Strony ustalają cenę w dniu określonym w umowie, a „przegrany” płaci „zwycięzcy”.

Przeczytaj też: Konto margin (marżowe) – na czym polega zadłużenie w inwestowaniu? Koszty i margin call

Opcje – czym są?

Opcje w swojej istocie są podobne do kontraktów terminowych. Są to również kontrakty na odroczony zakup lub sprzedaż, ale jest jedna ważna różnica.

Kontrakt terminowy zobowiązuje uczestników do zawarcia transakcji w wyznaczonym terminie, jest to surowa nieuchronność. A nabywca opcji otrzymuje prawo, a nie obowiązek, w określonym terminie do zakupu lub sprzedaży (w zależności od umowy) składnika aktywów, który jest podstawą opcji. Może to być akcja lub, powiedzmy, metal szlachetny.

Ważne jest to, że osoba może kupić opcję i zgodnie z warunkami transakcji później działać zarówno jako sprzedawca i nabywca aktywów.

Przeczytaj też: Finax – czy warto? Działanie, opłaty i opinie o inwestowaniu z robodoradcą – promocje

Dlaczego warto handlować na rynku instrumentów pochodnych?

Kontrakty terminowe i opcje nie mają nic wspólnego z inwestowaniem konserwatywnym. Jest to spekulacja, która jest podejmowana w nadziei, że prognozy się potwierdzą i szczęście będzie po stronie inwestora.

Jeśli oczekiwania się spełnią, można osiągnąć spory zysk. Ale szanse na utratę ogromnych sum pieniędzy na rynku instrumentów pochodnych są również wysokie.

Poza tym profesjonaliści zabezpieczają portfel, czyli chronią go przed ryzykiem. Można to zrobić na przykład poprzez sprzedaż kontraktów terminowych na papiery wartościowe, które budzą obawy. Jeśli wartość wzrośnie, inwestor zarobi na samych papierach wartościowych, jeśli spadnie ich cena – na kontraktach terminowych.

Przeczytaj też: Fundusze ETF – co to jest? 8 zalet inwestowania w Exchange Traded Funds

Wonga banner - 750

Jak rozpocząć inwestowanie w akcje?

Przed rozpoczęciem inwestowania na giełdzie należy zdać sobie sprawę z tego, że kursy akcji podlegają bardzo dużym wahaniom. Inwestowanie na giełdzie nie jest pewnym sposobem na zarabianie pieniędzy i jest obarczone bardzo dużym ryzykiem. Mając tą świadomość możemy spróbować swoich sił w handlu akcjami.

Pierwszym krokiem powinno być zdobycie odpowiedniej wiedzy, która pozwoli nam na dokonywanie świadomych decyzji na parkiecie. Zakup i sprzedaż akcji jest ostatnim ogniwem w procesie podejmowania decyzji. Przed rozpoczęciem handlu musimy mieć pełną świadomość tego:

 • jak działa giełda,
 • jakimi instrumentami można na niej handlować i
 • jakie są zasady takiego handlu.

Na szczęście nie będziemy mieli problemu ze znalezieniem wiarygodnego źródła wiedzy o handlu akcjami. Szereg akcji edukacyjnych prowadzi sama Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Ciekawe materiały pomocnicze zamieszczają również niektóre domy maklerskie. Ważne, żeby czerpać wiedzę z wiarygodnych źródeł i nie dawać się zwodzić naciągaczom oferującym podzielenie się genialnymi systemami zarabiania na akcjach.

Przeczytaj też: Waluta cyfrowa – co to jest technologia blockchain? Przyszłość bankowości

Od teorii do praktyki inwestowania w akcje – rachunek demo na rozgrzewkę?

Po zasięgnięciu wiedzy teoretycznej pora na trochę praktyki. Jednak nie jest to ten moment, w którym możemy wkraczać na rynek jako pełnoprawny inwestor. Dobrym sposobem jest zorientowanie się w praktyce bez konieczności ponoszenia ryzyka, w jaki sposób działa rynek. Jest na to dobry sposób, którym jest rachunek maklerski demo. Jest to instrument, który udostępniany jest między innymi przez niektóre domy maklerskie. Dzięki niemu możemy podejmować prawdziwe decyzje inwestycyjne odnoszące się do realnych sytuacji bez ryzykowania własnymi środkami.

Mając praktykę zdobytą podczas korzystania z rachunku maklerskiego demo możemy zacząć wybierać prawdziwy i w pełni funkcjonalny rachunek maklerski. Jak taki rachunek wybrać i czym się kierować? Dla początkującego inwestora najważniejsze będą koszty. Należy sprawdzić tabelę opłat i prowizji i sprawdzić w niej na przykład jaka jest prowizja za wykonanie danej transakcji.

Podsumowując, nie ma złotego środka, który pozwala na zarabianie na giełdzie dużych pieniędzy bez ponoszenia dużego ryzyka. Warto jednak zaznajomić się ze specyfiką tego rynku. Dzięki dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej będziemy mogli spróbować swoich sił w przyszłości.

UWAGA!

Informacje zawarte w powyższym artykule nie stanowią analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Nie stanowią również rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Ani też nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

4.1/5 - (11 votes)