Ci, którzy są zainteresowani wzięciem kredytu, ale także i ci, którzy kredyt posiadają (choćby mieszkaniowy), z pewnym niepokojem przyglądają się działaniom Narodowego Banku Polskiego. Największe zainteresowanie przejawiane było w kierunku niepokojących wiadomości o planowanym wzroście stopy referencyjnej i lombardowej. 6. października RPP podjęła decyzję o ich podniesieniu. Co to dokładnie oznacza dla obecnych i przyszłych kredytobiorców? Przeczytaj dalszą część naszego artykułu, by się dowiedzieć.

Podwyżka stóp procentowych – decyzja RPP z 6. października 2021

6. października 2021 Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję, zgodnie z którą prawie wszystkie stopy procentowe zostaną podwyższone. Decyzja ta spowodowała umocnienie złotego na rynku walutowym oraz zysk akcji bankowych i jest wynikiem dbania o wartość pieniądza przez NBP.

Październikowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i jego wyniki mogły nieprzyjemnie zaskoczyć niejedną osobę, która do końca miała nadzieję, że efekt dyskusji członków tego ważnego organu NBP będzie zupełnie inny. Podczas okresu pandemii obniżono stopy procentowe – głównie w celu odciążenia kieszeni obywateli.

Narodowy Bank Polski - logoObniżka stóp procentowych miała miejsce dwukrotnie – za pierwszym razem, w kwietniu 2020 roku stopę referencyjną obniżono z 1,5% w skali roku aż o 3 razy – do 0,5%. Następnie, w maju ponownie obniżono jej stawkę w zasadzie prawie do zera, bo do 0,1%. Przełożyło się to na pomniejszone raty kredytów o zmiennym oprocentowaniu nawet od kilkuset złotych w górę, przynajmniej na czas pandemii. Miało to pomóc w spłacaniu zobowiązań podczas niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej.

Zwykle podwyższanie lub obniżanie stóp procentowych ma swoje odzwierciedlenie ekonomiczne i wpływ na inflację. Z reguły, obniżanie stóp procentowych powoduje wzrost inflacji, a ich podwyższenie – ma na celu jej wyhamowanie. Biorąc pod uwagę jak ostatnio wskaźniki inflacji szaleją w Polsce, decyzja z posiedzenia RPP z pewnością ekonomistów nie dziwi.

Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego w PLN – autorstwa UOKiK

Które stopy procentowe zostają podwyższone i o ile?

Ostatecznie, decyzją Rady Polityki Pieniężnej po październikowym posiedzeniu pod przewodnictwem prezesa Adama Glapińskiego, stopy procentowe będą kształtować się jak poniżej:

  • stopa referencyjna – z 0,1 % wzrost do 0,5%,
  • stopa lombardowa – z 0,5 % wzrost do 1,0%,
  • stopa depozytowa – pozostaje bez zmian,
  • stopa redyskontowa weksli – z 0,11% do 0,5%,
  • stopa dyskontowa weksli – z 0,12% do 0,52%.

Jak to jednak będzie się przekładało na zobowiązania kredytowe zaciągnięte przez Polaków?

ViaSMS - 750x200 banner - pierwsza pożyczka gratis

Przeczytaj też: Większa pożyczka – jak zwiększyć szanse na otrzymanie wyższej kwoty?

Wpływ podwyżki stóp procentowych na raty kredytów

Otóż, dla osób, które zaciągnęły kredyty przed pandemią – sytuacja nie powinna ulec zbytniej zmianie poza tym, że powoli, w miarę podnoszenia w czasie stóp procentowych, ich zobowiązania będą się powiększać. Dla tych, którzy zaciągnęli zobowiązania po obniżeniu stóp procentowych w zeszłym roku – podwyżka może spotkać się z lekkim szokiem i stopniowym wzrostem rat kredytowych o nawet kilkaset złotych, w zależności od wielkości kredytu, ilości rat i długości spłat.

Jak wspomnieliśmy powyżej, dla wszystkich kredytobiorców podwyżka stóp procentowych spowoduje wzrost rat kredytowych. Statystyczny Polak posiada kredyt na 330 tysięcy złotych do spłaty w okresie 25 lat. Ostatnia decyzja RPP sprawi, że raty kredytowe dla takiego statystycznego Polaka wzrosną o około 60-70 złotych miesięcznie – przy czym w większych miastach kredytobiorcy odczują tą różnicę dwukrotnie.

Przeczytaj też: Raty kapitałowe i odsetkowe – różnice pomiędzy ratą stałą kredytu a malejącą

Jak stopy procentowe wpływają na raty kredytów?

Na oprocentowanie kredytu składa się marża banku – ustalana na cały okres spłaty kredytu – oraz stawka WIBOR – zmienna, uzależniona od poziomu stopy referencyjnej i często do niej zbliżona w Polsce dla kredytów w złotówkach bądź LIBOR – dla kredytu w innych walutach.

Kogo najbardziej dotknie wzrost stóp procentowych?

Wzrost stóp procentowych dotknie zdecydowaną większość polskich kredytobiorców. Powodem jest to, że zwykle kredyty brane były jako opcja o zmiennym oprocentowaniu. W takim przypadku, kredyty są najmocniej uzależnione od zmiennej stawki WIBOR – w zależności od stawki, konsumenci kredytów mogą dodatkowo zyskać albo stracić.

Przeczytaj też: Czy raty kredytów hipotecznych mogą wzrosnąć jesienią lub zimą 2021/2022?

Prognozy dla stóp procentowych na najbliższe miesiące

Początkowo, ekonomiści zakładali podniesienie stóp procentowych dopiero w drugiej połowie 2022 roku, jednak okazuje się, że stopy procentowe zostały podniesione już teraz. To jednak nie koniec, ponieważ wątpliwym jest, żeby inflacja wyhamowała szybko, dlatego też przewiduje się kolejne podwyżki nawet do wysokości 2% stopy, co okazuje się być wynikiem o 0,5% wyższym od obowiązującej wysokości stopy przed pandemią.

4.3/5 - (7 votes)