Specyficzna forma pozyskiwania pracowników, jaką jest leasing pracowniczy powstała w związku z potrzebą nadążenia za zmieniającymi się wymaganiami rynku pracy. Inaczej zwany outsourcing pracowników pozwala w dość szybki i prosty sposób pozyskać specjalistów do konkretnych zadań, bez konieczności ich zatrudniania na stałe. Jednocześnie potencjał pracowników wykorzystywany jest w możliwie najbardziej efektywny sposób. Dzięki tej formie zatrudnienia pracownik może wykonywać pracę u różnych podmiotów, unikając przy tym przerwania ciągłości pracy.

Leasing pracowniczy – co to jest outsourcing pracowników?

Leasing pracowniczy opiera się na idei współpracy pomiędzy firmami, w trakcie której jedna z nich wypożycza pracownika od firmy macierzystej. Proces ten przebiega w ramach indywidualnej współpracy pomiędzy dwiema firmami. Pracownik zostaje oddelegowany do wykonania konkretnych zadań w określonych z góry ramach czasowych.

pracowniczka podpisująca umowę leasingu pracowniczego i nowy pracodawcaWarunkiem koniecznym do uruchomienia procedury leasingu jest zgoda samego pracownika. Leasing pracowniczy nie będzie więc możliwy do zrealizowania bez akceptacji pracownika. Oddelegowanie wykonania zadań osobom, które zatrudnia firma zewnętrzna to rozwiązanie, które przynosi korzyści wszystkim stronom całego procesu.

Dzięki temu firma, która zatrudnia i wypożycza pracownika, nie musi redukować etatów. Sam pracownik zyskuje możliwość zachowania ciągłości pracy i wykonywania zadań dla nowego podmiotu, a leasingobiorca w szybki i prosty sposób zyskuje specjalistę do wykonania bieżących zadań. Nie ma również konieczności przeprowadzania rekrutacji, która w zależności od specyfiki zawodu może obejmować nawet kilka etapów.

Jakie przepisy kodeksu pracy odnoszą się do leasingu pracowniczego?

Podstawą outsourcingu pracowniczego jest zawarcie porozumienia pomiędzy dwoma podmiotami, czyli dotychczasowym pracodawcą i firmą wypożyczającą pracownika. Zawarcie takiego porozumienia możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika, która wymagana jest zgodnie z przepisami art. 174 Kodeksu pracy. Zgodnie z brzemieniem wspomnianego wcześniej artykułu, na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy pracownikowi udziela się urlopu bezpłatnego, a sam stosunek pracy u pracodawcy pierwotnego ulega zawieszeniu.

Warto jednak podkreślić, że urlop ten wlicza się do okresu pracy, zachowana jest w związku z tym ciągłość stosunku pracy. W zawieranym pomiędzy przedsiębiorcami porozumieniu musi bezwzględnie znaleźć się informacja o wynagrodzeniu, jakie obowiązywać będzie u wynajmującego. Co więcej, porozumienie musi zawierać również rozwiązanie kwestii długości trwania urlopu oraz rodzaju pracy, jaką pracownik będzie wykonywał u leasingobiorcy.

Wonga banner - 750

Przeczytaj też: Nadgodziny a kodeks pracy – limity w skali dnia, tygodnia. Jak rozliczyć soboty, niedzielę, pracę w nocy?

Jak przebiega proces „wypożyczania” pracownika?

Jak wspomniano wcześniej, podstawą uruchomienia procesu leasingu pracowniczego jest zawarcie porozumienia pomiędzy leasingodawcą, którym jest pracodawca pierwotny, a leasingobiorcą. Wszystko to odbywa się za potwierdzoną na piśmie zgodą pracownika. Kolejnym koniecznym w całej procedurze krokiem jest zawarcie porozumienia będącego odrębnym dokumentem, które reguluje stosunki pomiędzy pierwotnym pracodawcą a wypożyczanym pracownikiem w trakcie trwania leasingu.

Przeczytaj teżZwolnienie dyscyplinarne – co to jest i kiedy przysługuje pracodawcy? Powody i konsekwencje

W porozumieniu takim zawiera się informacje tożsame do tych, które znajdziemy w porozumieniu pomiędzy pracodawcami. Odnoszą się więc do:

  • długości trwania urlopu,
  • nowego stanowiska pracy i
  • zakresu zadań oraz wynagrodzenia.

Samą podstawę do podjęcia pracy u nowego pracodawcy stanowi umowa pomiędzy pracownikiem a leasingobiorcą. W większości przypadków będzie to umowa na czas określony. Okres trwania stosunku pracy będzie odpowiadał długości trwania urlopu bezpłatnego udzielonego przez pierwotnego pracodawcę.

Przeczytaj też: Odprawa przy zwolnieniu z pracy 2022 – kiedy się należy? Zwolnienie grupowe a indywidualne – lata pracy

Kiedy warto skorzystać z leasingu siły roboczej?

Pozyskiwanie pracowników w ramach leasingu pracowniczego jest rozwiązaniem szczególnie przydatnym w branżach, w których występuje sezonowość działalności. W tym wypadku skorzystanie z tej formy zatrudnienia nowych rąk do pracy pozwoli uniknąć redukcji etatów lub wysyłania pracowników na bezpłatne urlopy w okresie przestoju.

Leasing pracowniczy sprawdzi się również wówczas, gdy w szybkim tempie wzrasta popyt na daną usługę lub produkt. Jest to także odpowiedź na potrzeby branż zmagających się z problemem niedostatecznej liczby specjalistów na rynku. Leasing pracowniczy pozwala też na wypożyczanie osób o wąskiej specjalizacji, które muszą szybko wskoczyć do większego projektu.

Twisto banner 750x200px z brunetką- 45 dni na spłatę

Ze względu na uproszczenie procedury i brak konieczności przeprowadzania dodatkowych rekrutacji, z tej formy pozyskiwania pracowników często korzystają firmy, które chcą zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze potrzebne na przeprowadzenie selekcji kandydatów na dane stanowisko.

Leasing pracowniczy sprawdzi się też w firmach, które chcą szukać oszczędności w dziale HR. To rozwiązanie również dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na zatrudnienie kogoś na stałe ze względu np. na przejściowe trudności z domknięciem budżetu.

Przeczytaj teżNajpopularniejsze portale z ogłoszeniami o pracę i grupy na Facebooku

Jakie korzyści przynosi wynajem pracownika?

Dzięki korzystaniu z opcji leasingu pracowniczego możliwe jest optymalne wykorzystanie ludzkich zasobów. Pracodawcy mogą zaoszczędzić sporą ilość zasobów nie tylko na procesie rekrutacji, ale także na okresie przestoju w działalności.

Leasingobiorca, który działa w branży opierającej się na sezonowości, nie musi utrzymywać pracowników w czasie przestoju lub decydować się na redukowanie etatów. Opcja ta w tego typu działalności jest bardzo korzystna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Korzyści z leasingu pracowniczego mogą czerpać również firmy, które nie chcą skupiać swoich działań i przeznaczać środków na działalność kadr zarządzających zasobami ludzkimi. Dzięki temu oszczędności z tego obszaru można przeznaczyć np. na kampanie marketingowe lub pozyskiwanie nowych klientów. Ideą, jaka przyświeca powstaniu tego modelu pozyskiwania zasobów ludzkich, jest też perspektywa szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku. Klasyczna rekrutacja pracowników wymaga poświęcenia czasu. W przypadku leasingu pracowniczego procedura pozyskiwania nowych ludzi do zespołu staje się bardziej uproszczona.

Przeczytaj też: Pożyczka bez udokumentowanych dochodów – dla bezrobotnych bez zarobków i zaświadczeń od pracodawcy

Czy leasing pracowniczy wiąże się z ryzykiem?

Jak każda metoda pozyskiwania pracowników, również leasing pracowniczy wiąże się z pewnym ryzykiem. Pierwszym problemem jest rotacja pracowników, co wiąże się każdorazowo z koniecznością wprowadzenia nowej osoby w obejmujący ją zakres obowiązków. Wymaga to zaangażowania pracownika, który w tym czasie mógłby zając się innymi zadaniami.

Poza tym osoba, która ma pracować jedynie przez ściśle określony czas, może mieć problem z motywacją. Szczególnie w momencie, gdy umowa ma niedługo wygasnąć, pracownik może wykazywać mniejsze zaangażowanie.

Jeszcze jednym minusem leasingu pracowniczego jest fakt, że nowo wprowadzone do firmy osoby dostają dostęp do ważnych informacji związanych między innymi z procesami technologicznymi, handlowymi czy organizacyjnymi. W związku z tym, przed rozpoczęciem wdrażania pracownika podpisywane są umowy zawierające klauzule poufności, które zabraniają przekazywania, wykorzystywania, sprzedawania i ujawniania wszelkich informacji pozyskanych w okresie pracy w danej firmie.

Przeczytaj też: Dlaczego nie warto pracować na czarno? Konsekwencje dla pracownika

4.5/5 - (4 votes)