Według analiz Głównego Urzędu Statystycznego ponad 86% polskich gospodarstw ma dostęp do Internetu. Jak pokazują statystyki, to powszechnie dostępne medium jest już niemal w każdym polskim domu. Możliwość odliczenia kosztów związanych z zakupem dostępu do sieci została wprowadzona na początku 2005 roku i miała być niejako zachętą do korzystania z możliwości podłączenia do Internetu. Obecnie również istnieje możliwość odliczenia wydatków związanych z korzystaniem z sieci. Prawo do ulgi na Internet jest jednak ograniczone i można z niego skorzystać wyłącznie dwa razy w dwóch następujących po sobie zeznaniach podatkowych. Ile zwrotu się należy i akie jeszcze warunki trzeba spełnić? Jak „odliczyć Internet” przy rozliczeniu z małżonkiem lub gdy na rachunku jest również kablówka?

Ulga na Internet 2022 przy PIT – komu przysługuje i ile wynosi?

Odliczenie kosztów związanych z użytkowaniem Internetu przysługuje osobom, które opłacają dostęp do niego. Mogą więc z niej skorzystać podatnicy, u których na umowie widnieje zakup usług internetowych oraz to samo dotyczy rachunków za Internet. Co ważne ulgę na Internet mogą odliczyć podatnicy, którzy rozliczają się, korzystając z formularzy PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28.

PIT36 - formularze PIT-D, PIT/O, PIT/M - ulgi podatkoweWysokość ulgi objęta jest limitem i wynosi 760 zł za każdy rok. Daje to maksymalnie 1520 zł za okres 2 lat.

Ile razy można skorzystać?

Z odliczenia skorzystać można w okresie dwóch następujących po sobie lat. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z ulgi np. w rozliczeniu za rok 2021 r., a następnie dopiero za 2022 r. Nie może być roku przerwy. Musi zostać zachowana ciągłość, a sama ulga wykorzystana w dwóch kolejnych zeznaniach podatkowych, rok po roku. Prawo do skorzystania z ulgi na internet mają wyłącznie osoby, które nie korzystały z niej w latach poprzednich.

Ulga internetowa – rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Podatnicy, którzy rozliczają się wspólnie z małżonkiem, mogą skorzystać z ulgi na Internet. Kwota przysługująca każdemu z małżonków wynosi 760 zł. Oznacza to, że kwota ta przysługuje każdemu z nich odrębnie i łącznie od dochodu może zostać odliczone 1520 zł.

Co ważne, nie ma możliwości odliczyć kwoty 1520 zł od dochodów wyłącznie jednego z małżonków. Jeżeli jeden z małżonków skorzystał już z ulgi w swoim zeznaniu, drugi z nich w dalszym ciągu może skorzystać ze swojej części odliczenia.

Na rachunkach za Internet powinny widnieć dane obu małżonków. Jeżeli na dokumencie widnieją dane tylko jednego z nich, nie jest to bezwzględną przeszkodą do odliczenia kosztów przez drugiego małżonka, jeśli posiadają oni wspólność majątkową. Jeżeli zaś małżonkowie korzystają z rozdzielności majątkowej, każda ze stron ma prawo uwzględnić w odliczeniu wyłącznie kwotę faktycznie poniesionych kosztów. Wówczas warto, by na rachunku widniały dane podatnika, który te wydatki ponosi.

Przeczytaj też: Ulga na dziecko 2022 – ile wynosi? Limit dochodów, do jakiego wieku? Zmiany

Jakie wydatki podlegają odliczeniu w ramach ulgi za Internet?

Ulga na internet dotyczy wydatków związanych z korzystaniem z sieci, niezależnie od formy, w jakiej korzystamy z tego medium. Może to dotyczyć zarówno:

 • łącza stałego, z którego korzystamy z domu, jak i
 • bezprzewodowego (np. w telefonie komórkowym).

Odliczenie ulgi dotyczy również osób posiadających przenośny modem podłączany do laptopa. Z drugiej strony, do kosztów, które ponosi podatnik w związku z korzystaniem z Internetu, nie zalicza się w ramach ulgi podatkowej wydatków na sprzęt. Nie wliczymy w to również kosztów:

 • innych komponentów sieci,
 • usługi instalacji,
 • rozbudowy oraz modernizacji.

W ramach ulgi na internet nie są również uwzględniane koszty wynikające z utrzymania sieci i jej aktywacji.

Banner Twisto - bonus 50 złotych na start

Przeczytaj też: Rozłożenie na raty należności podatkowej – wzór wniosku i odwołania się od decyzji

Potrzebne dokumenty – w jaki sposób potwierdzić wydatki za dostęp do sieci?

Podatnicy, którzy w swoim zeznaniu podatkowym chcą skorzystać z ulgi za Internet, powinni posiadać dokumenty takie jak faktury czy rachunki, które potwierdzą poniesione koszty. Dokumenty takie muszą zawierać:

 • dane osoby, która ponosi wydatek,
 • dane sprzedającego usługę,
 • wysokość kwoty do zapłaty oraz
 • nazwa usługi.

Jeżeli więc dany dokument nie zawiera informacji o uiszczeniu zapłaty, należy oddzielnie wykazać, iż płatność została wniesiona – może to być np.:

 • potwierdzenie przelewu internetowego,
 • przekaz pocztowy lub
 • inny dowód wpłaty.

Przeczytaj też: Ulga odsetkowa 2022 – czym jest? Dla kogo, jak obliczyć? Dokumenty, PIT-2K

Ulga internetowa dla podatników prowadzących własną działalność gospodarczą

Osoby, które prowadzą własną działalność i chcą skorzystać z ulgi internetowej, muszą spełnić kilka warunków:

 • wydatki związane z korzystaniem z Internetu nie mogą być wcześniej rozliczone w kosztach działalności,
 • podatnik prowadzący działalność dokonuje rozliczenia na zasadach ogólnych według skali bądź ryczałtu ewidencjonowanego,
 • w latach poprzednich nie korzystano z odliczenia ulgi na Internet.

Z ulgi na Internet nie mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie:

 • podatku liniowego albo
 • w ramach karty podatkowej.

Jeżeli oprócz działalności głównej opodatkowanej w wyżej wymieniony sposób osiągają również inne dochody, które opodatkowane są na zasadach ogólnych np. według skali, to dochód z tej dodatkowej działalności może być pomniejszony o wysokość ulgi na Internet.

Przeczytaj też: Formy opodatkowania działalności gospodarczej 2022 – zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa

Wonga banner - 750

Przeczytaj też: Ulga rehabilitacyjna 2022 w PIT – ile wynosi i na jakie wydatki? Wymagane dokumenty

W jaki sposób obliczyć wysokość ulgi na Internet i jakie są limity?

Ulga internetowa ma charakter limitowany. W danym roku podatkowym można odliczyć od dochodu kwotę nieprzekraczającą 760 zł. W przypadku poniesienia mniejszych kosztów odliczana jest kwota faktycznie przeznaczona na wydatki związane z korzystaniem z Internetu. W przypadku małżonków każdy osobno ma prawo do odliczenia kosztów, w tym wypadku również obowiązuje limit 760 zł na osobę.

Należy pamiętać o tym, że limit niewykorzystany w danym roku podatkowym nie przechodzi na następny rok. Jeżeli więc przykładowo podatnik w rozliczeniu nie mógł odliczyć ulgi ze względu na brak dochodu, nie może nieodliczonego wydatku przenieść na następny rok podatkowy.

Przeczytaj też: Ulga dla klasy średniej – czym jest, dla kogo i kiedy zrezygnować? Wniosek

Korzystanie z pakietów usług a prawo do odliczenia Internetu – jak to liczyć?

formularze deklaracji pit - napis banknoty pióro odliczeniaProblem ustalenia możliwości skorzystania z ulgi na Internet pojawia się w momencie korzystania z pakietów usług, które oferują dodatkowo np. telewizję i telefon. Jeżeli posiadamy dokument z wyszczególnioną kwotą odnoszącą się do Internetu, nie będziemy mieli problemu z odliczeniem ulgi. Jeżeli jednak w umowie, którą podpisaliśmy z dostawcą, nie mamy rozdzielonych kwot za poszczególne usługi, nie będziemy mogli skorzystać z ulgi na internet.

Odliczeniu podlega kwota brutto, czyli uwzględniająca podatek VAT. Warto dopilnować, by dane, które widnieją na umowie i fakturach zgadzały się z danymi osoby, która chce skorzystać z ulgi.

Uwaga! Niedopuszczalne jest dokonywanie odliczenia wydatków z faktury, na której widnieją dane osoby trzeciej.

Przeczytaj teżRanking abonamentów komórkowych 2022 – abonament bez telefonu

Odliczanie ulgi na Internet a najem

Osoby, które czerpią zyski z najmu, mają w określonych okolicznościach prawo do odliczenia ulgi internetowej. Warunkiem koniecznym do możliwości skorzystania z ulgi jest to, że z Internetu korzystają w celach własnych. Jeżeli natomiast z dostępu do sieci korzystają najemcy, osoba wynajmująca nie ma wówczas prawa do odliczenia ulgi internetowej od własnych dochodów. Zgodnie bowiem z literą prawa odliczyć koszty związane z użytkowaniem Internetu mogą osoby, które w tym wypadku z niego korzystają, czyli najemcy, a nie sam podatnik, który wynajmuje lokal.

4/5 - (5 votes)