Długami, powiedział ktoś dawno, Polska stoi – dokładnie w ten sposób można by sparafrazować słowa poety Wacława Potockiego. Teza ta nie jest nie do obrony, zwłaszcza, jeżeli spojrzymy ile osób nie spłaca chwilówek i nie wie, co zrobić, by poradzić sobie z problemem. W poniższym artykule odpowiadamy na pytanie, co grozi za nieoddanie pożyczki pozabankowej. Przedstawiamy też kilka sposobów na to, jak ograniczyć ryzyko wpadnięcia w długi i ewentualnie jak skutecznie się oddłużyć.

Brak spłaty chwilówki w terminie – przyczyny

Dziewczyna przed laptopem z problem ze spłatą

Chwilówki to nic innego, jak pożyczki pozabankowe, udzielane na krótki okres od 30 do 90 dni przez podmioty, które widnieją w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Bardzo krótki okres trwania umowy sprzyja trudnościom w terminowej spłacie chwilówki. Zwłaszcza, że gros pożyczek jest udzielanych na okres właśnie 1 miesiąca.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło w maju 2020 według danych GUS: 5119,94 zł brutto (spadek o ponad 300 zł w stosunku do lutego 2020), czyli 3697,63 zł na rękę. Większość Polaków i klientów instytucji pożyczkowych jednak tyle nie zarabia. A przecież firmy pożyczkowe udzielają kwot nawet do 7500 złotych na okres tylko 30 dni (jak chociażby Vivus – przeczytaj o tej firmie).

Gdy komuś przysłowiowo powinie się noga, może mieć problem ze spłatą swojego zobowiązania. Utrata pracy, podupadnięcie na zdrowiu lub inne nagłe wydatki, jak lekarstwa lub naprawa samochodu czy wreszcie złe zarządzanie finansami mogą być przyczyną problemów finansowych. Wiele osób chce mieć po prostu święty spokój i nachodzi je wtedy pokusa, by jeden dług zastąpić następnym. Takie zachowanie generuje jednak coraz większe koszty i prowadzi do spirali zadłużenia.

Konsekwencje braku zwrotu pożyczki w terminie

Kto nie odda instytucji pożyczkowej pieniędzy w terminie, musi liczyć się z tym, że z pewnością skontaktuje się z nim dział windykacji firmy pożyczkowej. Niestety ok. 11% pożyczek pozabankowych jest niespłacanych w ogóle. Odsetek ten byłby o wiele wyższy, gdyby działania przypominające i ponaglające pożyczkodawców.

Drugą konsekwencją będzie nałożenie opłat karnych w postaci najwyższych dozwolonych prawem odsetek. W sytuacji obecnej wysokości stopy referencyjnej na poziomie należy się spodziewać:

  • odsetek kapitałowych o wartości 7,2% na dzień. Są one naliczane według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej NBP i 3,5 pkt. procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych. Odsetki za zwłokę są liczone od kwoty pożyczki,
  • odsetek za opóźnienie o wartości 11,2% na dzień. Są one naliczane według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej NBP i 5,5 pkt. procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki za zwłokę są liczone od kwoty pożyczki.

Ponadto, jeżeli korzystaliśmy z tzw. pierwszej pożyczki za darmo, będziemy zobowiązani oddać ją wraz z odsetkami za ten pierwotnie bezpłatny okres + z kosztami pozaodsetkowymi.

Jeżeli przypomnienia nie odniosą skutku, informacja o braku solidności zostanie odnotowana i przekazana do bazy Biura Informacji Kredytowej i do biur informacji gospodarczej, takich jak KRD, ERIF, czy Infomonitor. O ile w tej drugiej grupie można sprawie usunąć negatywną informację tuż po zwrocie długu, o tyle w BIK-u informacje są archiwizowane do 5 lat wstecz. Przez bycie niesolidnym pożyczkobiorcą budujemy negatywny, a właściwie burzymy swój tzw. scoring kredytowy.

Jak spłacić zaległą chwilówkę? Co robić, a czego się wystrzegać?

W tej części artykułu opisujemy czynności, których nie należy robić, chcąc pozbyć się chwilówek. Poniżej znajdą Państwo szereg porad, które pozwolą wrócić Państwa finansom na właściwą, prostą drogę. Żadna sytuacja nie jest bez wyjścia. Nie unikajmy problemu, a nawet przeciwnie – postanówmy się z nim zmierzyć. Dzięki temu nasz portfel nie ucierpi jeszcze bardziej.

Spłacanie długów pożyczkami 👎🏻

To pierwsza i najważniejsza czynność, której osoba z trudnościami finansowymi powinna się wystrzegać. Dlatego należy ją uwypuklić i postawić na pierwszym miejscu. Pożyczanie po raz kolejny, nawet jeżeli jest to nazywane refinansowaniem długu – nie jest rozwiązaniem. Działa tylko jak odraczanie wyroku, ponieważ koszty rosną. Wszelkie pożyczki bez sprawdzania baz i z komornikiem powinny być ostateczną ostatecznością. Ale i tak stanowczo je odradzamy.

Przedłużenie pożyczki – prolongata 👍🏻

Przedłużenie pożyczki, czyli odroczenie spłaty zdecydowanie różni się od refinansowania. To drugie polega na udzieleniu nowego zobowiązania poprzez tzw. podmiot powiązany z pożyczkodawcą. Dzięki temu instytucje pożyczkowe mogą ominąć prawo, które zabrania pobieranie wysokich opłat od jednej chwilówki. Maksymalne koszty pozaodsetkowe można wtedy naliczyć 2- czy 3-krotnie. Sama prolongata raz zaciągniętego zobowiązania to stosunkowo niewielki koszt. W przypadku obu możliwości, naturalnie lepiej wybrać firmę, która oferuje możliwość przedłużenia okresu na spłatę. Warto tym się zainteresować już przed zaciągnięciem zobowiązania.

Uwaga! W sytuacji braku pewności, że gdy minie “kupiony przez nas czas”, będziemy mieli gotówkę pozwalającą na uregulowanie długu, od razu starajmy się wprowadzić radykalne kroki oddłużające. Piszemy w nich w dalszym akapicie.

Oddłużanie i plan naprawczy 👍🏻

W sytuacji bez wyjścia, gdy dosłownie grozi nam pętla długu, nie możemy pozwolić się jej zacieśniać. Ważne, by zadziałać dokładnie na odwrót i skierować wysiłek ku radykalnemu oddłużaniu się. Należy wytężyć siły, by zdobyć potrzebne pieniądze na spłatę kolejnej raty lub całego zobowiązania. Założenie jest proste: maksymalnie obniżyć oprocentowanie lub kwotę rosnącego na wysoki procent długu.

centrum oddłużenioweByć może trzeba będzie posunąć się do następujących kroków:

  • sprzedaż kosztowności (nie mylić z zastawem),
  • zwrócenie się o pożyczkę do rodziny (nawet kosztem konieczności tłumaczenia się przed żyrantem),
  • skorzystanie z profesjonalnej firmy, pomagającej napisać plan naprawczy i potrafiącej negocjować z instytucjami pożyczkowymi.

Ostatnia z opcji pomoże obniżyć koszty pożyczki. Instytucjom pożyczkowym bardziej zależy na zwrocie pożyczonej kwoty i części długu niż utrata środków operacyjnych na długi czas. Dlatego często zgadzają się na obniżenie zobowiązania. Inaczej, w razie niewypłacalności dłużnika, czeka je skierowanie sprawy do sądu i często żmudna egzekucja. W przypadku ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej dłużnika, mogą i tak nie odzyskać wszystkich prognozowanych środków.

Konsolidacja chwilówek 👍🏻

W sytuacji, gdy mamy więcej niż jedno zobowiązanie, dobrym rozwiązaniem może się okazać ich konsolidacja. Oznacza to, że minimum 2 kredyty, pożyczki, chwilówki, wykorzystanie limity na karcie kredytowej, zamieniają się w 1 kredyt. Dzięki temu sumaryczna rata jest niższa niż w przypadku posiadania aktywnych osobnych produktów. Tak jak widać w nagłówku – możliwa jest także konsolidacja chwilówek. Odbywa się ona wtedy w banku. Oferty tego typu produktów znajdą Państwo w naszym zestawieniu: Kredyt konsolidacyjny online🥇 ranking ofert do 300 tys. zł.

Rozłożenie zadłużenia na raty – samodzielne napisanie wniosku 👍🏻

Jak wspomnieliśmy, pożyczkodawcom zależy na odzyskaniu pieniędzy. Często zdarza się, że samodzielnie napisany wniosek o rozłożenie zobowiązania na raty odnosi zamierzony skutek. Dzięki temu, chwilówka może być spłacona, jednak na bardziej dogodnych dla klienta warunkach. Dzięki tendencji instytucji pożyczkowych do przystawania na prośby klientów, możliwe jest działanie profesjonalnych podmiotów, które pośredniczą w tych działaniach i też dzięki temu przecież zarabiają.

Czy instytucja pożyczkowa może zająć wynagrodzenie?

Często zadawane pytanie dotyczy potencjalnego częściowego zajęcia pensji przez pożyczkodawcę. Odpowiadamy: nie może on czegoś takiego uczynić. Blokada naszych zarobków i ich odprowadzanie odbywa się tylko na podstawie wyroku sądowego. Gdy uchylają się Państwo od płacenia rat pożyczki, sprawa bardzo szybko trafi do sądu. Orzeczenie Państwa winy nie będzie dla wymiaru sprawiedliwości żadnym wyzwaniem. Następnie na wniosek wierzyciela, wybrany komornik sądowy dokona pierwszych zajęć. Poza częścią wynagrodzenia, prawdopodobnie zabierze odpowiednio cenne ruchomości, a w ostateczności także Państwa działkę, dom lub mieszkanie.

Czy jest możliwe umorzenie chwilówki?

Niestety, nikt nie umorzy długu wynikającego z niespłaconej chwilówki. Nie można jej nie spłacać. Możliwe jest jedynie przedawnienie pożyczki, jednak to kwestia wieloletniego oczekiwania. Jednak nie należy oczekiwać, że pożyczkodawca zasypie gruszki w popiele i nie zdecyduje się na to, by skierować sprawy do sądu.

Kto może pomóc w spłacie długu?

Jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika.

Art. 356 § 2 Kodeksu Cywilnego

Powyższy przepis jest obowiązującą normą prawa cywilnego w Polsce. Wynika z niego prosta zasada, zgodnie z którą długi jednej osoby mogą być spłacone przez osobę trzecią. Może się to odbyć nawet bez jej wiedzy. Ustawodawca wyszedł naprzeciw dłużnikom, którzy mają to szczęście, że posiadają swych aniołów stróżów. Oczywiście, może im pomóc rodzina, ale także i osoba z zewnątrz. Pożyczkodawca nie ma prawa odmówić. Tylko zastanówmy się, jakie są szanse na to, że spadnie nam manna z nieba?

Zresztą, spłata czyjegoś długu przez inną osobę jest darowizną, od której obowiązuje podatek (od odpowiedniej kwoty). Między najbliższymi członkami rodziny żona – mąż, ojciec – dziecko, brat – siostra może on nie występować. Możliwe jest jego uniknięcie po zgłoszeniu darowizny na formularzu SD-Z2 w urzędzie skarbowym w ciągu 6 miesięcy, po jej obowiązkowym przelaniu na konto obdarowanego.

uwolnienie z kajdan - wolny od długów

Podsumowując, najlepiej walczyć o spłatę i obniżenie długu o własnych siłach, nie liczyć też na przedawnienie chwilówki. Psychologowie sygnalizują, że to nie sam brak pieniędzy jest problemem. Upadek bierze się z różnych przyczyn i objawia się lękiem, samotnością i narastającą beznadzieją. Kluczem do stanięcia na własne nogi, odzyskania równowagi i pewności jest poradzenie sobie z problemem choć w części samodzielnie i wynikająca stąd terapeutyczna siła.