Lew Pożyczka to serwis oferujący szybką gotówkę na różne potrzeby przy minimum formalności na uczciwych warunkach. Do tej pory pożyczkodawca wszystkie chwilówki oferował odpłatnie. Obecnie za pośrednictwem serwisu pierwszą pożyczkę można pożyczyć za darmo. Maksymalna wysokość pożyczki bez prowizji to 3000 złotych na 30 dni.

UWAGA! LewPożyczka wprowadził pożyczkę za darmo do 3000 złotych

Zmiany w Lew Pożyczka

Ostatnio wprowadzoną zmianą u pożyczkodawcy jest wdrożenie w serwisie pożyczki za darmo. Kwota, o którą można wnioskować to od 200 zł do 3000 złotych na 10, 15, 20, 25 lub 30 dni. Pożyczka za darmo oznacza, iż udzielona chwilówka nie jest związana z żadnymi dodatkowymi kosztami, czyli oddajesz tyle ile pożyczyłeś. O ile zobowiązanie pieniężne spłacisz w ustalonym u umowie terminie.

Kto może wziąć pożyczkę w Lew Pożyczka?

O kredyt może wnioskować każdy kto:

  • posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiada aktualne miejsce zatrudnienia;
  • jest w wieku od 19 do 73 lat;
  • nie jest wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników;
  • posiada indywidualne konto bankowe;

Weź pożyczkę w Lew Pożyczka!

Szczegóły oferty LewPożyczki

W przypadku obowiązywania Promocyjnych Warunków Spłaty “Pierwsza pożyczka za darmo”:

Zaciągnięta pożyczka
Termin spłaty
Kapitał pożyczki
Prowizja za udzielenie pożyczki
Stopa oprocentowania
Suma do zwrotu
 6.02.2018 r
 6.03.208 r
 1000 zł
 0.00 zł
 0.00 %
 1000 zł

W przypadku obowiązywania Standardowych Warunków Spłaty:

Zaciągnięta pożyczka
Termin spłaty
Kapitał pożyczki
Prowizja za udzielenie pożyczki
Stopa oprocentowania
Suma do zwrotu
 6.02.2018 r
 6.03.2018 r
1000 zł
 282,22 zł
1958,47 %
 1282,22 zł

Spłata pożyczki w LewPożyczka

Pożyczkę można spłacić w dowolnym czasie, nawet przed ustalonym terminem. Jednak w przypadku trudności ze spłatą pożyczkobiorca może jednorazowo przedłużyć termin spłaty pożyczki, najpóźniej w dniu spłaty wynikającym z umowy pożyczki. Przedłużenie możliwe jest na czas wcześniejszego kredytowania po uprzednio złożonym wniosku u Pożyczkodawcy i po dokonaniu opłaty za przedłużenie.

O firmie – dodatkowe informacje

Lew Pożyczka należy do firmy Aventus Group Sp. z o. o. która jest w Związku Firm Pożyczkowych. Figuruje w Rejestrze Firm Pożyczkowych oraz jest posiadaczem certyfikatu „Rzetelna Firma” i „Firma Wiarygodna Finansowo”.  Aventus Grup jest właścicielem PożyczkaPlus i SmartPożyczka. Aventus Group Sp z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B p.III, kod pocztowy 15-888; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355948, NIP 9662029390, REGON 200358089.