Kredyt studencki to preferencyjny produkt bankowy, który powstał we współpracy banków z polskim państwem. Dzięki niemu, młodzi studiujący Polacy praktycznie niezależnie od wieku mogą pożyczyć na dowolny cel nisko oprocentowaną gotówkę. Natomiast spłata rat kredytu zaczyna się dopiero 2 lata po zakończeniu studiów.

Kredyt studencki 2023 – zasady przyznawania

O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich i magisterskich oraz doktoranci. Jest on wypłacany w ratach przez 10 miesięcy od października do czerwca przez nie dłużej niż 6 lat. Czyli jest comiesięcznym wsparciem studenckiego budżetu w czasie trwania roku akademickiego. Można otrzymywać aż 1000 zł miesięcznie, a więc do 10000 złotych rocznie.

Kredyt studencki - studentka zastanawiająca się nad warunkami kredytowania

W roku 2019 doszło do zmian na lepsze w procesie udzielania kredytów studenckich. Czy przełoży się to na wzrost zainteresowania tanim finansowaniem?

Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się dopiero po 2 latach od zakończenia studiów lub ich przerwania. Odsetki są naliczane dopiero od momentu rozpoczęcia zwrotu pieniędzy. Obecnie wynoszą tylko 1,75% rocznie. Resztę kosztów finansowania ponosi budżet państwa. Nie potrzeba długich obliczeń, by dojść do wniosku, że to bardzo dobry sposób na inwestycję i zarobek.

W internecie pojawiły się nawet szczegółowe poradniki, jak zainwestować te pieniądze, by pracowały dla nas podczas studiów. Zakładając, że nie będziemy wydawać z nich nic, możemy przyjąć, że przez 5 lat zdołamy zgromadzić nawet 50000 złotych kapitału na rozkręcenie biznesu. Co prawda nie otrzymujemy gotówki w tej wysokości od razu, ale stopniowo uzbierana, może też zacząć pracować na nasz zysk na lokacie bankowej.

Kredyt studencki jest też oczywiście odpowiedzią na potrzeby związane z wydatkami, które wiążą się z edukacją. Młode osoby muszą często przeprowadzić się do większego miasta, wynająć mieszkanie lub pokój. A na wsparcie rodziców nie zawsze mogą liczyć. Pomoc państwa jest znacząca. I o ile państwo ma do młodych chyba największe zaufanie, o tyle należy pamiętać, że istnieją też pożyczki dla studentów. Mogą one być pomocne i stanowić nagły zastrzyk gotówki w sytuacjach podbramkowych.

Kwoty kredytu studenckiego

Tak jak wspomnieliśmy, kwota maksymalna, którą można uzyskać to 1000 zł miesięcznie. Limity górne i dolne czasami się zmieniają, zależy to od decyzji rządu polskiego. Obecnie można wnioskować o:

 • 600 zł w ramach tzw. raty podstawowej,
 • 800 zł lub 1000 zł w ramach tzw. raty podwyższonej,
 • 400 zł w ramach tzw. raty obniżonej.

Wonga banner - 750

Zmiany deregulacyjne w roku 2019/2020

W obecnie trwającym roku akademickim zasady przyznawania i spłacania kredytów studenckich uległy zmianom w ramach Konstytucji dla nauki wicepremiera Gowina, jednak sam program istnieje od roku 1998. Główne założenia kredytu pozostały te same. Deregulacji zostały poddane jednak kwestie:

 • wieku aplikujących studentów (limit wieku w momencie wnioskowania dla studentów studiów magisterskich wynosi 30 lat, a dla doktorantów 35 lat, do tej pory było to odpowiednio 25 i 30),
 • momentu złożenia wniosku o kredyt (od roku 2019/2020 można składać wniosek przez cały rok – do tej pory obowiązywał krótki termin tuż po rozpoczęciu roku akademickiego),
 • kwestia ewentualnego umorzenia ze względu na dobre oceny lub trudną sytuację życiową.

Przeczytaj też: Kredyt dla studenta a kredyt studencki – różnice i konsekwencje

Wymagania wobec wnioskujących

Poza kwestią wieku i faktu studiowania, należy spełnić jeszcze inne warunki. Podstawowym jest kryterium dochodowe. W obecnym roku wynosi ono maksimum 2500 zł netto na członka rodziny. Również i wysokość tej kwoty może podlegać zmianom z roku na rok.

Dodatkowa kwestia to poręczenie spłaty kredytu, które jest wymagane. Mogą być nim dochody z tytułu otrzymywanych świadczeń, pensji, nieruchomości lub działalności gospodarczej studenta lub jego rodziców. Oceny zabezpieczenia i zdolności kredytowej wnioskujących dokonuje bank dla konkretnej pożądanej przez studenta transzy kredytu wybranej we wniosku.

Istnieją jednak wyjątki, w ramach których znaczną część poręczenia przejmie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:

 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim,
 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł,
 • 90% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000 zł.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-20182019

Lista obsługujących banków

O kredyt studencki aplikuje się raz w czasie trwania lub na początku swoich studiów. Trzeba od razu przemyśleć, ile pieniędzy chcemy pożyczyć. Zmiana wysokości wypłacanej gotówki nie jest możliwa w późniejszych latach.

O pieniądze można wnioskować w instytucjach, które zawarły stosowną umowę z Bankiem Gospodarki Krajowej. Wśród nich są:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (razem ze stowarzyszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (razem ze stowarzyszonymi bankami spółdzielczymi).

Obowiązki studenta beneficjenta

umorzenie kredytu studenckiego - bankowiec i klient - długopis kartka dłonieKredyty studenckie nie są pozbawione tej mniej przyjemnej strony – czyli obowiązków, o których wypełnianiu trzeba pamiętać. Stając się beneficjentem rządowego programu, jesteśmy zobowiązani wysyłać bankowi podbitą legitymację studencką do 31. marca po zakończeniu pierwszego semestru oraz do 31. października każdego nowego roku. Doktoranci muszą wykonywać ten obowiązek raz do roku po zaliczeniu roku.

Ponadto, bank ma prawo wiedzieć o wszelkich zdarzeniach, takich jak:

 • niezaliczenie przedmiotu, semestru lub roku studiów,
 • wyjazd na program Erasmus (w przypadku nauki zagranicą potrzebne jest odpowiednie zaświadczenie o wyjeździe),
 • zdarzenia kończące edukację, skreślenie z listy studentów, czy ukończenie studiów.

Spłata kredytu studenckiego

W październiku 2019 roku rozpoczęła się spłata kredytu, który zaciągnął student I roku jednolitych studiów magisterskich w roku 2012. 24 miesiące po obronie swojej pracy w terminie (prezentujemy wariant optymistyczny :-)) jest już aktywnym uczestnikiem rynku. Karencja, czyli opóźnienie w spłacie, została zaprojektowana przez ustawodawcę jako udogodnienie dla młodych Polaków. Wynika to z wyrozumiałości wobec trudności związanych z wejściem na rynek pracy, zdobywaniem doświadczenia, brakiem odpowiednich środków do życia na początku kariery zawodowej.

Przeczytaj też: Pierwsza praca bez doświadczenia dla studentów i absolwentów – jak jej szukać i znaleźć?

Udogodnienia – umorzenie lub czasowe zawieszenie spłaty

Kredyty studenckie, będące specjalnym preferencyjnym programem zakładają też udogodnienia w przypadku płynności finansowej spłacającego. Można jednorazowo wnioskować o zmniejszenie raty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy sprzed 3 ostatnich miesięcy. Dzięki temu, jeżeli będziemy zmuszeni zmienić pracę na gorszą i mniej płatną lub będziemy bezrobotni, wyjście z dołka będzie łatwiejsze.

Możliwe jest też zawieszenie spłaty na okres maksimum 12 miesięcy. Obie sytuacje są nie do pomyślenia (sic!) w sytuacji normalnej spłaty kredytu gotówkowego, a tym bardziej kredytu hipotecznego. W przypadku, gdy zalegamy z ratami już na minimum 200 zł przez ostatnie 60 dni, może to zostać odnotowane w BIK-u, przez co nasz scoring kredytowy drastycznie się pogorszy. Nie wspominając o karach umownych, które są stosowane w przypadku pożyczek pod kupno nieruchomości.

Umorzenie zadłużenia w kilku przypadkach

Jeżeli myśleli Państwo, że na czasowym zawieszeniu spłaty zobowiązań zaciągniętych na studiach skończą się plusy kredytu studenckiego, to byli Państwo w błędzie. Praktycznie bezprocentowa pożyczka udzielona studentowi może zamienić się w wyrafinowane stypendium i szansa na to jest większa niż na wygraną w totolotka. A to dlatego, że najlepsi studenci mogą liczyć na umorzenie części kredytu:

 • 50% – jeżeli znajdują się wśród 1% najlepszych absolwentów z danego rocznika,
 • 35% – jeżeli analogicznie są wśród 1,01 do 5% najlepszych obronionych,
 • 20% – odpowiednio można ich zaliczyć do 5,01% do 10% elitarnej śmietanki.

O całkowite umorzenie zobowiązań mogą wnioskować osoby w naprawdę tragicznej sytuacji życiowej, których doświadczył los lub np.ulegli wypadkowi.

4.1/5 - (10 votes)