Kredyt pomostowy ma na celu wsparcie podmiotów ubiegających się o dotacje zanim otrzymają wypłatę środków. Dotacje mogą być wypłacane po wykonaniu projektu, co dla niektórych przedsiębiorców mogłoby stanowić zagrożenie dla utrzymania płynności firmy. Kredyt pomostowy pozwala więc uzyskać środki niezbędne do realizacji inwestycji bez konieczności narażania przedsiębiorstwa na problemy finansowe. Kto może ubiegać się o kredyt pomostowy i jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać?

Kredyt pomostowy – czym jest?

Oferta banków w postaci kredytów pomostowych powinna zainteresować wszystkich, którzy zainteresowani są pozyskaniem środków z dotacji. Dotacje unijne to możliwość finansowania dużych inwestycji pozwalających na rozwój przedsiębiorstwa i wprowadzanie innowacji. Takie działania pochłaniają jednak bardzo duże zasoby finansowe, a na wypłatę środków z dotacji często trzeba czekać aż do zrealizowania inwestycji.

narada mała firma - startupWiele podmiotów bez takiej formy wsparcia finansowego nie byłoby w stanie realizować tak kosztownych projektów, a okres między jego wykonaniem a wypłatą dotacji jest zagrożeniem dla płynności finansowej firmy. Z pomocą inwestorom przychodzą kredyty pomostowe, które pozwalają uzyskać potrzebny kapitał zanim nasze konto zostanie zasilone dofinansowaniem.

Warunkiem ubiegania się o tego typu wsparcie z banku komercyjnego jest uprzednie złożenie wniosku o dofinansowanie. Dzięki temu inwestor może uzyskać środki na ukończenie czy rozpoczęcie projektu, zanim dotacja zostanie wypłacona.

Kto może skorzystać z kredytu pomostowego?

Szansę na uzyskanie kredytu pomostowego mają tylko osoby, które złożyły wniosek o dotację. Jest to warunek konieczny. Ta forma wsparcia finansowego oferowana jest nie tylko firmom i przedsiębiorcom, ale także rolnikom, jednostkom samorządów terytorialnych oraz instytucjom publicznym.

Na pozytywną decyzję w sprawie uzyskania kredytu pomostowego nie mogą liczyć podmioty, które nie przedstawią kompleksowego biznesplanu i nie posiadają odpowiedniej zdolności kredytowej.

Jakie warunki trzeba spełnić wnioskując o kredyt pomostowy?

Jak wspomnieliśmy, warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu pomostowego jest złożenie wniosku o dotację. Bez tego nie można uruchomić procedury rozpatrywania wniosku. Aby dokonać wszystkich niezbędnych formalności, należy przedłożyć w banku komplet dokumentów. Najważniejszym z nich jest solidnie wykonany biznesplan, który rzetelnie opisuje:

  • rodzaj inwestycji,
  • sposób jej wykonania oraz
  • przewidywane efekty po jej realizacji.

Do biznesplanu należy dołączyć szacunki odnoszące się do bilansu potencjalnych zysków i strat wiążących się z inwestycją. Co więcej, potencjalny kredytobiorca powinien udokumentować nienaganną relację na linii klient-bank oraz pełną dokumentację z procesu ubiegania się o dotację.

Wysokość kredytu pomostowego a dotacje

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności przewidują wysokość dofinansowania na poziomie 85% kosztów inwestycyjnych. Oznacza to, że inwestor musi posiadać własne środki, które pokryją pozostałe 15% kosztów. Kwoty dofinansowań mieszczą się w przedziale od 20 tys. zł do maksymalnie 1 000 000 zł.

Banki komercyjne, w ofercie których znajdziemy wsparcie w postaci kredytu pomostowego, umożliwiają ubieganie się o sfinansowanie 100% kosztów inwestycji i wkładu własnego lub do 100% inwestycji z dotacji unijnej. Kredyt pomostowy może być wypłacany bezgotówkowo w ramach kolejnych etapów realizacji projektu.

Wonga banner - 750

Przeczytaj też: Wady i zalety franczyzy dla franczyzobiorcy – jakie są jego obowiazki?

Jakie są koszty kredytu pomostowego?

Klienci spełniający wszystkie warunku uzyskania kredytu pomostowego mogą liczyć na dobre warunki kredytowania. Ta forma zobowiązania jest bezpieczna dla banków, dlatego oferują one zazwyczaj bardzo korzystne dla kredytobiorcy warunki.

Część kapitałowa kredytu spłacana jest z uzyskanych środków pochodzących z dotacji. Klient zaciągający tego typu kredyt musi liczyć się jedynie z kosztem odsetek naliczanych od kwoty kredytu. Bardzo rzadko przy kredycie pomostowym banki komercyjne wymagają dodatkowo prowizji. Różne instytucje finansowe mogą mieć zróżnicowane oferty i wysokości oprocentowania, dlatego warto zorientować się, jak przedstawiają się warunki kredytowania w poszczególnych bankach.

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy inwestor nie otrzyma środków z dotacji w pierwotnie wyznaczonym terminie, spłata kredytu może zostać odroczona przez bank do momentu ich wypłacenia.

Przeczytaj teżRaty kapitałowe i odsetkowe – różnice pomiędzy ratą stałą kredytu a malejącą

Zalety kredytu pomostowego

Kredyt pomostowy często może być dla inwestora jedyną szansą na sfinansowanie inwestycji. Dotowane z unijnych środków projekty opiewają zazwyczaj na duże kwoty i mogą znacznie przekraczać możliwości przedsiębiorców. Kredyt pomostowy daje więc możliwość uzyskania środków na realizację i rozpoczęcie inwestycji jeszcze zanim na konto trafi kapitał z dotacji.

Kredyt pomostowy oferuje bardzo korzystne warunki kredytobiorcy i pozwala na uzyskanie finansów w wysokości 100% kosztów inwestycji. W większości przypadków brak jest prowizji banku przy udzielaniu kredytu, a część kapitałowa spłacana jest z uzyskanej dotacji.

4.2/5 - (5 votes)