Jednym z produktów finansowych oferowanych przez banki jest kredyt lombardowy. Pomimo podobieństwa w nazwie, nie należy go jednak mylić z pożyczką lombardową. Oba zobowiązania finansowe pomimo stosunkowo podobnego mechanizmu działania, różnią się między sobą i są udzielane przez różne podmioty. Kredyt lombardowy jest zobowiązaniem, przy udzielaniu którego wymaga się zastawu w postaci ruchomości np. metali szlachetnych, czy papierów wartościowych. Czym jest ta forma kredytu i na jakich warunkach się go udziela?

Kredyt lombardowy w Polsce – czym się charakteryzuje? Definicja

Kredyt lombardowy jest oparty o zasady inne niż w przypadku standardowych produktów finansowych jak np. kredyt hipoteczny. Ten ostatni jest udzielany po przeanalizowaniu sytuacji potencjalnego kredytodawcy, a wysokość finansowania zależy przede wszystkim od zdolności kredytowej.

wycena kosztowności na wadze w lombardziePrzy udzielaniu kredytu lombardowego klient musi zabezpieczyć spłatę długu poprzez zastaw ruchomości. Mogą to być:

  • papiery wartościowe,
  • biżuteria i metale szlachetne,
  • dzieła sztuki czy też
  • inne przedmioty o wysokiej wartości, które bank jest gotów przyjąć pod zastaw.

W przypadku tego typu kredytu, o wysokości sumy, którą możemy uzyskać, decyduje wartość przedmiotu będącego zabezpieczeniem. Co ważne, nigdy nie otrzymamy równowartości zastawianego przedmiotu, a wysokość kredytu osiąga zazwyczaj kilkadziesiąt procent jego wartości. W przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się ze spłaty, bank ma prawo przejąć na własność ruchomość, która stanowiła zabezpieczenie zobowiązania.

Zasady udzielania kredytów lombardowych – bank centralny i banki komercyjne

Zobowiązanie z zabezpieczeniem w postaci kredytu lombardowego jest krótkoterminowym wsparciem finansowym, które udzielane jest przez banki komercyjne oraz bank centralny. Banki komercyjne mogą udzielać go firmom, jak i osobom fizycznym. Narodowy Bank Polski z kolei udziela kredytów lombardowych bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. Okres spłaty takiego kredytu jest krótki i wynosi zazwyczaj maksymalnie kilka miesięcy.

Suma, jaką otrzymamy pod zastaw ruchomości to procent jej wartości. Z reguły osiąga poziom połowy wartości zabezpieczonego przedmiotu czy papierów wartościowych. Jeżeli chodzi o wypłatę kredytu, może to być kwota jednorazowa lub system transz. W większości przypadków zastawiana ruchomość pozostaje w depozycie banku, a w razie braku spłaty długu, depozyt przechodzi na jego własność. Warto zdawać sobie również sprawę z tego, że zaciągnięcie zobowiązania w postaci kredytu lombardowego wiąże się zwykle z wysokim oprocentowaniem.

Przeczytaj też: Kredyty dla firm – na start, nowych – ranking – pożyczki na działalność gospodarczą

Jak otrzymać kredyt lombardowy?

Warunkiem niezbędnym przy udzielaniu kredytów lombardowych jest ustanowienie zabezpieczenia na danej ruchomości. Podstawą wyceny konkretnej ruchomości, jest ocena rzeczoznawcy. Od tego zależy, na jak wysoką kwotę kredytu możemy liczyć. Przyjmuje się, że możemy uzyskać maksymalnie 80 procent wartości ruchomości. Próg ten nie może zostać przekroczony.

W praktyce kredytobiorca może liczyć najczęściej na kwotę kredytu oscylującą w granicach 50-70 procent wartości zabezpieczenia. Kwestie weryfikacji wartości zastawu traktowane są bardzo restrykcyjnie. W związku z tym trzeba mieć świadomość, że formalności potrwają do momentu wystawienia opinii rzeczoznawcy.

Przeczytaj też: Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem – bez weryfikacji baz BIK, KRD

Czym jest kredyt lombardowy NBP?

Pozostając w temacie kredytów lombardowych, nie sposób nie wspomnieć o zobowiązaniach udzielanych bankom komercyjnym przez bank centralny. Działają one w oparciu o podobne zasady i stanowią sposób na uzyskanie dodatkowych środków na działalność. Wartość kredytu nie może przekroczyć 80 procent wartości papierów wartościowych, które stanowią zastaw.

Oprocentowanie takiego zobowiązania zależne jest od poziomu stopy lombardowej, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej. W czerwcu 2022 wynosi ona 5,75%.

Przeczytaj też: Stopy procentowe 2022 – referencyjna, lombardowa, depozytowa – działania NBP i RPP

Stopa lombardowa – jak wpływa na kredyty?

Stopa lombardowa to jedna z podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Jej poziom wyznaczany jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Jest ona istotna pod względem wpływu na koszt pożyczek, które bank centralny udziela komercyjnym bankom. Do roku 2016 podstawowa stopa lombardowa traktowana była jako wyznacznik maksymalnej wartości oprocentowania produktów finansowych w postaci pożyczek i kredytów. Poziom ten nie mógł przekraczać czterokrotności tego wskaźnika. Obecnie maksymalne odsetki, które instytucje finansowe mogą nakładać na swoje produkty, wyliczane są na postawie stopy referencyjnej, która wynosi w czerwcu 2022 – 5,25 procent.

Wonga banner - 750

Przeczytaj też: Pożyczki bez BIK i KRD, ERIF – chwilówka bez weryfikacji baz przez Internet 2022

Kredyt lombardowy a pożyczka lombardowa – różnice

Pożyczka lombardowa i kredyt lombardowy to nie to samo. Pierwsze z pojęć odnosi się do rozwiązania, które jest dostępne dla klientów lombardów, gdzie pod zastaw można złożyć niemal wszystko, poczynając od telefonu i biżuterii, a na meblach i sprzęcie AGD kończąc. Zastawiając wybrane ruchomości, możemy liczyć na kwotę w maksymalnej wysokości wynoszącej połowę wartości zabezpieczenia.

Zazwyczaj, oprócz oprocentowania, pożyczkobiorcy muszą liczyć się również z innymi opłatami np. prowizjami. O ile uzyskanie kredytu lombardowego wiąże się z procedurą, która musi uwzględnić między innymi wycenę rzeczoznawcy, o tyle w przypadku pożyczki lombardowej formalności są minimalne. Pożyczkę możemy uzyskać w kilka minut. Oba rozwiązania różnią się również podejściem do kwestii samego przedmiotu zabezpieczenia.

W lombardzie możemy zastawić, jak już wspomniano, niemal wszystko, co ma jakąkolwiek wartość. Bank z kolei ma zdecydowanie bardziej restrykcyjne wymagania, a jako zabezpieczenie przyjmuje najczęściej papiery wartościowe, złoto, biżuterię, czy antyki.

Przeczytaj też: Lombard – czym są i jak działa zastaw przedmiotów? Czy warto kupować w lombardzie?

Wady kredytów lombardowych

Kredyty lombardowe najchętniej udzielane są przedsiębiorcom. Mogą one stanowić źródło finansowania dla inwestycji, gdy istnieje perspektywa szybkiego zarobku, a przy tym nie chcemy sprzedawać papierów wartościowych. Minusem w tym wypadku jest stosunkowo krótki okres spłaty, który najczęściej wynosi do kilku miesięcy. Dodatkowo, trzeba liczyć się z wysokim oprocentowaniem takiego kredytu i poniesieniem dodatkowych kosztów w postaci wyceny ruchomości.

Co więcej, nie otrzymamy równowartości danej rzezy lub aktywa, a jedynie określony procent jej wartości. Zaciągniecie takiego zobowiązania wiąże się również z ryzykiem utraty praw własności do zastawu, w przypadku niewywiązania się z obowiązku spłaty. W przypadku kredytów udzielanych przez bank centralny jest to sposób na rozwiązanie problemów z niedoborem kapitału dla bieżącej działalności banku komercyjnego.

4/5 - (7 votes)