Kredyt kupiecki to forma kredytu handlowego, udzielanego przez sprzedawcę drugiemu przedsiębiorcy, będącemu nabywcą towaru. Może dotyczyć co do zasady transakcji pomiędzy dowolnymi kontrahentami. Kredyty kupieckie dają możliwość zakupu niezbędnych produktów poprzez odroczeniu płatności za nie na późniejszy termin, ustalany z dostawcą. Czy rozwiązanie to jest bardziej korzystne od faktoringu lub kredytu obrotowego? Jak obliczyć jego koszt?

Kredyt kupiecki – co to jest i jak działa?

Kredyt kupiecki - umowa - uściśnięte dłonie biznesmena i bizneswomanKredyt kupiecki (zwany także handlowym lub towarowym) jest stosowany powszechnie i polega na udzielaniu kredytu przez jednego przedsiębiorcę drugiemu, w zasadzie bez udziału instytucji finansowych, czy to banków, czy firm pożyczkowych lub firm faktoringowych online. Inna nazwa to kredyt towarowy lub kredyt handlowy.

Wyróżniamy dwa rodzaje kredytu kupieckiego w obrocie gospodarczym:

 • kredyt dostawcy,
 • kredyt odbiorcy w formie zaliczki.

Zgodnie z nazwą kredyt dostawcy jest udzielany odbiorcy przez dostawcę towarów lub usług. Termin płatności zostaje odroczony poprzez wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności, czy poprzez umowę pisemną lub ustną.

Kredyt odbiorcy to zaliczka na towar jeszcze nie dostarczony lub usługę, która nie została jeszcze wykonana. Ma głównie zastosowanie w przypadku towarów kosztownych, których dostawca nie jest w stanie nabyć bez środków z zaliczki.

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Kredyt kupiecki to opcja przeznaczona przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie tych, które dopiero zaczynają działalność na rynku. Stanowi ich podstawowe źródło finansowania.

Rozpoczęcie działalności jest ogromnym wyzwaniem, którym jest pozyskanie towaru niezbędnego do rozpoczęcia generowania zysków. Rozwiązaniem niezbędnym jest możliwość odroczenia płatności i jednoczesnego korzystania z zamówionych towarów.

Kredyty kupieckie w Polsce są bardzo istotnym źródłem finansowania przedsiębiorców, ich udział w rynku przekracza 40 %.

Konkurencyjność ofert kredytów kupieckich polega na wydłużaniu okresu kredytowania w stosunku do warunków proponowanych przez innych dostawców.

Przeczytaj też: Faktoring dla transportu – ranking 2021 – finansowanie faktur w branży TSL

Korzyści wynikające ze stosowania kredytu towarowego

Kredyt towarowy jako wyrażenie zgody przez sprzedającego towar na późniejsze otrzymanie zapłaty niesie ze sobą szereg korzyści. Takie odroczenie terminu zapłaty w stosunku do dnia sprzedaży jest samoregulującym się źródłem finansowania dla przedsiębiorcy. Sytuacja nie wymaga specjalnej formy prawnej. Fakt dostarczenia towaru może zostać potwierdzony umową, w której ustala się warunki i termin płatności. Przykład umowy sklepu z artykułami dla wędkarzy – .

Z kolei dla dostawcy towarów sprzedaż na kredyt jest jednym z narzędzi zwiększenia sprzedaży i tym samym zysku.

Kredyt kupiecki jest użyteczny szczególnie dla przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości otrzymania kredytu bankowego, lecz istnieją na rynku dostatecznie długo. Przedsiębiorcy uzyskują w ten sposób środki na finansowanie bieżącej działalności.

Inne korzyści płynące z tytułu kredytu kupieckiego dla odbiorcy to:

 • powszechna dostępność,
 • zwiększona gwarancja płynności finansową firmy,
 • jest najtańszym kredytem, często nieodpłatnym,
 • nie wymaga szczegółowych zabezpieczeń.

Z kolei kredyt kupiecki pomaga dostawcy w:

 • pozyskiwaniu nowych klientów,
 • wzmacnia pozycję firmy na rynku,
 • umożliwia zwiększenie sprzedaży.

Przeczytaj też: Kasy fiskalne online 2021 – od kiedy, dla kogo, ceny i ulga na zakup

Przeciętny koszt kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki często jest bezpłatny i nie nalicza się tu żadnych odsetek. Udzielany jest nie żeby zarobić, ale po to aby ułatwić sytuację odbiorcy lub dostawcy. Odbiorca dzięki kredytowi kupieckiemu może handlować otrzymanymi towarami, generować zysk i następnie spłacić ten kredyt.

Koszt kredytu kupieckiego - Krótkotermionwe źródła finansowania - prezentacja

Koszt kredytu kupieckiego – Krótkoterminowe źródła finansowania – prezentacja. Źródło: michalskig.eu.wroc.pl

Kredyt towarowy – kto może go otrzymać?

Udzielając kredytu kupieckiego (handlowego) przedsiębiorcy stosują zwykle jedną z trzech strategii finansowania:

 • konserwatywną, najbardziej asekuracyjną – kredyt udzielany jest tylko stałym klientom oraz mającym poręczenie lub gwarancję bankową,
 • umiarkowaną, bardziej liberalną – nie wymaga od przedsiębiorcy żadnych gwarancji, czy przedpłat. W razie trudności rozważa się opcję przesunięcia spłat,
 • dynamiczną, stosowaną dla mało wiarygodnych klientów z dużym ryzykiem niewypłacalności.

W przypadku kredytu kupieckiego istotnym czynnikiem jest zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami. Odbiorca, który rozpoczyna działalność, w większości przypadków nie może liczyć na taki kredyt. Jego udzielenie jest związane ze sporym ryzykiem, że płatność będzie spóźniona lub w ogóle nie nastąpi.

Kredyt kupiecki nie wymaga stosowania sztywnych formalności prawnych. Wszystko ustalają między sobą dostawca i odbiorca.

Kwoty, koszty i okres kredytowania kredytu kupieckiego zależą od branży, potrzeb obu stron i poziomu wzajemnego zaufania. Zwykle na uregulowanie płatności daje się 30 dni.

Przeczytaj też: Zawieszenie działalności gospodarczej online 2021 – wniosek, obowiązki i przepisy

Limity kredytów kupieckich

Limit kredytowy to maksymalna kwota kredytu kupieckiego przyznana przez przedsiębiorcę jednemu odbiorcy, niezależnie od liczby wystawionych faktur i dostaw. W celu ustalenia limitu, eksporter może skorzystać z usług ubezpieczyciela, który ustali bezpieczny limit kredytu kupieckiego dla danego odbiorcy,

Przedsiębiorcy - negocjacje umowy kredytu kupieckiego - wzajemne zaufanieWarunki udzielenia kredytu towarowego mogą być ustalane indywidualnie lub systemowo, zależnie od liczby partnerów biznesowych i sposobu działania przedsiębiorstwa.

Zwykle limit kredytu kupieckiego jest ustalany indywidualnie, biorąc pod uwagę ryzyko kredytowe związane z danym klientem oraz jego potrzeby wynikające z rozmiarów współpracy handlowej. W miarę rozwoju współpracy limit kredytowy dla danego klienta jest stopniowo podnoszony.

Najprościej limit kredytowy ustalić na podstawie wartości i liczby wysyłek towaru w danym okresie czasu. Cel ogólnie jest taki aby ten limit kredytowy zabezpieczał pełen cykl dostaw dla danego odbiorcy.

Klienci ubiegający się o kredyty kupieckie są sprawdzani w Biurze Informacji Gospodarczej Krajowego Rejestru Długów. Wszelkie negatywne informacje na temat zachowań płatniczych sprawdzanego klienta utrudniają staranie się o kredyt kupiecki.

Przeczytaj też: Wymiana walut online – ranking kantorów internetowych 2021 – opinie

Alternatywy dla kredytu kupieckiego

Alternatywą dla kredytu kupieckiego może być np. faktoring odwrotny, może on być bezpiecznym uzupełnieniem kredytu kupieckiego.

Połączenie kredytu kupieckiego i faktoringu pozwala połączyć potrzeby i oczekiwania zarówno odbiorców towarów jaki ich dostawców. Odroczenie terminu płatności umożliwia klientom pozyskanie potrzebnych środków do spłaty, bez narażania się na utratę zaufania dostawców. Faktoring z kolei pozwala planowo zrealizować najważniejsze cele dla danej firmy tj. wynagrodzenia, bieżące inwestycje i zakup niezbędnych towarów. Ceną za taki komfort może być zapłacona prowizja, ale czasem warto to zrobić.

Kredyt kupiecki jest tańszy od np. faktoringu i od ogólnie droższych kredytów dla firm.

Wadą kredytów towarowych jest ryzyko kredytowe. Sprzedawca może ponieść stratę, jeśli kupujący nie zapłaci wystawionej za towar faktury. Najczęściej stosowane odroczenia terminu płatności to 30 dni, przy długotrwałych relacjach biznesowych, strony mogą wydłużyć termin płatności nawet do 90 dni.

Przeczytaj też: VAT marża za używany samochód z UE – przepisy dla aut sprowadzanych z zagranicy

Kredyty kupieckie – ustawa Ministerstwa Rozwoju w związku z SARS-CoV-2

Ministerstwo Rozwoju przygotowało ustawę dotyczącą kredytu kupieckiego, mającą na celu zabezpieczenie przedsiębiorców w dobie pandemii SARS-CoV-2. Chodzi tu o kredyty kupieckie dla przedsiębiorstw i ich zabezpieczenie w większym stopniu. Nowe regulacje wprowadzają instrumenty wsparcia, które pozwolą zakładom ubezpieczeń na scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa. Taka możliwość jest dostępna jednak po przekazaniu części składki ubezpieczeniowej.

Wprowadzone ustawą rozwiązania pozytywnie wpływają na możliwość zachowania płynności finansowej firm działających w Polsce.

4.1/5 - (15 votes)