Twoja firma ma swoją własną wartość. Wystarczająca czy zaskakująca, nie jest nieprzekonywalna i nic nie stoi na przeszkodzie, by chcieć podnieść jej wartość. Wręcz przeciwnie, przewidywanie może czasami przynieść znaczne korzyści. Istnieją 3 metody wyceny firm: patrymonialna, komparatywna, performatywna. Opisujemy je w poniższym artykule.

Jak ocenić wartość własnego przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa opiera się na obliczeniu jego wartości finansowej. W tym celu należy wziąć pod uwagę:

  • dotychczasowe dane księgowe oraz
  • potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca przed komputerem nad sprawozdaniami finansowymi - wycena firmyObliczenia te nie są jednak proste. Należy wziąć pod uwagę wiele elementów. Wycena Twojej firmy opiera się więc głównie na Twoich sprawozdaniach finansowych.

Wycena dla lepszego przewidywania

Oczywiście, nie jesteś koniecznie gotowy do sprzedaży, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przewidzieć. „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Potencjalny nabywca może zapukać do Twoich drzwi w każdej chwili. Należy więc przygotować się do ewentualnej sprzedaży firmy. To gwarantuje, że wykorzystasz go w pełni. Co więcej, banki są znacznie bardziej przychylne finansowaniu rentownego biznesu.

Aby wycenić swój biznes, musisz zidentyfikować wszystkie jego mocne i słabe strony. Ocena ta określa wartość Twojego biznesu. W przypadku negocjacji, wycena ta będzie stanowiła podstawę do negocjacji pomiędzy Tobą a Twoim nabywcą lub przejmującym.

Należy jednak pamiętać, że wycena służy jako podstawa odniesienia przy ustalaniu ceny. Cena ta nie jest z góry określona w wycenie. Jest to wynik Twojej oceny, oceny Twojego kupca, ale przede wszystkim Twoich umiejętności negocjacyjnych. Możliwe jest sprzedanie firmy za więcej niż wynosi cena wyceny, tak samo jak możliwe jest zmuszenie jej do sprzedaży za mniej. Aby uniknąć tej drugiej opcji, zapamiętaj jedno słowo: przewidywanie!

Jak przeprowadzić wycenę swojej firmy?

Jako menedżer, musisz być w stanie zidentyfikować zarówno pozytywne, jak i negatywne elementy swojej działalności. Przed położeniem jakichkolwiek fundamentów, na których będzie opierać się faza negocjacji, należy zidentyfikować mocne strony swojej firmy. Obejmuje to pozytywne elementy Twojej działalności oraz ewentualne plany na przyszłość.

Jeśli chodzi o punkty ujemne, również należy je dokładnie przeanalizować. Musisz być w pełni świadomy słabych stron swojej firmy, o wiele bardziej niż Twój potencjalny następca. Poświęć czas na przestudiowanie tego, punkt po punkcie, i rozważ zmiany tam, gdzie to konieczne. Zidentyfikowanie tych słabości może czasem pomóc je skorygować.

Ile czasu trwa proces wyceny?

Wszystko to zajmuje średnio od jednego do dwóch lat, dlatego ważne jest, aby zacząć wcześnie. Jeśli niektórych rzeczy nie da się poprawić, mimo że są konieczne, może to spowodować, że firma nie będzie się nadawała do przeniesienia. Ponownie przeanalizuj swoją decyzję o sprzedaży, jeśli tak się stało. Może to być spowodowane tym, że nie przewidziałeś tego wystarczająco wcześnie.

Przeczytaj też: Ulga dla klasy średniej – czym jest, dla kogo i kiedy zrezygnować? Wniosekwonga.pl 300x250 - banner rrso jak w banku - 6,26%

Czynniki specyficzne dla oceny wartości przedsiębiorstwa

Elementy wpływające na wartość przedsiębiorstwa mogą być wewnętrzne lub zewnętrzne. Kapitał ludzki, często określany jako siła napędowa firmy, odgrywa ważną rolę w ocenie wartości Twojej firmy. Klimat społeczny w firmie jest czynnikiem determinującym transakcje. Umiejętności, szkolenia, poczucie przynależności i motywacja są istotnymi czynnikami w promowaniu produktywności. Posiadanie dobrego zespołu zarządzającego upewnia inwestorów co do trwałości firmy.

Nie należy również lekceważyć jakości klientów, a wręcz przeciwnie. Ważny jest wybór klientów. Określa on ilość sprzedanych produktów lub usług.

Struktura finansowa musi być zrównoważona, aby była rentowna. Jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie jest niezależność finansowa. Planuj długoterminowo i wdrażaj procesy ciągłego doskonalenia. Opracowanie planu strategicznego pomaga utrzymać wysoki poziom produktywności. Poprawa marż prowadzi do zwiększenia przepływów pieniężnych, co ma pozytywny wpływ na działalność firmy.

Istnieje również pewna zdolność do przewidywania popytu. W przypadku dużego popytu, ale także dużych wymagań ze strony klientów, umiejętność przewidywania potrzeb jest dużym atutem. Hasła przewodnie można streścić jako zróżnicowanie i przewaga konkurencyjna. Wyróżnij się z tłumu! Aby to zrobić, utrzymuj bliskie relacje z celem.

Przeczytaj też: Działalność nierejestrowa 2022 – dla kogo? Zasady i limity przychodu

3 metody wyceny wartości przedsiębiorstwa

Stosowane są 3 główne metody wyceny wartości firmy. Poniżej opisujemy szczegółowo każdą z nich.

Metoda patrymonialna

Tak zwane metody „patrymonialne” koncentrują się na wycenie aktywów przedsiębiorstwa, od których odejmuje się wartość jego długów, aby uzyskać aktywa netto (znane również jako sytuacja netto). Jednakże metoda ta musi być kwalifikowana, ponieważ nie zawsze prowadzi do uzyskania rzetelnej wartości ekonomicznej.

Mówiąc konkretnie, jeśli wartość ekonomiczna Twojej firmy jest stratna, możliwe jest, że jej pozycja netto wykazuje optymistyczny trend. Z drugiej strony, jeśli wartość ekonomiczna pokazuje zyski o wysokiej rentowności, ta sama ocena może być pesymistyczna. Dotyczy to również obiecujących projektów w trakcie realizacji.

Metody te są przydatne w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa lub do oceny wartości odtworzeniowej. Jeśli chcesz zakończyć działalność i sprzedać swoje składniki aktywów w sprzedaży detalicznej, ułatwia to obliczenie ceny kosztów. Metody te są dobrym punktem odniesienia w ustalaniu cen, ale są statyczne i nie zawierają koncepcji rentowności.

Przeczytaj też: Kredyty dla nowych  firm na start ranking – pożyczki na działalność gospodarczą

ViaSMS - 750x200 banner - pierwsza pożyczka gratis

Metoda komparatywna

Metody „komparatywne”, jak sama nazwa wskazuje, mają na celu dokonanie porównania. Porównują Twoją firmę z firmami konkurencyjnymi. Firmy wybrane do porównania mają podobny profil do Państwa firmy. Ich wartość transakcyjna jest znana.

Metody te są specjalnie dostosowane do przelewów biznesowych z oficjalnym ratingiem. Skale gromadzą dane statystyczne w związku z podejściem rynkowym do wartości przedsiębiorstwa dla niektórych branż lub przedsiębiorstw.

Te metody porównawcze nie różnią się tak bardzo od wyników innych metod, w zależności od zastosowania związanego z rynkiem transakcyjnym. Proste w użyciu, metody te nie są zbyt dokładne i zazwyczaj wymagają dalszej analizy.

Przeczytaj też: Zwiększanie dochodów firmy – jak uatrakcyjnić swój biznes? 9 praktycznych porad

Metoda performatywna

Metody „performatywne” polegają na oszacowaniu przyszłej zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków, a następnie odjęciu jego wartości przy uwzględnieniu ryzyka, że zyski te nie zostaną zrealizowane. Metody te mogą być stosowane przez sprzedawcę w oparciu o historię, którą posiada i możliwość przewidywania przyszłości.

Mogą one być również wykorzystane przez kupującego w oparciu o oczekiwaną przyszłą rentowność przedsiębiorstwa. Korelacja tych dwóch elementów pozwala więc na wycenę przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego prognozowanej rentowności.

Przeczytaj też: Rozłożenie na raty należności podatkowej – wniosek – jak uzasadnić i się odwołać?

Ten rodzaj metody jest rozsądny z ekonomicznego punktu widzenia, ale nie ułatwia dyskusji między kupującym a sprzedającym z powodu wielu możliwości wyboru lub stawki, która jest postrzegana jako arbitralna. Dokładniej mówiąc, można zacząć od zwiększenia przepływu gotówki. W tym celu należy zmniejszyć zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do poziomu zasobów stałych minus zużycie stałe.

Kolejną wskazówką jest niewypłacanie dywidendy w ciągu ostatnich kilku lat. W miarę możliwości należy ograniczyć nowe inwestycje. Twój bilans powinien być sporządzony z myślą o zbyciu, a nie tylko dla celów podatkowych. Wyceniaj zapasy mniej konserwatywnie i stopniowo przywracaj rezerwy księgowe. Innym rozwiązaniem jest ułatwienie finansowania wykupu poprzez wcześniejsze wyprowadzenie nieruchomości z firmy.

Przeczytaj też: Mikrofaktoring ranking – faktoring dla firm jednoosobowych – małych i nowych

Korzystanie z usług strony trzeciej w wycenie firmy

Możesz skorzystać z usług strony trzeciej, aby ocenić swój biznes. Specjalista ten musi być neutralny w stosunku do zaangażowanych stron. Różnorodność istniejących metod prowadzi do różnych poglądów na temat przedsiębiorstwa. Dlatego bezpieczniej jest skorzystać z usług kompetentnego fachowca. Jest w tym jednak pewna doza subiektywizmu, ponieważ wartość twojej firmy jest pośrednio związana z twoją osobowością i twoim zespołem.

4.4/5 - (8 votes)