Inwestorzy szukają zarówno ciekawych i różnorodnych form lokowania kapitału. Jednym ze sposobów inwestowania są fundusze ETF, które znacznie różnią się od klasycznego inwestowania w akcje czy zakupu jednostek uczestnictwa w klasycznych FIZ lub FIO. Dlaczego warto zwrócić uwagę na fundusze typu ETF?

Inwestowanie w Fundusze typu ETF – czym jest?

Fundusze ETF (z ang. Exchange Traded Fund) to nic innego jak fundusze inwestycyjne, przy czym skład ich portfela ma jak najlepiej odwzorowywać wybrany indeks giełdowy. Przykładowo ETF na WIG20 ma mieć w składzie spółki tylko z tego indeksu. Ideą funduszy ETF jest maksymalne odwzorowanie ich ruchu względem indeksu, który de facto naśladują. Jak WIG 20 czy MWIG40 czy SWIG80 rosną, to i ten ETF ma rosnąć podobnie.

Wadą ETF-ów jest uzyskiwanie teoretycznie niższej stopy zwrotu niż w przypadku FIZ i FIO, jednak szereg ich zalet skutecznie przykrywa tę drobną niedogodność.

Wonga banner - 750

Przeczytaj też: Słownik inwestora – podstawowe pojęcia giełdowe dla początkujących. Instrumenty pochodne – czym są?

8 zalet Funduszy ETF

Po wykonaniu gruntownego researchu, nasza redakcja była w stanie ustalić listę 8 głównych zalet inwestowania w fundusze ETF:

  1. Dostępność – fundusze ETF w przeciwieństwie do FIZ czy FIO, są notowane na giełdzie, można je łatwo kupić i sprzedać (tak jak zwykłe akcje), co umożliwia każdy dom maklerski.
  2. Płynność – fundusze ETF należą do bardzo płynnych papierów wartościowych. Są one wspomagane przez animatorów rynku, którzy regularnie wystawiają zlecenia sprzedaży oraz kupna jednostek tych funduszy. Dodatkowo, certyfikaty ETF-ów biorą udział w notowaniach ciągłych, przez co ich wycena odbywa się na bieżąco w trakcie trwania sesji.
  3. Dywersyfikacja – fundusze ETF same w sobie przedstawiają zdywersyfikowaną grę na giełdowych akcjach. W skład funduszu wchodzi przecież kilkanaście czy kilkadziesiąt spółek z wybranego indeksu giełdowego, więc liczy się tutaj ogólna koniunktura, a nie sytuacja pojedynczych podmiotów. Lepsze czy gorsze wyniki wybranej spółki wcale nie muszą znacząco wpłynąć na kurs funduszu.
  4. Niskie koszty – fundusze ETF są tańsze niż FIZ czy FIO. Prowizje za zakup jednostek uczestnictwa wynoszą w okolicach 0,15 – 0,45% – w przypadku FIO oraz FIZ mowa o stawkach 0,9 – 4,0%.
  5. Ogromne możliwości – fundusze ETF (zwłaszcza zagraniczne) pozwalają na dużą różnorodność, jeżeli chodzi o kierunki inwestycyjne. Możliwe jest inwestowanie w fundusze składające się ze spółek z danego indeksu, z danej branży/sektora czy np. surowcowe.
  6. Wskaźniki finansowe - analizaPrzejrzystość – fundusze ETF są bardzo przejrzyste, a ich działanie jest zbliżone do klasycznych akcji. Łatwo dostępne są dane odnośnie wysokości obrotu, spreadów czy ofert kupna i sprzedaży.
  7. Dywidendy – fundusze ETF inwestują także w spółki dywidendowe, a uzyskane w ten sposób środki są wykorzystywane na dwa sposoby. Dywidendy mogą być wypłacane właścicielom jednostek danego funduszu ETF (mają wtedy obowiązek odprowadzenia od nich podatku od zysków kapitałowych) lub są one reinwestowane przez zarządzających funduszem i ujęte w wartości aktywów netto danego funduszu. Druga opcja pozwala na optymalizację podatkową oraz może korzystnie wpłynąć na stopę zwrotu.
  8. Oszczędność czasu – indywidualnemu inwestorowi giełdowemu ciężko jest śledzić cały rynek i wszystkie spółki. Ich poszukiwanie i dogłębna analiza to bardzo czasochłonne zadanie, ponad siły dla wielu z nich. Dlatego świetnym wyborem są fundusze ETF, które wymagają od inwestora jedynie ogólnej wiedzy odnośnie rynkowych trendów, bieżącej sytuacji całej gospodarki czy wybranych sektorów, aby móc wybrać odpowiedni fundusz. O szczegółowy skład funduszu dbają zarządzający nim ludzie, a inwestor tylko śledzi jego kurs.

Fundusze typu ETF są bardzo lubianymi i cenionymi sposobami inwestowania na giełdzie. Niestety wciąż jest bardzo mało polskich funduszy tego typu, dlatego inwestorzy częściej muszą kierować swój wzrok na zagraniczne giełdy.

Przeczytaj też: Finax – czy warto? Działanie, opłaty i opinie o inwestowaniu z robodoradcą – promocje

UWAGA!

Informacje zawarte w powyższym artykule nie stanowią analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Nie stanowią również rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Ani też nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

4.5/5 - (4 votes)