Jedną z form ochrony konsumenta, który zakupił towar niezgodny z umową, jest możliwość skorzystania z gwarancji producenta. Niejednokrotnie zdarza się, że kupiony przez klienta produkt okazuje się niezgodny z tym, co deklarował producent. W praktyce może to oznaczać, że ma cechy inne niż określone w opisie, czy w reklamie lub, że produkt jest wadliwy czy niekompletny. Prawo do wniesienia reklamacji jest zagwarantowane ustawowo. W jaki sposób działa gwarancja i kiedy można z niej skorzystać?

Gwarancja producenta – na czym polega i ile trwa?

Pod pojęciem gwarancji rozumiemy zarówno wyrażone dobrowolnie, jak i znajdujące się w dokumencie gwarancyjnym oświadczenie gwaranta lub reklamę czy opis zawierający informacje o właściwościach określonego towaru. Jeżeli po zakupie konsument zauważy, że dany produkt jest niezgodny z oświadczeniem, ma podstawy do tego, by wnieść reklamację.

Co istotne, w gwarancji producenta muszą zostać sformułowane zobowiązania gwaranta i prawa konsumenta w sytuacji, gdy towar i jego właściwości odbiegają od tego, co zostało zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym.

sklep odzieżowy w galerii - sukienkiCo za tym idzie, w sytuacji złożenia reklamacji i uznania, że towar ma właściwości inne, niż deklarował producent, obowiązkiem tego ostatniego jest:

  • wymiana lub
  • naprawa towaru albo zwrot pieniędzy.

W przypadku niezgodności towaru w zakresie jakości deklarowanej przez producenta jest on zobowiązany do:

  • wyeliminowania wad fizycznych lub prawnych, które uniemożliwiają korzystanie z produktu,
  • wydania nowej rzeczy, która wolna jest od wad.

Przeczytaj też: Dyrektywa Omnibus 2023 – unijna walka z nieuczciwymi e-sprzedawcami – nowe obowiązki

Dokument gwarancyjny a oświadczenie gwaranta

Jako udzielenie gwarancji rozumie się oświadczenie zawarte w dokumencie gwarancyjnym. Gwarancją może być jednak również opis oferty, nawet ten zawarty w reklamie danego towaru. Jeżeli zakupiony przez konsumenta produkt objęty jest gwarancją, powinien on otrzymać dokument gwarancyjny. O taki dokument, konsument może upomnieć się także wówczas, gdy nie otrzymał go przy zakupie, a producent deklaruje udzielenie gwarancji w reklamie lub np. opisie produktu, który znajduje się na opakowaniu.

Gwarant ma obowiązek wystawić stosowny dokument na nośniku trwałym, zazwyczaj w formie papierowej. Najważniejsze przy udzielaniu gwarancji jest przekazanie konsumentowi rzetelnej i jasnej informacji na temat jego praw oraz sposobu korzystania z produktu. Informacje te nie powinny pozostawiać wątpliwości i nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd.

Przeczytaj teżPrzyszłość gotówki – czy odejdzie do lamusa? Limity płatności gotówką

Najważniejsze elementy gwarancji producenta

Oprócz praw i obowiązków konsumenta i gwaranta, w gwarancji powinny znaleźć się niezbędne informacje pozwalające na identyfikację producenta. Niezbędnymi elementami gwarancji są więc:

  • dane producenta w tym jego nazwa i adres,
  • okres, na jaki udziela się gwarancji i
  • jej zasięg terytorialny.

Ponadto w gwarancji znajdziemy instrukcję na temat tego do kogo kierować roszczenia oraz stwierdzenie o braku przeszkód, by skorzystać z prawa rękojmi (gdy występuje niezgodność towaru z umową) pomimo obowiązującej gwarancji.

Wonga banner - 750

Przeczytaj też: Jaki laptop kupić – na co zwrócić uwagę w 2022? Parametry i przeznaczenie

Gwarancja producenta – na jaki okres się jej udziela?

Jeżeli w dokumencie gwarancyjnym nie została uwzględniona informacja o tym, na jaki okres udziela się gwarancji, konsument ma czas do dwóch lat na skorzystanie ze swoich praw. Okres ten liczony jest od dnia zakupu produktu. W przypadku wykrycia wady, kupujący powinien odesłać towar w miejsce wskazane w gwarancji lub miejsce wydania rzeczy.

Koszt dostawy leży po stronie konsumenta. Po uwzględnieniu gwarancji i usunięciu wady bądź wydaniu nowego towaru, okres gwarancyjny biegnie od nowa od daty wypełnienia obowiązku przez gwaranta.

Przeczytaj teżFaktoring online ranking firm faktoringowych 2022

Gwarancja producenta – terminy

Jeżeli wadliwa lub niezgodna z opisem czy oświadczeniem gwarancyjnym rzecz wróciła do gwaranta, jest on zobowiązany do:

  • naprawienia usterki,
  • zwrotu pieniędzy bądź
  • wydania nowej rzeczy w okresie wyznaczonym w dokumencie gwarancyjnym.

Jeżeli termin taki nie został określony w dokumencie, gwarant ma 14 dni na dopełnienie swoich zobowiązań. Okres liczony jest od dnia dostarczenia rzeczy do gwaranta. Gwarant dostarcza naprawioną lub nową rzecz do konsumenta na własny koszt.

4.2/5 - (14 votes)