Wraz z przyspieszonym rozwojem globalnej cyfryzacji i informatyzacji, gospodarka wirtualna w coraz większym stopniu staje się nowym motorem ożywienia gospodarczego i wzrostu gospodarczego. Obecna dynamika rozwoju tradycyjnej podaży w dobie pandemii koronawirusa uległa spowolnieniu i tu pojawiła się szansa dla rozwoju gospodarki cyfrowej reprezentowanej przez technologie nowej generacji, takie jak mobilny Internet, przetwarzanie w chmurze, analiza dużych zbiorów danych i sztuczna inteligencja.

Gospodarka internetowa motorem globalnego ożywienia gospodarczego?

W 2019 r. Skala globalnej gospodarki internetowej osiągnęła 31,8 bln USD, co stanowi 41,5% całego światowego zapotrzebowania na produkty i usługi; spośród 36 państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wiele krajów zainwestowało ponad 0,5% swojego PKB w badania i rozwój gospodarki cyfrowej.

Co ważniejsze, zastosowanie i rozwój technologii cyfrowej to dla krajów doskonała okazja do osiągnięcia skokowego rozwoju. W 2021 roku popyt wirtualny wpłynie na ożywienie światowej gospodarki w aspektach, które opisujemy poniżej.

Obniżenie kosztów transakcji zawieranych zdalnie przez Internet

wyniki gospodarcze - świece kursów - globusPo pierwsze, rozwój popytu w sieci pomoże zmniejszyć bariery transakcyjne. Rozwój gospodarki cyfrowej znacznie obniżył koszty transakcyjne tradycyjnej gospodarki i rozszerzył działalność gospodarczą na skalę globalną. Jednocześnie prowadzenie działalności internetowej, skutecznie poprawiła produktywność informacji, obniżyła ona koszty pozyskiwania informacji, uczenia się i rozpowszechniania nowych technologii, zwiększając tym samym produktywność gospodarczą świata.

Należy jednak zauważyć, że chociaż postęp w technologii informacyjno-komunikacyjnej może zmniejszyć tradycyjne koszty transakcji, przeszkody, takie jak koszt ochrony własności intelektualnej i przeciążenia sieci, kultura sieci i inne kwestie regulacyjne, stały się bardziej widoczne, a koszty transakcyjne w działalności gospodarczej nie może całkowicie zniknąć.

Przeczytaj też: Rynek motoryzacyjny w Polsce 2022 – co dalej z rynkiem aut?

Zatarcie różnic pomiędzy światem cyfrowym a globalnym łańcuchem wartości produkcji

Po drugie, gospodarka cyfrowa przekształci globalny łańcuch wartości produkcji. Rynek cyfrowy zasadniczo przekształcił światowy przemysł wytwórczy – wykraczając poza granice poszczególnych krajów, wywarł głęboki wpływ na istniejący globalny system podziału produkcji i promował wartości w oparciu o podstawowe cechy organizacji produkcji oraz specjalizacje przemysłowe.

W obliczu wpływu epidemii na gospodarkę światową, w działalności rozwijanej w sieci, znacznie wzrosła podaż, mimo dużego spadku popytu na usługi i towary na całym świecie. Stało się to nowym impulsem do wpływania na konkurencyjność struktury przemysłowej różnych krajów, wzmacniania cyfryzacji tradycyjnych gałęzi przemysłu i tworzenia nowych branż usługowych. Oczywiście, pod znakiem zapytania stoi dalszy wzrost podaży. Obecnie mamy do czynienia nawet i z zahamowaniem dostaw.

Przeczytaj też: Faktoring online – ranking firm faktoringowych 2022 – bez i z regresem

Według „Raportu z badań nad rozwojem krajowej gospodarki cyfrowej grupy G20”, obecnie gospodarki rozwinięte, takie jak Niemcy, Stany Zjednoczone i Japonia, mają stosunkowo wysoki poziom cyfryzacji. Jednak wraz z rozwojem gospodarki w Internecie, globalne łańcuchy wartości mogą ewoluować w wyniku nowych zmian technologicznych. W ramach tego procesu gospodarki wschodzące mają szansę stać się promotorami i zdobywcami wartości światowej produkcji dzięki cyfryzacji, podczas gdy gospodarki zaawansowane staną przed wyzwaniami związanymi z utrzymaniem swoich dotychczasowych pozycji liderów.

ViaSMS - 750x200 banner - pierwsza pożyczka gratis

Przeczytaj też: Wartość przedsiębiorstwa – 3 metody wyceny własnego biznesu

Internet jako platforma wszelkiej wymiany handlowej z rosnącą rolą technologii blockchain

Po trzecie, platforma cyfrowa staje się fundamentem przyszłej gospodarki biznesowej. Epidemia przyspieszyła przenoszenie działalności handlowej przedsiębiorstw z trybu offline do online, oraz ze świata fizycznego do świata cyfrowego. Relacje handlowe muszą opierać się na bardziej otwartych i przejrzystych informacjach o transakcjach.

Technologia blockchain, inteligentne kontrakty i zaszyfrowane waluty odgrywają ważną rolę w poszukiwaniu przejrzystości i bezpieczeństwa oraz stają się ważnymi kamieniami węgielnymi do budowy platform cyfrowych. Rozwój zaawansowanych technologicznie innowacji związanych z płatnościami, transakcjami i wymianą, pomoże zwiększyć wiarygodność działalności gospodarczej w świecie cyfrowym i stanowić ważną gwarancję ożywienia gospodarczego na świecie dla gospodarki sieciowej.

Przeczytaj też: Waluta cyfrowa – co to jest technologia blockchain? Przyszłość bankowości

Gospodarka wirtualna narzędziem do wprowadzania „zielonej gospodarki”

Po czwarte, gospodarka cyfrowa pomoże w zrównoważonym rozwoju. Gospodarka sieciowa będzie promować przyspieszony rozwój „zielonej gospodarki”. Na przykład technologia cyfrowa może być wykorzystywana do opracowywania ekologicznych produktów konsumenckich i tworzenia platformy ekologicznej konsumpcji. Badacze gospodarki cyfrowej mogą również wykorzystywać interdyscyplinarne ramy do badania zagadnień związanych ze zrównoważoną energią.

Powstawanie firm zajmujących się działalnością w sieci to zrównoważony system mieszkaniowy itp. Ponadto gospodarka cyfrowa promowała również transformację ekonomii współdzielenia. Dostawcy usług muszą ponownie wyobrazić sobie swoje obszary biznesowe i wprowadzić innowacje w zakresie szybkości obrotu transakcji, modeli biznesowych i płynnej cyfryzacji platformy, aby poprawić wydajność łańcucha dostaw.

Przeczytaj też: Kredyt na instalację fotowoltaiczną 2022 – pożyczka na fotowoltaikę i OZE – oferta i zalety

Od czasu rozwoju gospodarki wirtualnej, osiągnięcie wyższego stopnia inkluzywności wymaga globalnej współpracy w celu rozwiązania tych problemów, a w procesie rozwiązywania tych problemów z pewnością gospodarka światowa uzyska większe możliwości rozwoju.

4.5/5 - (8 votes)