Jeśli właśnie rozważasz otwarcie własnej działalności gospodarczej, powinieneś przede wszystkim wiedzieć, na jaki rodzaj podatku się zdecydować. Przez pierwszy okres obejmują Cię także ulgi z tytułu prowadzenia jednoosobowej firmy. Przeczytaj artykuł i sprawdź, który podatek będzie dla Ciebie najbardziej korzystny. Do wyboru, w zależności od rodzaju działalności lub wysokości osiąganych przychodów do wyboru jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt lub karta podatkowa. Poniżej opisujemy każdy z tych podatków dochodowych.

Opodatkowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych

Jeśli będziesz chciał skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych, powinieneś wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych. Przy tego rodzaju opodatkowaniu dochodem jest różnica pomiędzy przychodami, które osiągnęła firma a kosztami uzyskania przychodu. Obowiązuje Cię wówczas [i]podatek dochodowy od osób fizycznych[/i] oraz musisz również dotrzymać obowiązku:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Księgowa licząca pieniądze - banknoty - biuro rachunkowePodatek na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio 17% lub 32%. Gdy zdecydujesz się na ten podatek, w ciągu roku podatkowego powinieneś:

 1. Prowadzić w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych, takich jak na przykład zakupy i sprzedaż.
 2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT nakłada na Ciebie obowiązek ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodu. Są one określone przez artykuły 22 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Dokładną treść ustawy, która określa wszystkie warunki możesz znaleźć w dzienniku ustaw.
 3. Na początku (1 stycznia) oraz na końcu każdego roku podatkowego przedsiębiorca jednoosobowej działalności musi sporządzać spis z natury.
 4. Prowadzić ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych, wartości prawnych i wyposażenia.
 5. Jeśli zatrudniasz pracowników, a Twoja działalność gospodarcza nie ogranicza się do jednej osoby, czyli Ciebie, musisz prowadzić dla każdego z pracowników imienne karty przychodu.

Gdy rozliczasz się z fiskusem kwartalnie lub miesięcznie i w okresie tym nie uzyskałeś dochodów, nie będziesz musiał płacić podatku.

UWAGA! Przedsiębiorca sam ustala, czy będzie wpłacał zaliczki na podatek dochodowy w miesięcznych rozliczeniach czy kwartalnych.

Gdy podejrzewasz, że Twoja płynność finansowa może być bardzo różna, to znaczy, raz będziesz miał więcej dochodu, a raz mniej, korzystniejszym dla Ciebie wyborem będą rozliczenia kwartalne. Dzięki temu przerzucisz niektóre koszty inwestycyjne na inny kwartał, a jeśli dotyczy Ciebie VAT, będziesz go również mógł zaksięgować w kolejnym kwartale. Pamiętaj również, że jeśli przychody Twojej firmy będą większe niż 85 528 zł, wówczas obowiązuje Cię podatek w wysokości 32%.

Przeczytaj też: Kredyt kupiecki – czym jest i jaki jest jego koszt? Korzyści i limity

Podatek liniowy dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Podatek liniowy ma równą stawkę wynoszącą 19%. Podobnie jak w przypadku podatku dochodowego na zasadach ogólnych, jeśli Twoja firma nie uzyskała dochodów nie musisz płacić podatku. Ponadto, taka forma opodatkowania oznacza dla przedsiębiorcy, że jeśli nawet jego dochody zostaną przekroczone o kwotę 85 528 zł, wówczas jego stawka i tak nie wzrasta. Daje to podatkowi liniowemu przewagę nad podatkiem na zasadach ogólnych, w którym to stawka wzrasta w zależności od dochodu firmy.

Gdy zdecydowałeś się na podatek liniowy, nie możesz łączyć prowadzenia firmy z dochodami pochodzącymi z innych źródeł, takich jak:

 1. Dochody z umów o pracę.
 2. Dochody z rent i emerytur.
 3. Przychodów z działalności, którą dodatkowo prowadzisz, a która jest opodatkowana na zasadach ogólnych.

Gdy korzystasz z tego rodzaju opodatkowania i rozliczenie z tytułu prowadzenia działalności jest rozliczane odrębnie od innych dochodów, tracisz możliwość:

 • wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem,
 • nie rozliczysz się wspólnie z samotnie wychowywanym dzieckiem,
 • nie uzyskasz ulg podatkowych.

Przeczytaj też: Faktoring online – ranking firm faktoringowych 2022 – bez i z regresem

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Kolejną możliwością, jaką masz do wyboru jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który pozwala na prowadzenie uproszczonej księgowości, w której nie wykazuje się kosztów. Przedsiębiorca jest natomiast zobowiązany do:

 • przechowywania dowodu zakupów,
 • prowadzenia ewidencji przychodów,
 • wykazu środków trwałych.

Od przychodu można odjąć niemalże wszystkie ulgi, które przysługują w podatku PIT, takie jak na przykład składki ZUS.

Dnia 1. stycznia 2021 roku zostały wprowadzone korzystne zmiany w ryczałcie. Zwiększony został limit przychodów, do którego przedsiębiorcy mogą skorzystać z ryczałtu. Wynosi on 9 030 600 złotych, czyli 2 mln euro.

Pojawiła się też nowa stawka dla programistów i fotografów, która wynosi obecnie 15%, zaś dla pozostałych wolnych zawodów obniżono wysokość stawki z 20% do 17%. Pamiętaj, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie pozwala na obniżenie opodatkowania przy pomocy kosztów, z tytułu prowadzenia działalności.

Przeczytaj też: Nierejestrowana działalność gospodarcza 2022 – dla kogo? Limit przychodu, wystawianie faktur, prawa klienta, PIT

Wysokość tego podatku zależy wyłącznie od dochodów i nie ma możliwości, aby faktury zakupowe wrzucić w koszta prowadzenia działalności. Jak kształtują się stawki? Poniżej znajdziesz zestawienie:

 • 17% dla wolnych zawodów,
 • 15% (głównie dla usług),
 • 10% dla przychodów ze świadczenia usług kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,
 • 8,5% dla przychodów do kwoty 100 000 złotych, oraz 12,5% dla przychodów od nadwyżki ponad 100 000 (pełen spis według klasyfikacji PKWUiU na stronach rządowych informacji podatkowej).

Oprócz tego, obowiązują także stawki: 5,5%, 3% i 2%.

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie skorzystają przedsiębiorcy zajmujący się oferowaniem usług prawnych, usług rachunkowo-księgowych i podatkowych oraz pośrednicy w hurtowej sprzedaży maszyn, urządzeń przemysłowych, chemikaliów, rud oraz metalu.

Przeczytaj też: Przekazanie majątku – 3 sposoby

Karta podatkowa 2022 – dla jakich działalności?

kalkulator bilon raty kapitał odsetkiKarta podatkowa dotyczy działalności usługowej i wytwórczo-usługowej. Obejmuje działalność usługową w zakresie:

 1. Handlu detalicznego żywnością i napojami z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, wyrobami tytoniowymi i kwiatami.
 2. Handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi koncesjonowanymi oraz z wyłączeniem handlu: paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi, motocyklami.
 3. Gastronomii (nie dotyczy tych, którzy sprzedają alkohol powyżej 1,5%) i sprzedaży posiłków w mieszkaniach.
 4. Dla usług transportowych z użyciem jednego pojazdu.
 5. Dla usług rozrywkowych.
 6. Dla usług w zakresie ochrony zdrowia oraz w zakresie opieki domowej nad osobami chorymi.
 7. Dla usług weterynaryjnych świadczonych przez lekarzy weterynarii.
 8. W zakresie opieki domowej nad dziećmi oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych na godziny.

Gdy decydujesz się na kartę podatkową i jesteś w małżeństwie, Twój współmałżonek nie może prowadzić własnej działalności w tym samym zakresie. Nie możesz również wytwarzać żadnych rzeczy objętych akcyzą oraz prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przeczytaj też: Kredyt hipoteczny dla kierowcy zawodowego 2022 a dieta

VAT a rodzaj opodatkowania

Podatek od wartości dodanej (VAT) to kwestia zupełnie niezależna od formy opodatkowania dochodu. O tym czy powinniśmy być vat-owcami decydują inne przepisy. Możemy jednak rozważyć wpływ oferowania usług z VAT-em na dochody. Gdy rozliczasz się na zasadach ogólnych lub na podstawie podatku liniowego, a będziesz vat-owcem, wówczas wyższe koszty VAT spowodują to, że dochody będą niższe, a co za tym idzie, Ty zapłacisz mniejszy podatek.

W przypadku ryczałtu i karty podatkowej zapłacisz większy podatek. Możesz dotrzeć do granicy, powyżej której jesteś zwolniony z rozliczenia, ale na dobrą sprawę nikt Ci tego nie zagwarantuje i musisz z pomocą księgowego wyliczyć czy taki sposób opodatkowania może w Twoim przypadku zdać egzamin.

smartpozyczka.pl 700x200 konkurs świąteczny allegro

VAT rozliczamy kwartalnie lub miesięcznie. Wybór odpowiedniego podatku dochodowego zależy od Ciebie, ale tak, jak zapewne zauważyłeś, są nakładane na Ciebie również różne ograniczenia. Nawet jeśli z Twojej perspektywy dana forma będzie korzystna, nie oznacza to, że Twoja działalność jest uwzględniona w przepisach, które obowiązują odnośnie konkretnej formy opodatkowania.

3.9/5 - (8 votes)