Jeśli właśnie rozważasz otwarcie własnej działalności gospodarczej, powinieneś przede wszystkim wiedzieć, na jaki rodzaj podatku się zdecydować. Przez pierwszy okres obejmują Cię także ulgi z tytułu prowadzenia jednoosobowej firmy. Przeczytaj artykuł i sprawdź, który podatek będzie dla Ciebie najbardziej korzystny. Do wyboru, w zależności od rodzaju działalności lub wysokości osiąganych przychodów do wyboru jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt lub karta podatkowa. Poniżej opisujemy każdy z tych podatków dochodowych.

Opodatkowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych

Jeśli będziesz chciał skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych, powinieneś wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych. Przy tego rodzaju opodatkowaniu dochodem jest różnica pomiędzy przychodami, które osiągnęła firma a kosztami uzyskania przychodu. Obowiązuje Cię wówczas [i]podatek dochodowy od osób fizycznych[/i] oraz musisz również dotrzymać obowiązku:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Księgowa licząca pieniądze - banknoty - biuro rachunkowePodatek na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio 17% lub 32%. Gdy zdecydujesz się na ten podatek, w ciągu roku podatkowego powinieneś:

 1. Prowadzić w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych, takich jak na przykład zakupy i sprzedaż.
 2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT nakłada na Ciebie obowiązek ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodu. Są one określone przez artykuły 22 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Dokładną treść ustawy, która określa wszystkie warunki możesz znaleźć w dzienniku ustaw.
 3. Na początku (1 stycznia) oraz na końcu każdego roku podatkowego przedsiębiorca jednoosobowej działalności musi sporządzać spis z natury.
 4. Prowadzić ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych, wartości prawnych i wyposażenia.
 5. Jeśli zatrudniasz pracowników, a Twoja działalność gospodarcza nie ogranicza się do jednej osoby, czyli Ciebie, musisz prowadzić dla każdego z pracowników imienne karty przychodu.

Gdy rozliczasz się z fiskusem kwartalnie lub miesięcznie i w okresie tym nie uzyskałeś dochodów, nie będziesz musiał płacić podatku.

UWAGA! Przedsiębiorca sam ustala, czy będzie wpłacał zaliczki na podatek dochodowy w miesięcznych rozliczeniach czy kwartalnych.

Gdy podejrzewasz, że Twoja płynność finansowa może być bardzo różna, to znaczy, raz będziesz miał więcej dochodu, a raz mniej, korzystniejszym dla Ciebie wyborem będą rozliczenia kwartalne. Dzięki temu przerzucisz niektóre koszty inwestycyjne na inny kwartał, a jeśli dotyczy Ciebie VAT, będziesz go również mógł zaksięgować w kolejnym kwartale. Pamiętaj również, że jeśli przychody Twojej firmy będą większe niż 85 528 zł, wówczas obowiązuje Cię podatek w wysokości 32%.

Przeczytaj też: Kredyt kupiecki – czym jest i jaki jest jego koszt? Korzyści i limity

Podatek liniowy dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Podatek liniowy ma równą stawkę wynoszącą 19%. Podobnie jak w przypadku podatku dochodowego na zasadach ogólnych, jeśli Twoja firma nie uzyskała dochodów nie musisz płacić podatku. Ponadto, taka forma opodatkowania oznacza dla przedsiębiorcy, że jeśli nawet jego dochody zostaną przekroczone o kwotę 85 528 zł, wówczas jego stawka i tak nie wzrasta. Daje to podatkowi liniowemu przewagę nad podatkiem na zasadach ogólnych, w którym to stawka wzrasta w zależności od dochodu firmy.

Gdy zdecydowałeś się na podatek liniowy, nie możesz łączyć prowadzenia firmy z dochodami pochodzącymi z innych źródeł, takich jak:

 1. Dochody z umów o pracę.
 2. Dochody z rent i emerytur.
 3. Przychodów z działalności, którą dodatkowo prowadzisz, a która jest opodatkowana na zasadach ogólnych.

Gdy korzystasz z tego rodzaju opodatkowania i rozliczenie z tytułu prowadzenia działalności jest rozliczane odrębnie od innych dochodów, tracisz możliwość:

 • wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem,
 • nie rozliczysz się wspólnie z samotnie wychowywanym dzieckiem,
 • nie uzyskasz ulg podatkowych.

Przeczytaj też: Faktoring online – ranking firm faktoringowych 2022 – bez i z regresem

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Kolejną możliwością, jaką masz do wyboru jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który pozwala na prowadzenie uproszczonej księgowości, w której nie wykazuje się kosztów. Przedsiębiorca jest natomiast zobowiązany do:

 • przechowywania dowodu zakupów,
 • prowadzenia ewidencji przychodów,
 • wykazu środków trwałych.

Od przychodu można odjąć niemalże wszystkie ulgi, które przysługują w podatku PIT, takie jak na przykład składki ZUS.

Dnia 1. stycznia 2021 roku zostały wprowadzone korzystne zmiany w ryczałcie. Zwiększony został limit przychodów, do którego przedsiębiorcy mogą skorzystać z ryczałtu. Wynosi on 9 030 600 złotych, czyli 2 mln euro.

Pojawiła się też nowa stawka dla programistów i fotografów, która wynosi obecnie 15%, zaś dla pozostałych wolnych zawodów obniżono wysokość stawki z 20% do 17%. Pamiętaj, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie pozwala na obniżenie opodatkowania przy pomocy kosztów, z tytułu prowadzenia działalności.

Przeczytaj też: Nierejestrowana działalność gospodarcza 2022 – dla kogo? Limit przychodu, wystawianie faktur, prawa klienta, PIT

Wysokość tego podatku zależy wyłącznie od dochodów i nie ma możliwości, aby faktury zakupowe wrzucić w koszta prowadzenia działalności. Jak kształtują się stawki? Poniżej znajdziesz zestawienie:

 • 17% dla wolnych zawodów,
 • 15% (głównie dla usług),
 • 10% dla przychodów ze świadczenia usług kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,
 • 8,5% dla przychodów do kwoty 100 000 złotych, oraz 12,5% dla przychodów od nadwyżki ponad 100 000 (pełen spis według klasyfikacji PKWUiU na stronach rządowych informacji podatkowej).

Oprócz tego, obowiązują także stawki: 5,5%, 3% i 2%.

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie skorzystają przedsiębiorcy zajmujący się oferowaniem usług prawnych, usług rachunkowo-księgowych i podatkowych oraz pośrednicy w hurtowej sprzedaży maszyn, urządzeń przemysłowych, chemikaliów, rud oraz metalu.

Przeczytaj też: Przekazanie majątku – 3 sposoby

Karta podatkowa 2022 – dla jakich działalności?

kalkulator bilon raty kapitał odsetkiKarta podatkowa dotyczy działalności usługowej i wytwórczo-usługowej. Obejmuje działalność usługową w zakresie:

 1. Handlu detalicznego żywnością i napojami z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, wyrobami tytoniowymi i kwiatami.
 2. Handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi koncesjonowanymi oraz z wyłączeniem handlu: paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi, motocyklami.
 3. Gastronomii (nie dotyczy tych, którzy sprzedają alkohol powyżej 1,5%) i sprzedaży posiłków w mieszkaniach.
 4. Dla usług transportowych z użyciem jednego pojazdu.
 5. Dla usług rozrywkowych.
 6. Dla usług w zakresie ochrony zdrowia oraz w zakresie opieki domowej nad osobami chorymi.
 7. Dla usług weterynaryjnych świadczonych przez lekarzy weterynarii.
 8. W zakresie opieki domowej nad dziećmi oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych na godziny.

Gdy decydujesz się na kartę podatkową i jesteś w małżeństwie, Twój współmałżonek nie może prowadzić własnej działalności w tym samym zakresie. Nie możesz również wytwarzać żadnych rzeczy objętych akcyzą oraz prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przeczytaj też: Kredyt hipoteczny dla kierowcy zawodowego 2022 a dieta

VAT a rodzaj opodatkowania

Podatek od wartości dodanej (VAT) to kwestia zupełnie niezależna od formy opodatkowania dochodu. O tym czy powinniśmy być vat-owcami decydują inne przepisy. Możemy jednak rozważyć wpływ oferowania usług z VAT-em na dochody. Gdy rozliczasz się na zasadach ogólnych lub na podstawie podatku liniowego, a będziesz vat-owcem, wówczas wyższe koszty VAT spowodują to, że dochody będą niższe, a co za tym idzie, Ty zapłacisz mniejszy podatek.

W przypadku ryczałtu i karty podatkowej zapłacisz większy podatek. Możesz dotrzeć do granicy, powyżej której jesteś zwolniony z rozliczenia, ale na dobrą sprawę nikt Ci tego nie zagwarantuje i musisz z pomocą księgowego wyliczyć czy taki sposób opodatkowania może w Twoim przypadku zdać egzamin.

VAT rozliczamy kwartalnie lub miesięcznie. Wybór odpowiedniego podatku dochodowego zależy od Ciebie, ale tak, jak zapewne zauważyłeś, są nakładane na Ciebie również różne ograniczenia. Nawet jeśli z Twojej perspektywy dana forma będzie korzystna, nie oznacza to, że Twoja działalność jest uwzględniona w przepisach, które obowiązują odnośnie konkretnej formy opodatkowania.

4.1/5 - (10 votes)