Faktoring to zarządzanie wierzytelnościami, polegające na finansowaniu faktur wystawionych przez Twoją firmę, monitorowaniu należności i weryfikacji Twoich kontrahentów. Przedmiotem faktoringu są jedynie wierzytelności związane z obrotem gospodarczym. Jest to doskonałe rozwiązanie dla zatorów płatniczych w firmach, które z pewnych przyczyn muszą długo czekać na uregulowanie płatności, a chcą otrzymać przynajmniej część gotówki szybciej. Poniżej przedstawiamy zestawienie najlepszych ofert dla firm.

Faktoring online – ranking firm faktoringowych 2023

Smeo logo
 • Smeo
 • Faktoring online od 300 do 500.000 zł
  do 100% wartości faktury
 • Okres spłaty: 7 - 90 dni
 • Prowizja miesięczna: 2,4%
 • Faktoring cichy - cesja cicha: tak
  Opcja faktoringu pełnego (bez regresu): nie
  Finansowanie zakupów: nie
  Decyzja w ciągu: 15 minut

  Promocja 1% prowizji miesięcznej na pierwszą fakturę
  Finansowanie faktur w złotówkach i euro
  Finansowanie dostępne dla nowych firm już od 1. dnia działalności
efaktoring nfg - banner
 • eFaktoring NFG
 • Faktoring online od 200 do 100.000 zł
  do 100% wartości faktury
 • Okres spłaty: 30 - 90 dni
 • Prowizja miesięczna: 1,99%
 • Faktoring cichy - cesja cicha: tak
  Opcja faktoringu pełnego (bez regresu): nie
  Finansowanie zakupów: nie
  Decyzja w ciągu: 5 minut

  Promocyjne i najniższe oprocentowanie na rynku - 1,99% za miesiąc
  Do 14 bezpłatnych dni karencji na spłatę
  Opcja wnioskowania bez wychodzenia z biura - całkowicie online
Finea banner 300x250
 • Finea
 • Faktoring online od 500 do 200.000 zł
  do 100% wartości faktury
 • Okres spłaty: 7 - 90 dni
 • Prowizja miesięczna: od 2,0% (dzienna od 0,0666%)
 • Faktoring cichy - cesja cicha: tak
  Opcja faktoringu pełnego (bez regresu): nie
  Finansowanie zakupów: tak
  Decyzja w ciągu: 15 minut

  Wnioskowanie całkowicie online i możliwość finansowania pojedynczych faktur w EUR i PLN
  Możliwość finansowania wkładu własnego w leasingu
  Oferta dostępna po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności i również dla obcokrajowców (min. 12 stażu prowadzonej firmy + karta pobytu stałego)
Fakturatka.pl banner
 • Fakturatka
 • Rozłożenie płatności za fakturę do 36 rat - faktura od 100 do 30000 zł
  do 99% jej wartości
 • Okres spłaty: 1 - 36 miesięcy
 • RRSO: ok. 8,7% - dokładne info w kalkulatorze
 • Faktoring cichy - cesja cicha: n/d
  Opcja faktoringu pełnego (bez regresu): n/d - ale odpowiedzialność po stronie Fakturatki
  Finansowanie zakupów: tak
  Decyzja w ciągu: nawet 30 minut

  Finansowanie dostępne dla firm ze stażem min. 12 miesięcy działalności
  Usługa stworzona przez Faktoring NFG
  Oferta dostępna zarówno dla firm jako kupujących, jak i sprzedających, które mogą podsunąć to rozwiązanie swojemu kontrahentowi
finiata 300x250 px logo
 • Finiata
 • Pozabankowa linia finansowa od 1000 do 100.000 zł
 • Okres spłaty: 180 dni
 • Prowizja miesięczna: 0,5%/mies. od przyznanego limitu + 1,67%/mies. od wykorzystanej kwoty
 • Faktoring cichy - cesja cicha: nie
  Opcja faktoringu pełnego (bez regresu): nie
  Finansowanie zakupów: tak
  Decyzja w ciągu: 24h

  Elastyczne finansowanie na okres do pół roku bez konieczności przesyłania faktur
  Konieczność wysłania wyciągu z konta firmowego z ostatnich 3 miesięcy lub weryfikacji rachunku poprzez Kontomatik
  Brak informacji o sprawdzaniu baz BIG czy BIK

 

Informacje w tabeli mają charakter wyłącznie prezentacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.).

Jak widać w powyższym rankingu, oferta firm jest co do zasady podobna. Podstawowym wyróżnikiem jest oczywiście cena – czyli prowizja miesięczna za każdy miesiąc, na który firma faktoringowa de facto pożycza nam pieniądze. Wartość ta waha się między 1,99% a 4,0%. Dodatkową cechą, którą warto wziąć pod uwagę podczas wyboru najlepszej oferty jest promocja dla nowych klientów. Możemy dzięki nim sporo zaoszczędzić. Informacje nt. promocji zostały podane w tabeli.

Faktoring – definicja i uczestnicy

Faktoring online - biznesmen w garniturze - finansowanieBy szerzej zrozumieć co to jest faktoring, należy zrozumieć, jak przebiega ten proces i kto w nim uczestniczy. W standardowym modelu biorą udział trzy strony:

 • faktor, czyli firma faktoringowa,
 • faktorant, czyli podmiot oferujący faktury do wykupu,
 • oraz dłużnik, mający zapłacić za towar lub usługę.

Faktor skupuje od faktoranta nieprzeterminowane faktury i od razu wypłaca mu od 70 do 100% wartości faktur. Praktycznie rzecz biorąc odbywa się to w ten sposób, że firma faktoringowa przekazuje przedsiębiorcy zaliczkę zgodnie z wystawioną przez niego – jego własnemu kontrahentowi fakturą. Faktury takie mogą mieć wydłużony okresem płatności np. 30 dni.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorca dysponuje od razu środkami finansowymi bez oczekiwania na płatność ze strony kontrahenta. Pieniądze otrzymane od faktora są niejako zaliczką na poczet późniejszej wpłaty od kontrahenta. Faktor sprawdza przy tym wiarygodność płatniczą kontrahenta (dłużnika). Za swoje usługi faktor pobiera prowizję, zależną od wartości wykupionej faktury z odroczonym terminem płatności. Jest to pewnego rodzaju lek na płynność finansową przedsiębiorców.

Faktoring pełny i niepełny – bez i z regresem

Rozróżniamy dwa typy faktoringu:

 • faktoring pełny, bez regresu. Klient firmy faktoringowej (faktorant) przenosi ryzyko zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę na faktora. W faktoringu bez regresu, o tym jakie kwoty faktur wobec odbiorców można sfinansować decyduje faktor, który sam ustala limity dla poszczególnych odbiorców. Jest to usługa nieco droższa niż faktoringu z regresem (w rankingu dostępna tylko w Faktorii). Większość przedsiębiorców wybiera faktoring z regresem, ponieważ tutaj limity dla odbiorców stosowane są rzadko.
 • faktoring niepełny, z regresem, który polega na finansowaniu faktur bez ryzyka ponoszonego przez faktora, spowodowanego niewypłacalnością ze strony odbiorców. Stosowany jest dla małych firm. Gdy kontrahent nie zapłaci, należy zwrócić faktorowi pobraną kwotę zaliczki.

W obu przypadkach poprzez podpisanie umowy z firmą faktoringową faktorant dokonuje cesji wierzytelności. Cesja wierzytelności to przeniesienie prawa własności wierzytelności na faktora. Kwestie związane z cesją reguluje kodeks cywilny w art. 509-518. Jak widać na procesie faktoringu, zarządzanie należnościami zaczyna się już od wystawienia faktury.

Faktoring online – beneficjenci i ich korzyści

Finansowanie faktur, a zwłaszcza to, o które można wnioskować przez Internet, jest szczególnie użyteczne dla przedsiębiorców, którzy:

 • potrzebują szybkiego dostępu do gotówki, która w danym momencie jest zamrożona w fakturach ze względu na opóźnienia w płatnościach ze strony klienta,
 • posługują się fakturami z odroczonym terminem płatności,
 • doświadczają problemów z płynnością finansową firmy,
 • prowadzą działalność krócej niż 12 miesięcy.

Zalety i bezpośredni korzyści płynące z zamiany faktur na gotówkę

Korzyści dla takich przedsiębiorców są wielorakie, a mianowicie:

 • firma faktoringowa sprawdza dla nich wypłacalność kontrahentów przed rozpoczęciem współpracy,
 • sprzedaż faktur nie wpływa na zdolność kredytową – nie jest to kredyt obrotowy,
 • przyszły przychód firmy jest niezagrożony,
 • płatność wpływa już na drugi dzień (lub tego samego dnia) po sprzedaży faktury,
 • model tego finansowania jest elastyczny i dopasowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy,
 • z wersji usługi skierowanej do bardzo małych firm – mikrofaktoringu mogą skorzystać nowe podmioty lub te będące w trudnej sytuacji finansowej
 • w razie trudności w ramach działań windykacyjnych faktorant otrzymuje pomoc prawną,
 • usługę można uwzględnić w kosztach firmowych.

Finansowanie w branży transportowej i budowlanej

Skorzystanie z usług faktoringowych to dobre rozwiązanie dla branż, w których terminy płatności są ponadprzeciętnie długie – do 45 dni lub 3 miesięcy. Mowa chociażby o transporcie (sprawdź faktoring dla branży transportowej) czy budownictwie. W przypadku „budowlanki” mowa zwłaszcza o podwykonawcach będących JDG-ami (jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi). Mogą one być zainteresowane zarówno faktoringiem klasycznym, jak i odwrotnym – czyli przeznaczonym na zakup materiałów.

Według danych Krajowego Rejestru Długów z maja 2020, zadłużenie JDG-ów w branży budowlanej wynosi 777 mln zł. Spółki z o.o. mają 204 mln zł, a spółki akcyjne 41 mln zł długu. Dysproporcja ta wskazuje jasno, jak duże jest zapotrzebowanie na usługi finansowania faktur u mikrofirm, może to pomóc osiągnąć im płynność finansową.

Minusy factoringu

Pomimo wielu korzyści istnieją także pewne mankamenty tej formy finansowania. Pierwszą z nich jest konieczność informowania kontrahentów o istnieniu umowy faktoringowej. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że ta informacja może być odebrana jako brak zaufania. Z drugiej jednak strony, pewna grupa faktur może być objęta tzw. cichym faktoringiem, bez informowania kontrahenta. Kolejną wadą jest wysoki koszt faktoringu w stosunku do innych metod finansowania.

Zagrożeniem może być także obowiązek zwrotu zaliczki otrzymanej od faktora w przypadku opóźnień spłaty faktur przez kontrahentów. Jednak pomimo istniejących wad, zawarcie umowy faktoringu przez przedsiębiorcę jest w wielu przypadkach istotnym wsparciem w zarządzaniu należnościami.

Faktoring bez weryfikacji? Taki rodzaj finansowania nie istnieje. Jednym z wymagań faktorów jest analiza zarówno faktoranta, jak i dłużnika, na którego dane jako nabywcę została wystawiona faktura.

Jakie faktury można zgłosić faktorowi?

Kalkulator faktoringu - fakturaFinansowane są głównie faktury z terminami płatności od 7 do 90 dni, przy ich minimalnej wartości 400 PLN netto. Faktury te nie mogą być przeterminowane i są to zwykle dokumenty z przelewem jako wymaganą formą płatności. Cały proces polega na wystawieniu faktury, sfotografowaniu jej i przesłaniu do firmy faktoringowej.

Umowa faktoringowa zawiera z reguły całe pakiety wierzytelności wynikające ze współpracy faktoranta z wieloma stałymi kontrahentami. Zwykle ma ona formę otwartą lub półotwartą, rzadziej tajną i może mieć zarówno charakter ciągły, jak i okresowy.

Faktoring eksportowy – dla handlujących z zagranicą

Z faktoringu eksportowego korzystają przedsiębiorcy mający odbiorców zagranicznych. Umowy takie są zwykle ubezpieczone, stąd ryzyko braku zapłaty ponosi w całości faktor. Jego przeciwieństwem jest faktoring krajowy, który dotyczy dłużników, których faktorant posiada w Polsce. Z obydwoma pojęciami związana jest także waluta faktury. Część firm akceptuje zarówno faktury na kwoty wystawione w złotówkach, jak i w euro.

Przeczytaj też: Kasy fiskalne online 2022 – od kiedy, dla kogo, ceny i ulga na zakup

Przykłady firm faktoringowych

Na polskim rynku istnieje bogata oferta firm faktoringowych podlegająca dynamicznemu rozwojowi. Oto niektóre z nich i ich charakterystyka.

EFaktoring NFG – szybka usługa dla mikrofirm

efaktoring nfg - bannerEFaktoring NFG specjalizuje się w obsłudze firm od bardzo małych do średnich. Za złożone faktury pieniądze wypłacane są prawie natychmiastowo, przy naliczeniu 2,99% kosztów. Po ostatniej promocji, firma pobiera 1,99 zł za każde sfinansowane 100 zł wartości faktury. Wszystko odbywa się tu przez internet, przy minimum formalności.

Klient sam decyduje, czy chce sfinansować 100% wartości netto faktury, czy tylko jej część. Dla nowych klientów faktoring zawiera się w granicach 30-100 tys. zł, następnie limit ten może być zwiększony, nawet do 250 tys. zł.

Firma eFaktoring stosuje trzy rodzaje cesji:

Finea S.A. Faktoring

finea faktoring - bannerFinea S.A. to firma, który zajmuje się głównie przepływem pieniędzy pomiędzy firmami. Pieniądze za faktury w kwocie 80 -100% wartości netto faktur, Finea przesyła nawet tego samego dnia (decyzja następuje w ciągu 15 minut). Firma charakteryzuje się elastycznym podejściem do klienta, którego wspomaga także doradcami.

Finea oferuje szeroki zakres swoich usług, począwszy of faktoringu klasycznego, poprzez faktoring odwrotny (lub inaczej odwrócony), aż po finansowanie wkładu własnego za leasing. Z ubiegania się o środki pieniężne nie są wyłączeni obcokrajowcy czy przedsiębiorcy z krótkim stażem prowadzenia działalności (3 miesiące po otwarciu firmy).

Firma działa także w drugą stronę finansując faktury zakupowe swoich klientów z terminem zwrotu np. 30, 45 lub 60 dni. Prowizja podstawowa jest ustalana w Finei indywidualnie w odniesieniu do ustalonej kwoty minimalnej. Brak jest ukrytych opłat i abonamentów.

SMEO faktoring

Firma SMEO określa siebie jako „SMART faktoring”. Jest to również nowoczesny startup z ofertą skierowaną głównie do małych firm jednoosobowych, zatrudniających kilka osób. Firma jest powiązana z Golub GetHouse i innymi dużymi projektami w tej dziedzinie.

SMEO ukierunkowany jest na przedsiębiorców, którzy muszą wystawiać faktury z odłożonymi w czasie terminami płatności, mają problemy z płynnością finansową lub z uzyskaniem finansowania w innych instytucjach.

Oferta firmy to przede wszystkim:

 • finansowanie faktur od 500 do 250 tys. zł,
 • okres od 5 do 90 dni.

smeo logoSMEO współpracuje między innymi z branżą transportową, handlową, gastronomiczną i wszędzie tam, gdzie zwłoka w płatnościach za faktury utrudnia prowadzenie biznesu. Pieniądze przesyłane są na konto w ciągu 15 minut.

Jak skorzystać z faktoringu w SMEO?

Aby skorzystać z usług SMEO należy zarejestrować się na stronie internetowej fintechu, podając dane swoje i własnej firmy oraz zalogować się do banku. W czasie ok. 15 minut otrzymujemy wstępny limit faktoringowy w wysokości 5 tysięcy zł. Gdy zaistnieje potrzeba zwiększenia tego limitu, trzeba podpisać w obecności kuriera umowę w wersji papierowej. I to w zupełności wystarczy, by móc skorzystać z oferty SMEO dotyczącej faktoringu.

SMEO obsługuje głównie faktury z terminem płatności od 5 do 90 dni i o wartości powyżej 400 zł. Sumaryczne koszty to 0,12% wartości faktury za każdy dzień finansowania + 10% odsetek w skali roku.

Faktoring czy kredyt firmowy – co wybrać?

Zarówno faktoring jak i kredyt dla firmy są dobrymi źródłami finansowania dla przedsiębiorstw pomimo swojej odmienności. Który produkt wybrać? Faktoring to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które wymagają rozwiązania kompleksowego w postaci: finansowania lub windykacji, przy jednoczesnym ubezpieczeniu należności. Należy zauważyć, że dostępność faktoringu jest większa niż kredytu obrotowego i często staje się on jedynym dostępnym źródłem pozyskania kapitału.

W przypadku kredytu, często wymaga się od firmy prowadzenia działalności co najmniej przez 12 miesięcy. W faktoringu wcześniejsze okresy działalności nie mają tak dużego znaczenia i można łatwiej otrzymać środki odpowiadające przyszłemu zapotrzebowaniu na kapitał. Ba, niektóre podmioty deklarują nawet wspieranie mikrofirm od 1. dnia ich działalności.

Na korzyść faktoringu przemawiają także uproszczone procedury i krótszy czas podejmowania decyzji dotyczącej przyznania finansowania. Zaciągając kredyt przedsiębiorca musi regulować comiesięczne raty, co stanowi obciążenie dla budżetu firmy. Przy faktoringu należności spłacane są na konto faktora przez kontrahentów. Przedsiębiorca ponosi koszt jedynie prowizji i odsetek. W zależności od rodzaju i potrzeb firmy, faktoring może być uzupełnieniem bądź alternatywą dla kredytu bankowego.

Ranking firm faktoringowych – podsumowanie – bilans za i przeciw

Faktoring to pozytywna, nowoczesna usługa, dzięki której możemy w szybki sposób otrzymać swego rodzaju zaliczkę na poczet wykonanej usługi. Jej niskie koszty zawdzięczamy analizie faktury i pewności, którą daje faktorantowi wypłacalność naszego konkretnego kontrahenta i uznanie przez niego faktury. Ten rodzaj finansowania sprawdza się zarówno w tradycyjnych branżach takich jak budownictwo, czy transport, jak i u freelancerów.

Faktoringi mają jednak pewne ograniczenia. Po pierwsze, usługa ta nie jest dużo tańsza od finansowania bankowego, czy poprzez firmę pożyczkową. Przykładowo, operacja faktoringu faktur o wartości 5000 zł kosztuje w SMEO 70 zł + VAT. Często firma faktoringowa uznaje klienta za zbyt ryzykownego i odmawia finansowania faktury.

Faktor nie bierze obecnie zbyt często całego ryzyka na siebie. Jeśli ostatecznie faktura nie zostanie zapłacona, to trzeba będzie zwrócić otrzymane od faktora pieniądze. Faktoring finansujący na krótkie terminy jest tańszy. Im dłuższe okresy finansowania, tym jest stosunkowo drożej. Powyższych wad nie ma np. limit w koncie firmowym, czy tzw. kredyt obrotowy.

Inne duże firmy faktoringowe na polskim rynku to: oferty od banków, m.in. ING, BNP Paribas, a także: Monevia, Fandla, PRAGMA, eFaktor, Faktoria, Idea Money, AFORTI, Finces, Brutto.pl. Warto rozejrzeć się za ofertą firm, które należą do Polskiego Związku Faktorów.

4.3/5 - (24 votes)