To oczywiste, że kiedy inwestujemy i zupełnie nieważne, gdzie i w jaki sposób, to liczymy na zysk. Na giełdzie natomiast jest to wymagane, bo w końcu nie po to inwestujemy w spółki, aby się one nie rozwijały i stały w miejscu, ale po to, by zarabiały jak najwięcej i dzieliły się z nami pieniędzmi. Można inwestować licząc na wzrost wartości przedsiębiorstwa (spółki typu value), albo na dywidendę (spółki dywidendowe).

Czym jest dywidenda?

Dobrze prosperujące spółki, czyli takie, które wykazują zysk w swoim rocznym sprawozdaniu finansowym, mogą go przeznaczać na różne cele. Jedna z metod to inwestowanie w dalszy rozwój firmy:

  • nowe technologie,
  • sprzęt czy
  • kapitał ludzki.

Giełdowe wykresy na tablecie - inwestorzy na zebraniu - konsensus rynkowyDruga z metod to podzielenie się wypracowanym zyskiem ze swoim akcjonariuszami. To właśnie jest dywidenda, czyli swoista nagroda za zaufanie, która spółka wypłaca swoim akcjonariuszom. Zwyczajnie pozwala na podzielenie się zyskami z inwestorami.

Wypłata dywidendy przy stratach spółki

Pozornie może się więc wydawać, że dywidendę otrzymamy tylko wtedy, gdy spółka faktycznie wypracuje zyski, ale to nie do końca prawda, bo nawet w „gorszym” roku istnieje szansa na wypłatę dywidend, jeśli tylko zechce podzielić się zyskami z lat poprzednich zgromadzonymi na tzw. funduszu zapasowym.

Kto decyduje o wypłacie?

O wypłacie dywidendy lub rezygnacji z wypłaty decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy, bo to oni stwierdzają, czy inwestować w firmę, czy też nie ma takiej potrzeby. Co raczej oczywiste, spółki młode, które wkraczają na rynek, raczej decydują się na reinwestowanie pieniędzy, po to, by móc dalej się rozwijać, a dywidendy wypłacają spółki nieco starsze, które już ugruntowały swoją pozycje na rynku.

Zwłaszcza, że taka wypłata znacząco stabilizuje cenę akcji. W końcu, jeśli czekamy na obiecaną dywidendę, raczej nie zdecydujemy się na sprzedaż akcji? Dzięki takiej metodzie ich cena nie spada, bo akcjonariusze nie „uciekają” z inwestycji.

Przeczytaj też6 mitów na temat zawodu tradera – co warto wiedzieć o tradingu?

Co możemy dostać w ramach dywidendy? Gotówka lub dodatkowe udziały

Wypłata może nastąpić w równej formie, choć najczęściej są to po prostu pieniądze, czyli gotówka przelewana na konto. Może to także być przekazanie dodatkowego pakietu akcji albo dodatkowych udziałów. Jeśli spółka ma problemy z płynnością, istnieje możliwość podniesienia nominalnej liczby posiadanych udziałów.

Bardziej problematyczne jest to, ile tak naprawdę możemy dostać, bo pozornie może się wydawać, że jeśli zgromadzenie akcjonariuszy decyduje o wypłacie dywidendy akcjonariuszom (a więc także sobie), to dąży ono do tego, by wypłacić jak najwięcej. Niby tak, ale mogłoby to prowadzić do wyprowadzenia nadmiaru pieniędzy ze spółki, a więc sytuację reguluje prawo.

Wonga banner - 750

Maksymalna wartość dywidendy według prawa w Polsce

Prawo w Polsce, które ma zapobiegać nadmiernemu ubytkowi kapitału ze spółki, określa że na dywidendy nie wolno przeznaczyć więcej niż zysk z poprzedniego roku obrotowego, uzupełniany o zyski z lat poprzednich czy kapitał zgromadzony na funduszu rezerwowym.

Znamy więc maksymalną kwotę, którą dzielimy przez liczbę wyemitowanych akcji. Wynik to wartość pojedynczej akcji.

Teraz już tylko mnożymy ja przez ilość akcji, która powiadamy i jeszcze odejmujemy od tego podatek. Niestety, to dochód, a od dochodu musimy płacić podatki.

Przeczytaj teżŚmierć inwestora a jego akcje i inne papiery wartościowe – co się z nimi dzieje? Dziedziczenie

Inwestowanie dywidendowe – na czym dokładnie polega?

Inwestowanie dywidendowe to nic innego, jak kupowanie akcji tych spółek, które funkcjonują na rynku dość długo, dotychczas wypłacały dywidendy. Najpewniejsze są te, które nie miały przerw w wypłatach dywidend i w dodatku utrzymywały ich wysokość na stałym poziomie.

Tylko uwaga! To, że tak było dotychczas, wcale nie oznacza, że dywidendy będą wypłacane. Sytuacja zawsze może się zmienić, gwarancji nie ma w żadnym wypadku, bo w końcu zawsze spółka może się wycofać z wypłacania dywidend. Za to, zakładając, że sytuacja będzie się utrzymywać, a my będziemy inwestować to, co otrzymamy w postaci dywidend, inwestowanie dywidendowe może być dobra strategią na stałe zwiększanie swojego kapitału i budowanie choćby zabezpieczenia emerytalnego.

Jak zdobywać wiedzę nt. inwestycji? Książki, czasopisma, kanały na Youtube

UWAGA!

Informacje zawarte w powyższym artykule nie stanowią analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Nie stanowią również rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Ani też nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

3.8/5 - (9 votes)