sprawdzanie scoringu w bikBiuro Informacji Kredytowej zajmuje się gromadzeniem informacji dotyczących historii kredytowej (scoringu) klientów banków, SKOK-ów (spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) oraz od niedawna pozabankowych firm pożyczkowych, czy też chwilówkowych. Dostarcza informację o zdolności kredytowej klienta oraz jego wyznacza wiarygodność kredytową według własnych kategorii.

Jak przebiega sprawdzanie własnego BIK-u?

Najpierw klient składa wniosek w banku o przyznanie kredytu. Bank w celu rozpatrzenia wniosku wysyła zapytanie do BIK o zdolność kredytową klienta. W odpowiedzi BIK dostarcza raport bankowi o odbiorcy. Gdy historia kredytowa klienta nie budzi żadnych zastrzeżeń, bank udziela kredytu. W trakcie spłacania kredytu, bank odnotowuje wszystkie wpłaty i przesyła do BIK informacje o terminowej spłacie pożyczki. Dzięki temu BIK gromadzi dane historii kredytowej każdego odbiorcy kredytów i pożyczek.

Zdolność kredytowa klienta zapisana jest w postaci oceny punktowej. Im jest wyższa, tym większe prawdopodobieństwo że odbiorca spłaci kredyt w terminie. Jest ona wyliczana przez BIK na podstawie historii kredytowej. Jeśli wszystkie kredyty zostały spłacone w terminie, tym większa będzie ocena ostateczna pomagając przy tym otrzymaniu kolejnego kredytu. Nawet dzień opóźnienia w spłacie pożyczki może wpłynąć na ocenę punktową.
BIK przyjmuje ocenę punktową w wartości od 192 do 631 punktów oraz dodatkowo w postaci gwiazdek do 1 do 5.

Jak przebiega budowa scoring BIK?

Dane do BIK trafiają za każdym razem, gdy klient ubiega się o kredyt lub pożyczkę w instytucji współpracującej z BIK. Następnie po udzieleniu kredytu lub pożyczki, do BIK aktualizowane są dane o spłacaniu zobowiązania w terminie lub z opóźnieniem przynajmniej raz w miesiącu przez cały okres spłaty. Nie ma kwoty minimalnej, czy granicznej pożyczki kiedy dane trafiają o spłacie do Biura Informacji Kredytowej.

Podstawowym uprawnieniem banków i instytucji upoważnionej do udzielania kredytów jest współpraca z BIK. Dlatego klient nie ma wpływu na przekazywanie danych do instytucji. Tylko w przypadku instytucji finansowych spoza sektoru bankowego klient ma możliwość na nie wyrażenie zgody na przekazanie danych do historii kredytowej.

Dane w Biurze Informacji Kredytowej o kredycie są aż do czasu terminowej jego spłaty. Aby instytucje finansowe miały dalej dostęp do pozytywnej historii kredytowej klienta, potrzebna jest jego zgoda. Można tego dokonać w banku lub SKOK-u w chwili podpisywania umowy o kredyt lub w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK. Wtedy dane będą przetwarzane maksymalnie przez 5 lat od spłaty kredytu.

Gromadzone dane są poufne i chronione tajemnicą bankową. Tylko osoba zainteresowana może sprawdzić swoje dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Aby pobrać dane innej osoby potrzebne jest notarialne upoważnienie. Warto sprawdzić informacje na swój temat przed złożeniem wniosku o kredyt. Aby sprawdzić swoją historię kredytową bez wychodzenia z domu należy kliknąć:

Sprawdź swój BIK!

Każdy Klient, poznawszy swoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej, może wyjaśnić pojawiające się nieścisłości jeszcze przed wizytą w oddziale banku. Pozytywna historia kredytowa może być podstawą dla klienta do negocjacji lepszych warunków finansowych spłaty kredytu – prowizji czy czasu spłaty.