sprawdzanie scoringu w bikBiuro Informacji Kredytowej zajmuje się gromadzeniem informacji dotyczących historii kredytowej (scoringu) klientów banków, SKOK-ów (spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) oraz od niedawna pozabankowych firm pożyczkowych, czy też chwilówkowych. Dostarcza informację o zdolności kredytowej klienta oraz jego wyznacza wiarygodność kredytową według własnych kategorii.

Jak przebiega sprawdzanie własnego BIK-u?

Najpierw klient składa wniosek w banku o przyznanie kredytu. Bank w celu rozpatrzenia wniosku wysyła zapytanie do BIK o zdolność kredytową klienta. W odpowiedzi BIK dostarcza raport BIK bankowi o odbiorcy. Gdy historia kredytowa klienta nie budzi żadnych zastrzeżeń, bank udziela kredytu. W trakcie spłacania kredytu, bank odnotowuje wszystkie wpłaty i przesyła do BIK informacje o terminowej spłacie pożyczki. Dzięki temu BIK gromadzi dane historii kredytowej każdego odbiorcy kredytów i pożyczek.

Zdolność kredytowa klienta zapisana jest w postaci oceny punktowej. Im jest wyższa, tym większe prawdopodobieństwo że odbiorca spłaci kredyt w terminie. Jest ona wyliczana przez BIK na podstawie historii kredytowej. Jeśli wszystkie kredyty zostały spłacone w terminie, tym większa będzie ocena ostateczna pomagając przy tym otrzymaniu kolejnego kredytu. Nawet dzień opóźnienia w spłacie pożyczki może wpłynąć na ocenę punktową.
BIK przyjmuje ocenę punktową w wartości od 192 do 631 punktów oraz dodatkowo w postaci gwiazdek do 1 do 5.

Jak przebiega budowa scoringu BIK?

Dane do BIK trafiają za każdym razem, gdy klient ubiega się o kredyt lub pożyczkę w instytucji współpracującej z BIK. Następnie po udzieleniu kredytu lub pożyczki, do BIK aktualizowane są dane o spłacaniu zobowiązania w terminie lub z opóźnieniem przynajmniej raz w miesiącu przez cały okres spłaty. Nie ma kwoty minimalnej, czy granicznej pożyczki kiedy dane trafiają o spłacie do Biura Informacji Kredytowej. Informacje o aktualnych zobowiązaniach i wnioskach o kredyt są utrzymywane w bazie przez 5 lat.

Sprawdzanie naszego BIK-u przez banki i firmy pozabankowe

Podstawowym uprawnieniem i obowiązkiem banków i SKOK-ów jest współpraca z BIK. Dlatego klient nie ma wpływu na przekazywanie danych do instytucji. Tylko w przypadku instytucji finansowych spoza sektora bankowego klient ma możliwość na nie wyrażenie zgody na przekazanie danych do historii kredytowej. Zgoda na przetwarzanie jest również konieczna w przypadku firm z sektora pozabankowego. Popularne chwilówki nie są jednak zobowiązane do sprawdzania danych o swoich klientach w BIK-u. Mogą to uczynić w innej bazie dłużników. To do czego są zobowiązane – to do udzielania pożyczek na podstawie zbadanej zdolności kredytowej wnioskującego (sic!).

Dane w Biurze Informacji Kredytowej o kredycie są aż do czasu terminowej jego spłaty. Zarówno dane o kredytach spłaconych w terminie, jak i o oddanych długach są usuwane przez wierzyciela w ciągu 14 dni od uregulowania zobowiązania. Aby instytucje finansowe miały dalej dostęp do pozytywnej historii kredytowej klienta, potrzebna jest jego zgoda. Można tego dokonać w banku lub SKOK-u w chwili podpisywania umowy o kredyt lub w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK.

Gromadzone dane są poufne i chronione tajemnicą bankową. Tylko osoba zainteresowana może sprawdzić swoje dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Aby pobrać dane innej osoby potrzebne jest notarialne upoważnienie. Warto sprawdzić informacje na swój temat przed złożeniem wniosku o kredyt.


Biuro Informacji Kredytowej - Sprawdź BIK logo
Biuro Informacji Kredytowej umożliwia sprawdzenie, czy nie figurujemy na liście dłużników. By mieć pewność otrzymania kredytu należy nie tylko aplikować do kilku firm, ale też sprawdzić swój BIK.

Pobierz raport BIK o sobie!
Biuro Informacji Kredytowej - Sprawdź BIK logo
Alerty BIK to usługa pozwalająca na ochronę naszego portfela przed wyłudzeniami. Dzięki powiadomieniom zostaniemy ostrzeżeni o próbie wzięcia kredytu na nasze dane.

Uruchom alerty BIK!

Wpływ upadłości konsumenckiej i egzekucji komorniczych na scoring BIK

Informacje o zadłużeniu są przetrzymywane w biurach informacji gospodarczej przez określony czas. W wypadku BIK jest to okres 5 lat. Co prawda, ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest ważnym krokiem do oddłużenia, ale nie powoduje z automatu ani ich usunięcia ani zmiany statusu długu. Wierzyciele znają przecież lub przynajmniej powinni znać fakt wniesienia przez nas wniosku o upadłość, a już na pewno fakt jej zasądzenia. Dzieje się tak dlatego, że sąd bada nasze długi i weryfikuje je na etapie pierwszej rozprawy. Oczywiście konieczne jest poinformowanie sądu o każdym z długów.

W raporcie BIK, który pobierzemy na swój temat, nie zobaczymy zmian nt. statusu zadłużenia. Informacje o zadłużeniu wciąż będą spełniać swoją rolę – ostrzegać inne instytucje przed pożyczaniem nam pieniędzy. Dopiero w miarę oddłużania, może zmniejszyć się kwota i ilość ciążących na nas wierzytelności. Plusem jest też fakt, że dzięki upadłości konsumenckiej powstrzymywana jest egzekucja komornicza składników naszego majątku. Każda kolejna egzekucja zmniejsza nasz dług jedynie w stosunkowo niewielkim stopniu i jest kosztowna, dlatego nie należy się spodziewać większych zmian w BIK-u po nich. Zwłaszcza, że postępowania egzekucyjne są również długotrwałe.

Przeczytaj teżPożyczki bez BIK, KRD, ERIF – chwilówka bez weryfikacji baz przez Internet

Czym baza BIK różni się od biur informacji gospodarczej?

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją posiadającą konkretne obowiązki, muszącą wypełniać pewne ustawowe zadania. Działalność BIG-ów, takich jak:

jest również regulowana ustawowo. Jednakże to do BIK-u obowiązkowo muszą kierować swoje zapytania banki. Gdy jakikolwiek klient (a zwłaszcza ten nowy) wnioskuje w nich o kartę kredytową online, kredyt hipoteczny (ranking) tudzież gotówkowy, musi zostać sprawdzony jego scoring. KRD, ERIF czy Infomonitor nie muszą być weryfikowane. Często te ostatnie są weryfikowane przez tanie pożyczki pozabankowe, które w jakiś sposób muszą sprawdzać zdolność kredytową wnioskujących.

Istnieją również dwie dodatkowe, a zarazem podstawowe różnice:

  1.  W BIK-u znajdują się wyłącznie informacje nt. zobowiązań finansowych, podczas gdy w BIG-ach informacje nt. kredytów czy chwilówek mogą zostać uzupełnione o niezapłacone rachunki lub czynsz.
  2. W BIK-u informacje nt. spłaconych i niespłaconych lub opóźnionych rat znajdują się przez 5 lat od zaistnienia danego opóźnienia. W BIG-ach negatywne wpisy istnieją do czasu spłaty zobowiązania i wykreślenia go przez wierzyciela.

Przeczytaj też: Kredyt a pożyczka – czym się różnią według prawa? Kto udziela?

Budowanie scoringu w BIK – podsumowanie

Każdy Klient, poznawszy swoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej, może wyjaśnić pojawiające się nieścisłości jeszcze przed wizytą w oddziale banku. Pozytywna historia kredytowa może być podstawą dla klienta do negocjacji lepszych warunków finansowych spłaty kredytu – prowizji czy czasu spłaty. Zachęcamy do sprawdzania swojego statusu zadłużenia i scoringu punktowego w BIK regularnie.

Dobrą opcją jest też włączenie usługi stałych powiadomień o nazwie Alerty BIK. Zadbanie o odpowiednią wiarygodność finansową w oczach banków i firm pożyczkowych sprawi, że nie będziemy musieli szukać tzw. pożyczek bez BIK-u dla zadłużonych.

3.9/5 - (15 votes)