W obliczu narastających problemów mieszkaniowych wielu Polaków, rząd postanowił zareagować wprowadzeniem programu Pierwsze Mieszkanie, a w ramach niego narzędziem jakim jest Bezpieczny Kredyt 2%. Chociaż program, uchwalony w maju 2023 roku, obiecuje dopłaty do kredytów hipotecznych i niższe oprocentowanie, warto zastanowić się nad jego rzeczywistą skutecznością i potencjalnymi konsekwencjami. W niniejszym artykule przyjrzymy się warunkom programu, zastanawiając się czy faktycznie przyniesie on oczekiwane korzyści dla kredytobiorców. Omówimy kryteria kwalifikacji, limity dopłat oraz obowiązki beneficjentów. Zwrócimy także uwagę na potencjalny wpływ programu na rynek nieruchomości oraz przedstawimy listę banków uczestniczących w programie. Czy „Bezpieczny Kredyt 2%” naprawdę jest tak bezpieczny, jak sugeruje jego nazwa? Zapraszamy do analizy.

Bezpieczny Kredyt 2% – ustawa i warunki programu

Bezpieczny Kredyt 2% to jedno z 2 narzędzi zaproponowanych przez rząd i uchwalonych przez polski parlament w maju 2023 w ramach ustawy z dnia 26. maja 2023 roku o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Zakłada on dopłaty do kredytów hipotecznych nawet przez 10 lat dla osób, które nigdy wcześniej nie posiadały mieszkania. Nie mogą posiadać tytułu własnościowego do mieszkania lub domu również i teraz. Dopłaty (na dzień dzisiejszy ok. 6 pkt. procentowych oprocentowania) otrzymuje bank, co pozwala na utrzymywanie stałego 2% oprocentowania dla kredytobiorcy.

Drewniany dom rodzina program mieszkaniowyJednym słowem Bezpieczny Kredyt 2% to kredyt hipoteczny z obniżonym oprocentowaniem. Po pierwszych 10 latach, oprocentowanie wraca do standardowej wysokości – oprocentowania zmiennego, zależnego od wskaźnika WIRON lub innego zgodnego z obowiązującą kredytobiorcę i bank umową kredytową.

Kto kwalifikuje się do programu?

Aby wziąć udział w programie, kredytobiorca musi spełniać określone kryteria. Należą do nich m.in. wiek poniżej 45 lat oraz brak wcześniejszego posiadania nieruchomości. Ponadto, obcokrajowcy chcący skorzystać z programu muszą posiadać gospodarstwo domowe w Polsce.

Wyjątki od reguły nieposiadania dotąd żadnego mieszkania lub domu

Program mieszkaniowy zawiera pewne wyjątki dla osób, które już posiadają nieruchomość. Oto one:

 • rodziny z dziećmi – te z co najmniej dwójką mogą posiadać mieszkanie o określonym metrażu. Dla pięciorga dzieci brak ograniczeń metrażowych,
 • współwłasność przez dziedziczenie – osoby z udziałem do 50% nabytym w ten sposób, które nie zamieszkiwały tam przez rok,
 • nabycie w młodości – jeśli nieruchomość zdobyta przez dziedziczenie lub darowiznę została sprzedana przed 18. rokiem życia,
 • ofiary katastrof lub żywiołów – dla tych, którzy mieli nieruchomość wyłączoną z użytku z powodu katastrof lub żywiołów, a decyzja została wydana co najmniej rok przed wnioskiem o kredyt.

Górne limity dopłat do kredytu

W przypadku, gdy średnie oprocentowanie kredytów wzrośnie powyżej 10%, kwota dopłaty nie ulega zmianie. Dopłata obejmuje różnicę między średnim oprocentowaniem a 2%. Istnieją również ustalone limity wydatków budżetu państwa na ten program, które są planowane na kolejne lata.

Limit wydatków budżetu państwa na dopłaty do kredytów mieszkaniowych

W tabeli przedstawiono planowane limity wydatków budżetu państwa na program w kolejnych latach:

Rok
Limit wydatków (zł)
2023
7 500 000
2024
941 000 000
2025
1 107 000 000
2026
1 432 000 000
2027
1 725 000 000
2028
1 581 000 000
2029
1 301 000 000
2030
1 152 000 000
2031
1 054 000 000
2032
1 010 000 000

Obowiązki beneficjentów

Osoby, które skorzystają z programu, muszą pamiętać o pewnych obowiązkach. Przede wszystkim, kredyt musi być spłacony w określonym czasie. Ponadto, mieszkanie nie może być wynajmowane ani sprzedawane przez określony czas. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z warunkami programu przed podjęciem decyzji.

Wpływ programu „Bezpieczny Kredyt 2%” na rynek nieruchomości już na starcie

Program „Bezpieczny Kredyt 2%” wprowadził znaczące zmiany na rynku nieruchomości w Polsce. Jak wynika z raportu AMRON-SARFiN, program ten przyczynił się do wzrostu cen mieszkań. Sprzedający skorzystali na tym programie, podnosząc ceny ofertowe mieszkań. Jednakże, dla większości kupujących, którzy nie spełniają warunków otrzymania kredytu z dopłatą, możliwość zakupu własnego mieszkania stała się bardziej odległa.

Dane pokazują, że program, który miał na celu wsparcie w zakupie mieszkania, spowodował ograniczenie dostępności mieszkań na rynku. Ceny mieszkań rosły w szybszym tempie niż przed wprowadzeniem programu. Na przykład, w Warszawie ceny ofertowe wzrosły o 10% w ciągu zaledwie 6 miesięcy. Podobne tendencje obserwowano w Krakowie i Gdańsku.

Bezpieczny Kredyt 2% – lista banków

W tych instytucjach finansowych klienci mogą składać wnioski o Bezpieczny Kredyt:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS
 3. Bank PEKAO S.A.
 4. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 5. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 6. Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie
 7. PKO Bank Polski S.A.
 8. SGB-Bank S.A.
 9. VeloBank S.A.

Warto jednak zwrócić uwagę, że nie wszystkie banki oferują ten produkt od razu po starcie programu. Niektóre z nich dołączą do programu w późniejszym terminie.

Bezpieczny Kredyt 2% w praktyce – przykład dopłaty

Małżeństwo z jednym dzieckiem zaciągnęło kredyt na 30 lat na kwotę 550 tys. zł z oprocentowaniem 8,46%. Po uwzględnieniu dopłaty, pierwsza rata wynosi około 2,8 tys. zł zamiast 5,4 tys. zł.

Program oferuje różne scenariusze spłaty kredytu. Przykładowo, po 10 latach kredytobiorca będzie spłacał kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej. W przypadku braku zmian w oprocentowaniu, miesięczna rata wyniesie 3.172,74 zł.

Jeśli kredytobiorca wybrałby spłatę kredytu w formie równych rat przez cały okres (30 lat) bez dopłaty, miesięczna rata wynosiłaby 4.213,44 zł.

Warunki nadpłacania kredytu 2%

Jeśli chcesz dokonać przedterminowej spłaty części kredytu 2%, musisz wiedzieć, że dopłaty do rat przestają obowiązywać z końcem miesiąca, w którym dokonano spłaty. Nadpłacone środki trzeba zwrócić do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Istnieją jednak sytuacje, kiedy nie musisz tego robić:

 • spłata po 3 latach – jeśli dokonasz jej po trzech latach od udzielenia kredytu,
 • spłata z gwarancją – jeżeli dotyczy części kredytu objętej gwarancją,
 • limit 200 tys. zł – gdy suma spłaty i wkładu własnego nie przekroczyła 200 tys. zł,
 • pierwsza rata bez dopłaty – jeśli suma spłaty i opłaconej raty nie była wyższa niż pierwsza rata pomniejszona o dopłatę.

Przeczytaj też: Nadpłata i wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy warto? Kalkulator online

Kiedy współwłaściciel mieszkania lub domu może skorzystać z programu?

Osoby, które posiadają udział w nieruchomości, mogą skorzystać z programu pod pewnymi warunkami. Kluczowe kryteria to:

 • udział nie wyższy niż 50% – w jednym lokalu mieszkalnym, który nie jest przez nich zamieszkiwany od co najmniej roku,
 • nabywanie udziału – wyłącznie w drodze dziedziczenia,
 • wykluczenie innych form nabycia – takich jak darowizna czy umowa dożywocia,
 • brak udziałów – w więcej niż jednej nieruchomości mieszkalnej,
 • wyjątki – w przypadku katastrof budowlanych, żywiołów lub wyłączenia z użytkowania przez organ nadzoru budowlanego.

Dodatkowo, istnieją pewne wyjątki dotyczące powierzchni mieszkań w kontekście liczby dzieci w rodzinie. Warto zwrócić uwagę na te szczegóły przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z programu.

Wonga banner - 750

Program Bezpieczny Kredyt 2% – warunki, obowiązki – podsumowanie

Wprowadzony oficjalnie 1. lipca 2023 roku Program „Bezpieczny Kredyt 2 Procent” to atrakcyjna oferta dla wielu Polaków. Dzięki niemu, wiele osób myśli, że ma szansę na zakup własnego mieszkania na preferencyjnych warunkach. Jednak pomijając fakt, że de facto jest to prezent dla banków w postaci zamrożenia oprocentowania hipotek na poziomie 8,5% przez najbliższe 5 lat, to tak jak każda oferta kredytowa, także i ta propozycja wymaga dokładnego przemyślenia.

Dlatego warto skonsultować się z ekspertem i dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową przed podjęciem decyzji. Osoby, które z kolei nie mogą wziąć udziału w programie, zachęcamy do skorzystania z naszego rankingu kredytów hipotecznych.

Ważne linki:

https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/bezpieczny-kredyt-2/#c28119 – Aktualizowana lista banków oferujących obecnie Bezpieczny Kredyt 2%

https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/konto-mieszkaniowe/#c28304 – Lista banków oferujących drugą odnogę programu Pierwsze Mieszkanie – Konto Mieszkaniowe

https://www.gov.pl/web/mieszkanie-dla-ciebie/program-pierwsze-mieszkanie – wszystkie szczegółowe informacje nt.

5/5 - (3 votes)