Nowy Rok zawsze przynosi kolejne przepisy prawne, ale także i idące za nimi podwyżki. Nie inaczej jest w przypadku abonamentu radiowo-telewizyjnego, za który zapłacimy więcej. Tylko do 25. stycznia można skorzystać ze zniżki w wysokości 10% przy płatności całorocznej. Co ciekawe, tylko milion Polaków opłaca abonament, mimo że 96,4% gospodarstw posiada odbiorniki. Ile kosztuje osobno odbiornik radiowy, a ile w połączeniu z telewizorem? Kto i kiedy może zostać zwolniony z opłat? Zapraszamy do lektury.

Abonament RTV w 2021 vs 2020 r.

Pilot do telewizora w ręce - abonament rtvW ubiegłym roku za odbiornik radiowy płaciliśmy miesięcznie 7,00 zł, a za odbiornik telewizyjny i radiofoniczny jednocześnie 22,70 zł. Obowiązywała także 10% zniżka za jednorazową wpłatę. Ta zniżka była proporcjonalnie niższa przy jednorazowych płatnościach za okresy krótsze np. kwartał lub pół roku.

Rok 2021 przynosi nowe stawki abonamentowe. Za odbiornik radiowy zapłacimy 7,50 zł i 24,50 zł miesięcznie za tv i radio łącznie lub za telewizor tylko. System zniżek zostanie w całości utrzymany.

Kilka odbiorników – ile opłat abonamentowych?

Firmy i instytucje wnoszą opłatę abonamentową za każde radio lub telewizor. Osoby fizyczne natomiast opłacają jedną opłatę RTV (radiową, telewizyjną lub telewizyjno-radiową) i nie zależy to od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym czy samochodzie.

Wonga banner - 750

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV w 2021 roku – tabela stawek

W roku 2021 obowiązują następujące stawki za abonament radiowy i telewizyjny:

Rok 2021

Radio
Telewizja lub TV + Radio
za jeden miesiąc
7,50 zł
24,50 zł
za dwa miesiące
14,60 zł
47,50 zł
za trzy miesiące
21,60 zł
70,60 zł
za sześć miesięcy
42,80 zł
139,70 zł
za rok
81,00 zł
264,60 zł

Wbrew rozpowszechnianej ostatnio opinii, pieniądze z abonamentu nie są przeznaczane jedynie na funkcjonowanie TVP, ale także głównych i lokalnych programów Polskiego Radia.

Kontrola, kary za brak płatności abonamentu RTV i ich egzekwowanie

Kara za brak rejestracji i niepłacenie abonamentu telewizyjnego to nawet 735 zł mandatu w 2021 roku, czyli 30-krotność opłaty miesięcznej za radio i tv. Należy dodać, że posiadanie bez oglądania nie jest skuteczną wymówką, liczy się fakt domniemania. Pewną formą obrony może być sytuacja odłączenia odbiornika od prądu i anteny.

Odbiornik radiowy z filiżanką i ciastkami w tle

Weryfikacji i kontroli dokonują upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej, legitymujący się stosownym dokumentem. Właściciel mieszkania nie ma obowiązku wpuszczenia takiego kontrolera do domu. Jednak z takiej wizyty kontroler sporządza zwykle protokół. Jeżeli jednak zostanie ustalone, że posiadamy odbiornik rtv, to może dojść do tak zwanej egzekucji administracyjnej, którą przeprowadzają pracownicy skarbówki. Takiego poborcę podatkowego jesteśmy zobowiązani wpuścić do mieszkania w celu przeprowadzenia stosownych czynności.

Każdy abonent posiada swój własny numer rachunku bankowego nadany podczas rejestracji odbiornika. Osoby, które przestały płacić abonament RTV, a nie wyrejestrowały swoich odbiorników radiowych i telewizorów, otrzymają od Poczty Polskiej wezwania do zapłaty zaległości. Gdy kwota nie zostanie uregulowana, następuje przekazanie sprawy do właściwego dla danej osoby urzędu skarbowego. Zaległy abonament RTV może zostać ściągnięty z:

 • rachunku bankowego,
 • nadpłaty podatku dochodowego,
 • poprzez komornika sądowego,
 • z emerytury lub pensji.

Jak przestać płacić? Zwolnienia dla emerytów, inwalidów i bezrobotnych

Z płacenia abonamentu są zwolnione osoby, które:

 • zaliczono do I grupy inwalidzkiej,
 • mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy,
 • są w znacznym stopniu niepełnosprawne,
 • pozostają w trwałej lub okresowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • ukończyły 75. rok życia,
 • inwalidzi wojenni lub wojskowi, kombatanci będący inwalidami i członkowie rodzin pozostali po kombatantach,
 • otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,
 • osoby niesłyszące lub z obustronnym upośledzeniem słuchu,
 • niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 • uprawnione do korzystania ze świadczeń  pieniężnych z pomocy społecznej,
 • są bezrobotne i  posiadają prawo do zasiłków przedemerytalnych oraz świadczeń przedemerytalnych.

Provident - banner - Super prosta okazjaPrzeczytaj też: Netflix – cennik 2022 – co z okresem próbnym za darmo? Logowanie

Jak uzyskać zwolnienie z opłat za telewizję?

Emeryci, którzy ukończyli 60 lat i ich emerytura nie przekracza miesięcznie połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, są także zwolnieni z płacenia abonamentu RTV. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jest ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zwolnienia dokonuje się na Poczcie Polskiej na podstawie:

 • dowodu osobistego,
 • odcinka emerytury ZUS czy
 • zaświadczenia innego organu emerytalno-rentowego o kwocie emerytury w roku ubiegłym.

Osoby, które osiągnęły wiek 75 lat takiego dokumentu z poczty nie muszą uzyskiwać. Są zwolnione z opłaty abonamentu automatycznie.

Umorzenia zaległości za abonament radiowo – telewizyjny

młodzi chłopcy oglądający bajki w telewizorzePoczta Polska nie posiada uprawnień do umarzania zaległości abonamentowych. Może to uczynić tylko KRRiT. Zaległości te można rozłożyć na raty lub umorzyć. Umorzenia stosuje się ze względów społecznych oraz w niektórych przypadkach losowych. Wnioskujemy o takie umorzenia wysyłając pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Więcej na ten temat można przeczytać na http://www.krrit.gov.pl/abonament/zwolnienia-od-oplat-abonamentowych/

Każdy, kto posiada sprawne radio lub telewizor do 75. roku życia powinien opłacać abonament rtv. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, firm jak i instytucji. Nie powinno być dla nas wymówką to, że obowiązek ten jest zaniedbywany przez większość Państwa sąsiadów.

Abonament RTV ma charakter obowiązkowy, wynika on z faktu zarejestrowania radia, czy telewizora. Taką usługę świadczoną dla jednostki klasyfikuje się w rachunkowości budżetowej w paragrafie 443 „Różne opłaty i składki” (konto 403), ponieważ nie zawiera się przy tym żadnej umowy cywilno-prawnej.

Opłata za telewizję – zaległości

W 2021 roku Poczta Polska będzie egzekwowała należności za abonament poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty. Osoby, które do 25. stycznia 2021 roku zapłacą abonament radiowo – telewizyjny za cały rok otrzymają 10-procentową bonifikatę. Zaległość z tytułu opłat abonamentowych to suma należności głównej, odsetek za zwłokę oraz koszty egzekucji zaległości. Opłatę za abonament RTV można realizować na poczcie lub poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A.

Uwaga! Opłaty za telewizję kablową i platformy cyfrowe nie zwalniają od abonamentu RTV.

Numer konta bankowego dla opłat RTV

Numer konta dla opłat abonamentu telewizyjnego jest ustalany dla każdego abonenta indywidualnie, zgodnie z jego numerem identyfikacyjnym lub według numeru książeczki abonenckiej. Wpłaty należy uiszczać do 25 – tego dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obowiązuje tu termin dokonania wpłaty, a nie termin jej zaksięgowania.

3.7/5 - (6 votes)